تعبیر خواب سیلی و معنی سیلی زدن در خواب

تعبیر خواب سیلی خوردن + تعبیر خواب سیلی زدن

تعبیر خواب سیلی خوردن + تعبیر خواب سیلی زدن

تعبیر خواب سیلی زدن و سیلی خوردن چیست؟ سیلی خوردن در خواب بیانگر بی احترامی است. شما حس مورد قدر دانی واقع نشدن یا مورد خیانت واقع شدن می کنید. اما اگر ببینید شما به صورت کسی سیلی می زنید بیانگر این است که شما خشم سرکوب شده و خشم عمیق تلمبار شده دارید. با ادامه مطالب همچنان همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب سیلی خوردن

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

سیلی زدن به صورت زن در خواب، به تولد فرزند پسر تعبیر میشود؛ به ویژه اگر صاحب خواب از بچهدار شدن ناامید شده باشد، زیرا درحالی فرشتگان به ابراهیم(ع) مژده تولد پسری را دادند که از بچهدار شدن ناامید شده بودند، همسرش ساره، شگفتزده شد و به صورت خود زد و خداوند در این مورد فرموده است: «فصکت فی وجهها» ؛یعنی،(همسر ابراهیم) به صورت خود زد. ممکن است سیلی زدن به صورت نشانه جرم و گناه و مصیبت نیز، باشد.

ابن سیرین می گوید:

تعبیر خواب سیلی خوردن به صورت به دنبا آمدن فرزند”خیر و برکت”شادی و عمل خیر می باشد

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر ببینی کسی به تو سیلی زده است، به این معنی است که از کسی حرف زشتی می‌شنوی و آبروی تو می‌رود.

 

تعبیر خواب سیلی خوردن + تعبیر خواب سیلی زدن

تعبیر خواب سیلی خوردن + تعبیر خواب سیلی زدن

 

تعبیر خواب سیلی خوردن از مرده

تعبیرگران می گویند:

سیلی خوردن از مرده تعبیری ناخوشایند دارد و پدید آمدن اتفاقی نحس بین زن و شوهر در خانواده میباشد

 

داستان

شخصی با چهره نگران وهراسان در زمان های بسیار قدیم به نزد یکی از معبران بزرگ رسید و اینچنین شرح داد که یا شیخ در خواب دیدم که سیلی محکمی از یکی از نزدیکانم خوردم به قدری که از شدت ضربه اشکان من جاری شد تعبیرش چیست؟شیخ پاسخ دادند مژدگانی بده که تو به زودی با لطف و عنایت خداوند صاحب فرزند خواهی شد.

 

تعبیر خواب سیلی خوردن از پدر

تعبیرگران می گویند:

سیلی خوردن از پدر تعبیر آن ایجاد درگیری و نزاع بین فرزند و پدر برای بحث ازدواج که شامل طلاق تجدید فراش و یا خواستگاری می باشد.

 

مطالب مرتبط

تعبیر خواب آزار رساندن ، تعبیر خواب تف کردن ، تعبیر خواب خشم و عصبانیت

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

تعبیر خواب سیلی خوردن + تعبیر خواب سیلی زدن
3 رای، میانگین: (4) (80%)

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.

رفتن به نوار ابزار