تعبیر خواب

تعبیر خواب سبزی خوردن

3.1/5 - (12 امتیاز)

معنی دیدن انواع سبزیجات در خواب

در این پست از تعبیر خواب نماگرد مطالبی در رابطه با تعبیر خواب سبزیجات برای شما عزیزان آماده کرده ایم. دیدن هر سبزی تعبیر خواب اختصاصی خود را دارد. برای مطالعه تعبیر خواب ” تربچه ، اسفناج ، ریحان و  آویشن” می توانید به پست های قبلی ما سری بزنید. قبل از تعبیر و تفسیر خواب سبزی خوردن آن را از دیدگاه روانشناسی مطالعه کنید.

تعبیر خواب سبزی خوردن + تعیبر خواب سبزی پاک کردن
تعبیر خواب سبزی خوردن + تعیبر خواب سبزی پاک کردن

تعبیر خواب سبزیجات از دیدگاه روانشناسی یونگ (تحلیل رویا)

 • دیدن سبزیجات در خواب بیانگر نیاز شما به غنی روحی است. ممکن است بیانگر این باشد که شما یک ماده ی مغذی خاص را ندارید به سبزیجات خاصی که میبینید،برای تعبیر بیشتر توجه کنید
 • دیدن سبزیجات پلاسیده در خواب بیانگر  ناراحتی است. خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که شما شل و رها هستید. شما نیاز دارید که از جا برخیزید و فعال تر باشید

 

تعبیر خواب سبزی

در سر زمین رویاها آمده:

خواب سبزی :

1ـ کار سختی در انتظار شماست که ثمره اش ناچیز خواهد بود .

امیدتان را از دست ندهید.

 

تعیبر خواب سبزیجات

در سر زمین رویاها آمده:

 • سبزیجات در یک مزرعه : از عمگینی رنج خواهید برد.
 • بوی سبزیجات در حال پختن را حس میکنید : مسائل مخفی برای شما آشکار می گردند .

 

بیشتر بدانید:تعبیر خواب تربچه – معنی خوردن ترب در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب خوردن سبزی و سبزیجات

تعبیرگری می‌گوید:

تعبیر خوردن سبزی، فقر و بیماری و غم و اندوه می‌باشد

آنلی بیتون می گوید:

خوردن سبزیجات در خواب ، علامت آن است که هنگام خوشبختی و لذت بردن از زندگی درمی یابید که مورد سوء استفاده قرار گرفته اید .

مولف می گوید:

 • خوردن سبزی در خواب اگر موجب سوزش و بوی بد دهان شود مال حرام و غم واندوه و گناهانی که از دهان صادر می شود مانند غیبت
 • اما اگر سبزی خوش طعم و گوارا بود نشانه نیکی وخورمی شادی واگر تلخ وناخوش بود دلیل بر رنج و اندوه

در سر زمین رویاها آمده:

سبزی میخورید : پول از دست میدهید .

 

تعبیر خواب چیدن سبزی

در سر زمین رویاها آمده:

سبزی میچینید : روح پس اندازگر شما باعث برطرف شدن نگرانی مالی خواهد شد.

دیگران سبزی میچینند : مشاجره در پیش است .

 

تعبیر خواب سبزی خوردن + تعیبر خواب سبزی پاک کردن
تعبیر خواب سبزی خوردن + تعیبر خواب سبزی پاک کردن

 

تعبیر خواب سبزی فاسد و پژمرده

آنلی بیتون می گوید:

دیدن سبزیجات فاسد و پژمرده در خواب ، نشانه ابتلا به غم و اندوهی بی پایان است .

 

تعبیر خواب سبزی پاک کردن

آنلی بیتون می گوید:

اگر دختری خواب ببیند برای تهیه شام سبزی پاک می‌کند، نشانه آن است که با مردی خوش برخورد و مهربان ازدواج خواهد کرد.

