تعبیر خواب

تعبیر خواب آهو – دیدن آهوی مرده در خواب

4/5 - (1 امتیاز)

تعبیر خواب آهو – خوردن گوشت آهو در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب آهو - دیدن آهوی مرده در خواب
تعبیر خواب آهو – دیدن آهوی مرده در خواب

دیدن آهو در خواب نیکوست و تعبیرگران دیدن آهو در خواب را نشانه زندگی آرام و بی دغدغه می دانند آسیب پذیری وشکنندگی، غرایز وحشی و غیر اجتماعی اما آرام و درد عشق در زندگی همگی نشانه‌هایی از دیدن رویای آهو هستند. اگر کسی در خواب آهویی را در حال زایمان ببیند دلالت بر ثروتمند شدن می باشد. در ادامه با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید تا معانی دیگر آن بپردازیم.

 

تعبیر خواب آهو

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن آهو در خواب بر چهار وجه بود.

اول: زن

دوم: کنیزک

سوم: فرزند

چهارم: منفعت از زنان

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن آهو در خواب، نشانه پیروزی بر دشمن است و دیدن آن به زن و فرزند نیز، تعبیر میشود.

اگر کسی ببیند،آهویی را با خود برد، خیر بسیار به دست او میرسد

اگر آهویی را سر برید، دختری را به عقد خود درآورد.

اگر مردی در خواب ببیند که آهویی، خود را به روی او انداخت، همسرش از اوامر او، سرپیچی میکند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که آهو رافرا گرفت، دلیل که کنیزک خوب روی او را حاصل شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

آهو حیوانی است خوش خرام و زیبا و رمنده اگر به چنگ بیفتد استعداد خو پذیری قابل تحسینی دارد و همسری مهربان و خانه آرا می‌شود.

 

تعیبر خواب بچه آهو

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند بچه آهو را گرفت یا کسی بدو داد، دلیل کند کمه وی زا از کمنیزکی فرزند آید.

 

تعبیر دیدن آهو در خواب چیست؟

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بدون اینکه دنبال شکار برود، آهو در دام وی افتاد، زنی یا دوشیزه ای را در دام خود می کشد

اگر بیند که آهو را به سنگ یا تیز زد، دلیل که سخن ناسزا گوید زنی را.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن آهو در خواب تعبیر خوبی دارد ، برای افراد جوان نشانه دوستیهای پاک و عمیق است. برای افراد متأهل‌‌ نشانه زندگی آرام و دور از دغدغه است.

3- اگر آهو را در خواب به صورت آزاد دیدید، دلیل آن بود که شما با تصمیم نادرست، شانس بزرگى را در زندگى از دست خواهید داد.

4- اگر آهوى رام را دیدید، با بچه‏هاى خود اوقات و احوال خوبى خواهید داشت.

تعبیر خواب آهو - دیدن آهوی مرده در خواب
تعبیر خواب آهو – دیدن آهوی مرده در خواب

تعبیر خواب حرف زدن با آهو یا تعبیر خواب غذا دادن به آهو:

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر مجرد باشید به زودی برای شما همسری یافت می شود . اگر متاهل هستید برای شما دوستیهایی پیدا می شود که از آنها بسیار شادمان خواهید شد .

تعبیر خواب هدیه گرفتن آهو : به مقام خواهید رسید .

تعبیر خواب زاییدن آهو : اگر در خواب آهویی در حال زایمان ببینید ، تعبیرش به پول خواهید رسید .

 

تعبیر خواب شیر آهو

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که شیر آهو می‌خورد، دلیل است روزی بر وی فراخ شود.

 

تعبیر خواب آهو - دیدن آهوی مرده در خواب
تعبیر خواب آهو – دیدن آهوی مرده در خواب

تعیبر خواب کشتن آهو

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

1- اگر بیند که آهو را بکشت، دلیل که از زن اندوهگین شود.

2- اگر ببیند پوست آهو می خورد ، با زنی غریب زنا می کند.

3- اگر بیند که پوست آهو یا گوشت یا پیه او را عاید شد، دلیل کهم او را از زن مال رسد.

4- اگر بیند که پوست آهو را بکند، دلیل که با زنی غریب زنا کند.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی گلوی آهویی را بریده‌ای، یـعـنـی با دختری آمیزش می‌کنی و «دوشیزگی» او را از بین می‌بری، ولی اگر ببینی گلوی آهو را از پشت بریده‌ای، یـعـنـی با کنیزک به طور غیر شرعی آمیزش خواهی کرد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر آهویی را سر برید، دختری را به عقد خود درآورد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند آهو در خانه او بمرد، دلیل که از جهت زن، غم و اندوه به ا و رسد

 

تعبیر خواب شکار آهو

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید آهو شکار کرده اید ، علامت آن است که در دست دشمن گرفتار خواهید شد و در اهداف خود شکست خواهید خورد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند که آهو وقت شکار بیفکند، دلیل که غنیمت یابد.

 

تعبیر خواب های مرتبط دیگری وجود دارد که میتوانید در این قسمت ببینید

تعبیر خواب آخور ، تعبیر خواب آرام بودن و آرامش داشتن  ، تعبیر خواب آزاد شدن

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید.

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا