خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب عطار – عطاری کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب عطار – عطاری کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

در این پست از نماگرد مطالبی در رابطه با تعبیر خواب عطار و عطاری برای شما عزیزان آماده کرده ایم. برای مطالعه تعابیر گوناگون تعبیر خواب عطار و عطاری با ما همچنان همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب عطار - عطاری کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب عطار – عطاری کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب عطار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

در گدشته عطار کسی بود که دارو می فروخت و این اشخاص غالبا خودشان هم طبابت می کردند و بیمار می پذیرفتند. این دسته از مردم را حشاش نیز می گفتند. فرق حشاش با عطار در این بود که اولی خودش گیاهان داروئی را در کوه و دشت می یافت و جمع می کرد و دومی گیاهان جمع آوری شده را از او می گرفت و با گرفتن عصاره آن ها و خشک کردن و در هم آمیختن به دارو مبدل میکرد و به بیماران می داد. به هر حال کلمه عطار در زبان فارسی محاوره امروز آن معنی را نمی رساند و عطار کسی است که ضمن فروختن ادویه و گیاهان داروئی مواد غدائی خشک نیز می فروشد. پس تعابیر و تاویلاتی که در مورد عطار در کتب تعبیر نوشته شده با عطار امروزی قابل انطباق نیست. با شناختی که امروز از عطار داریم در خواب های ما کسی است که می تواند به نیاز ها پاسخ بگوید. اگر در خواب ببینیم یکی از آشنایان ما عطار شده است او توانائی جواب گوئی به نیازهای ما را خواهد داشت. و می تواند دستگیر و کمک باشد. اگر ببینیم که به یک عطاری مراجعه کرده ایم به کمک و یاری محتاج خواهیم شد و کسی هست که می تواند به ما کمک کند. اگر ببینیم که خودمان عطار شده ایم ما این توانائی را می یابیم که پاسخ گوی نیازهای دیگران باشیم.

مطالب مرتبط با موضوع اصلی: تعبیر خواب ادویه، تعبیر خواب فلفل، تعبیر خواب نمک

در سر زمین رویاها آمده:

از یک عطاری خرید می کنید : زندگی شما به بطالت می گذرد .

آشنایان شما از عطاری خرید می کنند : شانس

 

تعبیر خواب عطاری

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند در خواب عطاری می کرد، دلیل که مردم شکوه آن گویند، اگر بیند که با عطار دوست و آشنا شد، دلیل است که مردم در سخاوت نام او برند.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

تعبیر خواب عطار – عطاری کردن در خواب چه تعبیری دارد؟
2 رای، میانگین: (5) (100%)

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.