خوش آمدید - امروز : چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب قتل – کشته شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب قتل – کشته شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب آدم کشی و تعبیر خواب کشته شدن توسط فرد دیگر

تعبیر خواب قتل - کشته شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب قتل – کشته شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن کشته شدن در خواب دلایلی دارد که میتوان نشانه فشار درونی یا بیرونی بر فرد بیننده خواب دانست یا مشکلاتی که باعث خستگی عذاب و رنج شما در بیداری است به صورت کشته شدن در خواب ظاهر میگردد معرین تعبیر خواب می گویند : اگر در خواب مرتکب قتل شوید، نشانه آن است که درگیر ماجرایی نادرست خواهید شد و کارتان به رسوایی خواهد کشید.

 

تعبیر خواب آدم کشی

لوک اویتنهاو می‌گوید:

کشتن کسی: خود را عصبانی نکنید

کشته شدن: شما یک قربانی یا یک فداکاری خواهید کرد

 

تعبیر خواب کشته شدن توسط فردی دیگر

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب دیدید به دست کسى کشته شده‏اید، معنى آن این است که عمرى طولانى و پر ثمر خواهید داشت.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر دید او را گروهی بکشتند، دلیل منفعت است.

اگر دید شخصی او را بکشت به ظلم، دلیل که بیننده مظلوم است و حق تعالی کسی را به او بگمارد تا مکافات ان باز کند.

 

تعیبر خواب به قتل رساندن

لوک اویتنهاو می گوید :

۱- اگر در خواب کسی شما را به قتل برساند، نشانه آن است که دشمنان پنهانی برای پیروزی و غلبه بر شما تلاش می‌کنند.

۲- اگر در خواب مرتکب قتل شوید: نشانه آن است که درگیر ماجرایی نادرست خواهید شد و کارتان به رسوایی خواهد کشید.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید مرتکب قتلی شده اید ، علامت آن است که به خاطر بی تفاوتی دیگران احساس حقارت می کنید .

 

تعبیر خواب قتل - کشته شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب قتل – کشته شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب قتل

لوک اویتنهاو می گوید :

قتل : ماجراجویی

اگر در خواب مرتکب قتل شوید: نشانه آن است که درگیر ماجرایی نادرست خواهید شد و کارتان به رسوایی خواهد کشید.

کشتن با شلیک یک گلوله : حسادت شما ر ا آزار میدهد

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید دوستی خودکشی کرده است ، نشانه آن است که برای تصمیم گیری راجع به موضوعی مهمی دچار تردید می شوید .

 

تعبیر خواب جنایت

در سر زمین رویاها آمده:

شما نقشه های جنایتکارانه دارید :عمر شما طولانی خواهد بود .

دیگران جنایت می کنند : امنیت و آسایش در زندگی

دوستان جنایت می کنند : از یک خطر جان سالم بدر می برید

 

تعبیر خواب جنایتکار

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک مرد جنایتکار : شانس

یک زن جنایتکار : عشق

تعدادی زیادی جنایتکار : نامه ای از یکی از عزیزانتان دریافت خواهید کرد .

شما جنایتکار هستید : اطرافیان بسیار خوبی دارید .

 

مطالعه تعبیر خواب های زیر را به شما پیشنهاد میکنیم

تعبیر خواب آب شور  ، تعبیر خواب آب کدر و کثیف ، تعبیر خواب برداشتن آب 

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.