خوش آمدید - امروز : جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب فلفل – دیدن فلفل دلمه در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب فلفل – دیدن فلفل دلمه در خواب چه معنایی دارد؟

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب فلفل آشنا کنیم.دیدن فلفل در خواب به هیچ وجه خوب نیست و بیانگر غم و غصه است. البته دیدن فلفل قرمز با فلفل سیاه متفاوت است . دیدن فلفل سیاه در خواب نشانه ی دعوا و سرزنشهای تند و تیز است. اما دیدن فلفل قرمز در خواب، علامت یافتن همسری شایسته است .

 

تعبیر خواب فلفل - دیدن فلفل دلمه در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب فلفل – دیدن فلفل دلمه در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب فلفل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن فلفل در خواب خوب نیست. غم و رنج و تلخ کامی و شکست است. چه خشک باشد و چه تر، چه در غذا پخته و آمیخته باشیم و چه سبز آن را سر سفره بنهیم. تعبیر فلفل را در زمره چاشنی ها و سس ها گفتیم به حرف ـ س ـ کلمه سس نگاه کنید ولی این در صورتی است که فلفل محور خواب ما باشد و اگر فلفل محور خواب و مهره اساسی رویا نباشد نبایستی به آن اهمیت داد. فلفل سرخ بدتر است و شر و فساد و خونریزی همراه دارد.

 

تعبیر خواب خوردن فلفل

آنلی بیتون می گوید:

  • اگر در خواب احساس کنید از خوردن فلفل زبانتان می سوزد ، علامت آن است که در اثر علاقه ای که به غیبت کردن دارید از دست آشنایان خود عذاب خواهید کشید .
  • اگر دختری خواب ببیند روی غذای خود فلفل می ریزد ، علامت آن است که فریب دوستان خود را خواهد خورد .

 

تعبیر خواب فلفل قرمز

آنلی بیتون می گوید:

  • دیدن فلفل قرمز در خواب ، علامت یافتن همسری شایسته است .
  • استفاده از فلفل قرمز در خواب ، نشانه آن است که با توسل به زور سرانجام حق خود گرا از دیگران خواهید گرفت.

 

تعبیر خواب فلفل سیاه

آنلی بیتون می گوید:

  • دیدن فلفل سیاه در فلفلدان ، نشانه دعوا و سرزنشهای تند و تیز است .
  • آسیاب کردن فلفل سیاه در خواب ، نشانه آن است که قربانی فریب و نیرنگ جمعی از مردان و زنان خواهید شد.

 

تعبیر خواب فلفل - دیدن فلفل دلمه در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب فلفل – دیدن فلفل دلمه در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب فلفل دلمه

معبران می گویند:

دیدن یا خوردن فلفل دلمه در خواب بیانگر سرسختی شما، مکانیزم دفاعی شما و توانایی شما برای مبارزه ( توانایی شما برای درمبارزه قرار گرفتن) است. در کل یک نماد مثبت است که بیانگر تغییر به سمت بهتر است.

 

تعبیر خواب فلفل دلمه به رنگ های مختلف

سبز

اگر سبز است بیانگر این است که شما هنوز احساس تازگی و پر انرژی بودن در مورد مبارزه تان می کنید

قرمز

اگر قرمز است بیانگر این است که خشمی پشت دیوار دفاعی شما نهفته است

زرد

اگر زرد است به این معنی است که شما خردمندانه از انرژی تان استفاده می کنید

 

اگر برای مطالعه تعبیر خواب های پیشنهادی ما تمایل دارید به لینک های داده شده مراجعه کنید

تعبیر خواب ترخون ، تعبیر خواب رازیانه ، تعبیر خواب ریحان

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

تعبیر خواب فلفل – دیدن فلفل دلمه در خواب چه معنایی دارد؟
(۱) رای، میانگین: ۵

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.