 

تعبیر خواب سبزی فروش

 شیخ طوسی می گوید:

 • اگر ببینی که دیگران که از آشنایان نزدیک تو هستند مشغول فروختن سبزی هستند بیانگر این است که در رزوهای آینده خبر کسب موفقیت یکی از آشنایان خود را در یک کار بزرگ و مهم می شنوی
 • چنان چه خواب ببینی خودت در حال فروختن سبزی هستی و فرقی ندارد چه نوعی باشد بیانگر روزها و ایام شادی است که پیش رو دارید

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب اسفناج، خوردن اسفناج در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب تره

محمد ابن سیرین بصری گوید:

از تره ها آن چه به طعم تلخ و ناخوش بود، دلیل بر مضرت کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • تره از سبزیهای خوردنی است اما از انواع خوب آن نیست زیرا در خواب های ما به بدی و بد دهنی و پرخاشجویی و لئامت طبع تعبیر می شود.
 • تره عطر و بویی خوب ندارد به خصوص اگر تنها و بدون همراه نان یا غذای دیگر بخوریم دهانمان تا چند ساعت بعد بوی ناخوش می گیرد، همین معنی تره را در خواب بد معرفی می کند.
 • اگر دیدید که تره از مزرعه می چینید یا از دکان می خرید خودتان تدارک یک فتنه را می بینید و کاری می کنید که تلخ کامی می آورد.
 • اگر تره داشتید و دور ریختید از انجام کار بد احتراز می کنید و این نیکو است. کاشتن تخم تره توطئه است و توطئه ای زمینه دار که سالها ـ تا هفت سال ـ برای خودتان و دیگران گرفتاری ایجاد می کند.

لیلا برایت می گوید:

دیدن تره در خواب، نشانه‏ى موفقیت در کارتان است.

 

تعبیر خواب سبزی خوردن + تعیبر خواب سبزی پاک کردن
تعبیر خواب سبزی خوردن + تعیبر خواب سبزی پاک کردن

 

تعبیر خواب تره فروشی

خالد اصفهانی می گوید:

اگر کسى به خواب بیند تره‏ فروشى کرد، تأویلش نیکو است، زیرا که به دست او کارى رود که همه‏ى خلق را بدان احتیاج بود و تره خوردن به خواب، بیمارى و مفلسى و غم و اندوه است.

 

تعبیر خواب تره فرنگی

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب تره فرنگی : نقشه هایتان را عملی خواهید کرد
 • تره می خورید : پیشرفت در وضعیت فعلی
 • قسمت سفید تره فرنگی را می خورید : منفعت مالی
 • تره فرنگی درون یک کشو : احترام شما بیشتر میشود

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب ریحان ، خوردن ریحان در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب تره دوغ

محمد ابن سیرین بصری گوید:

خوردن تره دوغ به خواب، دلیل بر غم و اندوه کند.

 

تعبیر خواب سبزی خرفه

تعبیر گری می گوید:

به نوشته معبران کهن دیدنش نشان فکر و خیال است و خوردن و داشتن آن دلیل غصه و نگرانی

 

تعبیر خواب سبزی خوردن + تعیبر خواب سبزی پاک کردن
تعبیر خواب سبزی خوردن + تعیبر خواب سبزی پاک کردن

 

تعبیر خواب چیدن و دادن سبزی خرفه به دیگران

معبران می گویند:

 • اگر کسی در خواب خرفه به شما داد و شما آن را شناختید، بیانگر این است که کسی برای شما اندوه و غصه به وجود می آورد ولی اگر در خواب خرفه را نگرفتید یا دور ریختید خوب است چون از غم رهایی می یابید
 • چیدن و دادن سبزی خرفه به دیگران نیز همین تعبیر را دارد به این معنی که شما برای آنها غصه به وجود می آورید و اگر در سفره بود بین زن و شوهر اختلاف منجر به کدورت پیدا میشود

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب آویشن، معنی دیدن آویشن در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب سبزی شنبلیله

مطیعی تهرانی می گوید: 

اگر در خواب شنبلیله ببینیم چه بخوریم، چه پاک کنیم، چه بخریم و چه از مزرعه بکنیم یا کسی به ما بدهد، فرق نمی‌کند، به هر حال مربی خشن و دلسوزی در زندگی ما پیدا می‌شود که البته وجودش مغتنم است.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا