تعبیر خواب

تعبیر خواب خربزه – خوردن خربزه در خواب چه تعبیری دارد؟

4.6/5 - (5 امتیاز)

تعبیر خواب خربزه و معنی خربزه خوردن

تعبیر خواب خربزه - خوردن خربزه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خربزه – خوردن خربزه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب خربزه چیست؟ بسیاری از تحلیلگران خواب و رویا تفاسیر خود را بر اساس نوع خواب بیننده بیان می‌کنند به طور مثال و در همین رویای خربزه، تعابیر گفته شده در رابطه با میوه شیرین و رسیده، بزرگ یا کوچک بودن آن، اینکه فرد خربزه جمع آوری می‌کند، می‌خورد و یا با چاقو برش می‌دهد متفاوت می‌باشد. حتی سن، زن و یا مرد بودن شخص رویابین در تفسیر خواب تاثیر گذار است. برای مطالعه تعابیر آنها با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب خربزه به گفته معبرین غربی

 • برای شخص بیماری که در رویای خود خربزه شیرین و معطر ببیند، این خواب یک هشدار و علامت بسیار خوب است. دقت داشته باشید بو و طعم خربزه دیده شده برای تفسیر رویای افراد بیمار بسیار مهم است.
 • خربزه معمولا با طعم و مزه‌ای تازه، آبدار و شکل زرد رنگ دیده می‌شود. این حالات نمادی از نیازهای فیزیکی شخص بیننده خواب است.
 • خربزه بزرگ و آبدار می تواند نشانه ای از باروری و فرصت های جدید در زندگی باشد. این تفسیر فقط مربوط به خربزه هایی است که در رویا رنگی زرد و حالتی رسیده داشته و عطر آن باعث احساسات مثبت شود.
 • در رویا، همیشه باید به نگرشی که نسبت به هدف رویا دارید توجه داشته باشید؛ در واقع این کلیدی برای یک تفسیر موفق است.
 • در برخی از کتابهای تفسیر رویا اعتقاد بر این است که خربزه نشان دهنده یک سفر طولانی است در آینده برای فرد رویابین است. موفقیت در این سفر به اندازه و شکل میوه بستگی خواهد داشت.
 • علاوه بر سفر اگر دختری در خواب شاهد خربزه‌های زیادی باشد پیشنهاد ازدواجی از یک فرد خارجی دریافت خواهد کرد. همچنین خربزه زیاد نشانه‌ای از ثروت و تعداد زیادی فرزند (نماد باروری) است که باعث خوشحالی و رضایت والدین می‌گردند.

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب پرتقال ، خوردن پرتقال در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خربزه

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن خربزه درخواب بر پنج وجه است.

اول: بیماری.

دوم: زن.

سوم: غم.

چهارم: منفعت.

پنجم: عیش و زندگی خوش، خاصه که شیرین باشد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • دیدن خربزه در خواب بستگی به وضع خربزه دارد و با تغییراتی که در رنگ و مزه و کیفیت آن پیدا می شود تعابیر متعارف می گردند.
 • خربزه کلا عیش است و تمتعی است که ما از چیزهای مختلف می بریم. این عیش و تمتع و لذت گاه کام ما را شیرین می کند و گاه تلخی می آورد.
 • اگر ببینید که خربزه زیادی دارید با انبوهی از مشکلات رو به رو می شوید و اگر یکی از خربزه ها را بردارید کامیابی است به همان اندازه که برگرفته اید. دیدن خربزه لکه دار در خواب خوب نیست. در غیر فصل نیز خوردن خربزه خوب نیست و نشان غم و اندوه است.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن خربزه رنجوری بود

دیدن خربزه مالی باشد که بسعی دوستی بوی رسد

 

تعبیر خواب خربزه - خوردن خربزه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خربزه – خوردن خربزه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خربزه خوردن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • چنانچه بیننده خواب ببیند که خربزه می خورد و آن خربزه شیرین است کامیاب می شود به اندازه خربزه ای که خورده و به قدر شیرینی آن.
 • اگر خربزه ای که می خورید بزرگ باشد بهتر از این است که کوچک و محقر باشد.
 • اگر در خواب دیدید که خربزه می خورید و فصل خربزه است نیکو است و خواب شما می گوید غم و اندوه شما از بین می رود و اگر چیزی از خربزه باقی بماند به همان مقدار غم شما باقی می ماند که با این وصف اگر تمام خربزه را بخورید بهتر است.

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب آناناس ، خوردن آناناس در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب دیدن خربزه به رنگ های مختلف

تعیبر خواب خربزه از دیدگاه روانشناسی یونگ

سفید

دیدن خربزه در خواب به رنگ سفید به نشانه ی بیماری درد و رنج بسیار است

قرمز

اگر به رنگ قرمز بود به نشانه ی خون و یا جدالی است که بین شما با دوستتان رخ میدهد

آبی

اگر ببینی خربزه آبی است این به نشانه ی روشنی و باز شدن بخت است

سیاه

اگر ببینی سیاه باشد دلالت بر مرگ و یا از دست ددن عزیز است

 

تعبیر خواب خربزه - خوردن خربزه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خربزه – خوردن خربزه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خوردن خربزه تلخ

معبران می گویند:

خوردن خربزه تلخ، نشانه ی اجاق کور یا باردار نشدن همسرتان است

 

تعبیر خواب خربزه سبز

جابر مغربی می گوید:

چون خربزه سبز خام است، خاصه که به طعم شیری بود، بهتر بود.

 

تعبیر خواب خربزه زرد

محمد ابن سیرین بصری گوید:

خربزه زرد در خواب بیماری است و خربزه سبز، که شیرین نباشد، بهتر از زرد است و خربزه بزرگ دیدن بهتر از کوچک است و خوردنش درخواب زیانی ندارد.

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب انار ، خوردن انار در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب خربزه خوردن مرده

تعبیر گران می گویند:

 • اگر کسی در خواب ببیند مرده ای در حال قاچ کردن یا خوردن خربزه است دلیل بر اینکه روابط عاطفی بین او و همسرش سرد و بی روح میشود و ممکن است بخاطر اتفاقاتی تلخ متارکه کنند
 • دیدن خربزه خوردن مرده برای مردان و زنان متاهل نشانه ی خوبی نیست و خبر از دردسرهای بزرگ میدهد،
 • اگر ببینی زن مرده ای خربزه میخورد و تو فقط به او نگاه میکنی این نشانه ی این است که دختر جوانی برای زندگی شما نقشه کشیده است و قصد دارد تا با ورود به جمع خانواده ی شما آسایش و آرامش شما را بر هم بریزد

 

تعبیر خواب خربزه - خوردن خربزه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خربزه – خوردن خربزه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خربزه شیرین و خوشمزه

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

خربزه شیرین درخواب دیدن در وقت خویش و خوردن آن، دلیل بر زوال غم و اندوه بود.

اگر بی وقت بود، بدان قدر گرفتار شود که آن را علاج نداند.

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب توت فرنگی ، خوردن توت فرنگی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خوردن خربزه با نان و پنیر

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر ببینی خربزه را با نان و پنیر میل میکنی و از آن به عنوان غذای ناهار و یا شام استفاده میکنی این به نشانه ی غنیمتی است که نصیب شما میشود ولی آن را از چنگ شما در می آورند اگر ببینی خربزه را به مرده ای میدهی دلیل بر اینکه به چاهی که دیگران برایت کنده اند فرو میروی و شکست سختی خواهی خورد

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا