خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب آشغال (زباله) – افتادن درسطل زباله چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب آشغال (زباله) – افتادن درسطل زباله چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب آشغال (زباله) – افتادن درسطل زباله چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب آشغال (زباله)

تعبیر خواب آشغال (زباله)

در این پست از سایت نماگرد مطالبی در رابطه با  تعبیر خواب آشغال (زباله) ارائه شده است. دیدن زباله در خواب نشانه ادراه نامطلوب امور زندگی است. برای مشاهده تعبیر خواب آشغال (زباله) به ادامه مطالب مراجعه کنید.

 

تعبیر خواب آشغال

لیلا برایت می گوید:

دیدن آشغال در خواب، علامت این است که زندگى شما به طور شگفت‏انگیزى، نامطلوب اداره مى‏شود.

 

تعبیر دیدن آشغال و زباله در خواب چیست؟

آنلی بیتون می گوید:

دیدن آشغال و زباله در خواب ، نشانه اداره نامطلوب امور زندگی است.

اگر در خواب آشغال دیدید، به موفقیت بزرگى دست پیدا مى‏کنید.

اگر دیدید در آشغال به دنبال چیزى مى‏گردید ولى پیدا نمى‏کنید، دلیل آن بود که به خاطر بى‏احتیاطى و سهل‏انگارى دچار مشکل بزرگى مى‏شوید.

 

تعبیر پیدا کردن پول در آشغال

اگر دیدید که در آشغال پولى پیدا کرده‏ اید، نشانه‏ى آن است که دزدها کیف پولتان را از شما مى‏دزدند.

 

تعبیر خواب در زباله افتادن

آنلی بیتون می گوید:

افتادن در زباله ، نشانه‌ى آن است که در زندگى موقعیت‌هاى ناخوشایندى شما را احاطه خواهند کرد.

 

تعبیر خواب آشغال (زباله)

تعبیر خواب آشغال (زباله)

تعبیر خواب زباله

آنلی بیتون می گوید:

دیدن توده ای زباله در خواب ، نشانه آن است که حرفه ای پست و رسوایی آور در اجتماع خواهید داشت .

اگر دختری این خواب را ببیند ، نشانه آن است که از خواستگار خود بی وفایی و بی حرمتی خواهد دید .

 

تعبیر خواب آشغال در آستانه در

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر بیننده خواب ببیند که در آستانه خانه‌اش زباله و آشغال ریخته شده و آن جا کثیف است چیزی یاحادثه ای یا شخصی موجب تشویش خاطر بیننده خواب می‌شود.

 

تعبیر دیدن آشغال در جیب

مطیعی تهرانی می‌گوید:

اگر در خواب جیب‌های پر دارید و می دانید در آن آت و آشغال ریخته و انباشته‌اید خواب شما می‌گوید تلاش عبث و بیهوده می‌کنید و وضع قابل اطمینانی نخواهید داشت و دگر گونی نا مطلوبی در زندگی شما پدید می‌آید.

 

مطالب پیشنهادی

تعبیر خواب آبنوس ، تعبیر خواب آبجو ، تعبیر خواب آزاد شدن

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

تعبیر خواب آشغال (زباله) – افتادن درسطل زباله چه مفهومی دارد؟
لطفا نظر خود در مورد این مطلب را با ستاره ها از یک تا 5 مشخص کنید!!

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.