تعبیر خواب

تعبیر خواب بافندگی + تعبیر خواب بافتن جامعه

4.6/5 - (7 امتیاز)

تعبیر خواب بافتن و بافندگی در خواب چیست؟

تعبیر خواب بافندگی + تعبیر خواب بافتن جامعه
تعبیر خواب بافندگی + تعبیر خواب بافتن جامعه

تعبیر خواب بافندگی چیست ؟ بافندگی نماد خلاقیت یا دستاورد های شماست. خواب دیدن اینکه بافندگی می کنید بیانگر یک زندگی خانوادگی باعشق ، آرام و پر از صلح و صفاست . ممکن است به کسی در زندگی تان اشاره داشته باشد ( گذشته یا حال ) که بافندگی می کند و شما با او در ارتباط هستید. در ادامه با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب بافندگی

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند به جای ابریشم ریسمان یا کتان می بافت، دلیل که بد بود، زیرا کمه نشان خیانت است، خصوصا اگر بیند جامه تمام نگردد.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند بافندگی هم یکرد، دلیل است که او را با مردم خصومت همی افتد و حالش نیکو شود، اما از مردان او سرزنش و ملامت رسد.

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب خود را مشغول بافندگى دیدید، به این معنا است که در یک موقعیت خسته‏ کننده‏اى قرار مى‏گیرید که مى‏توانید بر آن تسلط پیدا کنید.

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب بافتنی : آسایش در خانه
 • یک طرح فانتزی میبافید : شوهر شما دوست داشتنی و مورد توجه خواهد بود .
 • یک مادرخواب ببیند که می بافد : او فرزندان بسیار مطیعی خواهد داشت .
 • دشمنان می بافند : درکارها و معاملات با موفقیت روبرو خواهید شد .
 • یک زن جوان خواب ببیند که می بافد : او فوراً ازدواج خواهد کرد.
 • دیگران می بافند : دوستان به شما نارو می زنند .

ابن سیرین می گوید:

بافتن خصومت است بخصوص وقتی بیننده خواب ببیند که پارچه بافته ای را می شکافد یا با قیچی می برد. برای بانوان بافتن نیکو است و نوید این که کاری مفید انجام می دهند.

 

تعبیر خواب دیدن میل بافندگی

معبران می گویند:

دیدن میل بافتنی در خوابتان بیانگر این است که شما موقعیت را بخاطر اینکه پیامد مطلوب دهد دست کاری می کنید

 

تعبیر خواب بافتن جامعه (لباس، شال، کلاه و…)

محمد بن سیرین گوید:

 • بافتن جامه ها درخواب سفر است و بافنده مسافر است.
 • اگر بیند جامه یا چیزی می بافت، دلیل است که به سفر رود آورده اند که بافتن جامه ها در خواب خصومت است.
 • اگر بیند جامه بافته ببرید، دلیل که آن کار با خصومت بر طرف شود و بریدن آن هم از سبب خطر است.
 • اگر بیند رسن یا ریسمان را تاب می داد، دلیل است که به سفر رود

بعضی از تعبیرگران می‌گویند:

تعبیر بافتن لباس، دشمنی و خصومت می‌باشد،

جابر مغربی نیز می‌گوید:

اگر ببینی لباس میبافی، یـعـنـی با مردم دشمنی خواهی کرد، ولی حال و روزت بهتر می‌شود، اما مورد سرزنش و ملامت مردم قرار می‌گیری،

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر بافتن لباس، سفر، و تعبیر بافنده، مسافر می‌باشد،

اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید:

اگر ببینی لباس میبافی، یـعـنـی به مسافرت می‌روی و به اندازۀ درازی و کوتاهی لباس در سفر می‌مانی

اگر ببینی لباس را بافته و تمام نموده‌ای، یـعـنـی از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی.

 

تعبیر خواب بافندگی + تعبیر خواب بافتن جامعه
تعبیر خواب بافندگی + تعبیر خواب بافتن جامعه

 

تعبیر خواب بافتن ابریشم

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

بافتن ابریشم نشان خیانت است. چنان چه در خواب ببینید که چیزی از پشم می‌بافید میراثی به شما می‌رسد. روی هم رفته بافتن در خواب برای زنان خوب است و برای مردان جای بحث و تأمل دارد و باید شرایط دیگر خواب را نیز در نظر گرفت. مطالب مرتبط: تعبیر خواب ابریشم

 

تعبیر دیدن خواب بافتن توسط زن

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر دختری خواب بافندگی ببیند، نشانه آن است که از روی شتاب ازدواج خواهد کرد و ازدواج او نتایجی مطلوب به دنبال خواهد داشت.
 • اگر زنی خواب ببیند بافندگی می‌کند، نشانه ‌آن است که زندگی ای پر از صلح و صفا خواهد داشت و دوستان و فرزندانی وظیفه شناس همواره در کنار او خواهند بود.

مطیعی تهرانی می گوید:

 • اگر زنی در خواب ببیند که چیزی می‌بافد، اعم از این که بافتنی کاموا با میل باشد یا به وسیله ماشین و دستگاه، خواب او می‌گوید بر امور مربوط به خودش و خانواده استیلای حاکمانه خواهد یافت و از عهده مدیریت بر خواهد آمد.
 • اگر در خواب زن یا دختر جوانی ببیند که چیزی با میل و کاموا می‌بافد به زودی رویاروی یک حادثه احساسی و عاطفی قرار می‌گیرد که در درون او امیدی بزرگ و آزادگی به طول نخ کاموا پدید می‌آورد.

کتاب سرزمین رویاها:

 • یک زن جوان خواب ببیند که می‌بافد: او فوراً ازدواج خواهد کرد.
 • یک مادرخواب ببیند که می‌بافد: او فرزندان بسیار مطیعی خواهد داشت.

 

تعبیر خواب بافندگی + تعبیر خواب بافتن جامعه
تعبیر خواب بافندگی + تعبیر خواب بافتن جامعه

 

تعبیر خواب کارخانه ریسندگی و بافندگی

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر دختری خواب ببیند در کارخانه ریسندگی کار می‌کند، علامت آن است که نامزد مردی وفادار و شایسته خواهد شد.
 • اگر خواب ببینید که کارخانه ریسندگی که در آن کار می‌کنید ویران می‌شود، علامت آن است که در امور عاطفی شکست خواهید خورد.

 

تعبیر دیدن خواب بافتن توسط مرد

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر مردی خواب ببیند در کارخانه ریسندگی کار می‌کند، نشانه آن است که در زندگی پیشرفتی چشم گیر خواهد داشت.

منوچهر مطیعی تهرانی:

اگر مردی در خواب ببیند که چیزی می‌بافد به سفر می‌رود و طول و اهمیت سفری که انجام می‌دهد به آن چه می‌بافد بستگی دارد.

 

تعبیر خواب جولاهی

محمد ابن سیرین بصری گوید:

جولاه درخواب، مردی مسافر یا پیک بود، که در عالم همی گردد. اگر بیند جولاهی جامه همی بافت، با کسی او را جنگ و خصومت افتد، زیرا که کرباس بافتن به تاویل، جنگ و جدل است. اگر بیند جامه را تمام ببافت، دلیل که اندوهگین شود.

 

شما عزیزان می توانید تعبیر خواب باد و تعبیر خواب بادبادک را در این بخش مشاهده کنید

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا