تعبیر خواب

تعبیر خواب شستن بدن + تعبیر خواب شستن سر و صورت

4.7/5 - (4 امتیاز)

در این پست از نماگرد قصد داریم شما عزیزان را با تعبیر خواب شستن بدن آشنا کنیم. با توجه به گفته معبران روی هم رفته شستن اگر به منظور پاک کردن و پاک شدن و تطهیر باشد در خواب‌های ما خوب است و تعبیر بد ندارد چه خودمان را بشوییم و چه دیگران را برای مطالعه مطالب بیشتر با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب شستن بدن + تعبیر خواب شستن سر و صورت
تعبیر خواب شستن بدن + تعبیر خواب شستن سر و صورت

 

تعبیر خواب شستن بدن

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی از بین گِل‌ها درآمده و خودت را شستی، یـعـنـی از غم و اندوه رها می‌شوی.

تعبیرگری می‌گوید:

تعبیر شستن سر و بدن با آب جویبار یا آب حوض و یا دریا، رهایی از غم و اندوه می‌باشد، اگر این خواب را شخص محبوس و زندانی ببیند، یـعـنـی خلاص می‌شود، یا اگر بدهکاری این خواب را ببیند، بدهی او پرداخت می‌شود یا اگر شخصی بیمار خواب را دیده باشد، بهبود پیدا می‌کند.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی خودت را با آب رودخانه شسته‌ای، یـعـنـی از شر «وزیر» و «پادشاه» ایمن می‌شوی.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی خودت را با آب حوض می‌شویی، یـعـنـی توفیق پیدا می‌کنی و از انجام گناه دست می‌کشی.

تعبیر شستن سر با ختمی، توبه کردن و پاکی دین و ایمان می‌باشد .

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • شستشوی خود: فردی نا لایق را ترک کردن
 • خود را در آبی تمیز شستن: خوش یمن
 • خود را در آب کثیف شستن: بیماری

 

تعبیر خواب شستن دست و صورت

جابر مغربی می‌گوید:

تعبیرهای شستن دست و صورت عبارتند از:

1- رسیدن به خواسته

2- بهبودی بیماری

3- خلاصی از زندان

4- حج

5- رهایی از غم و اندوه

6- دین و ایمان پاک

7- ایمنی از ترس

8- برآورده شدن حاجت و خواسته.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی با هر دو دست، صورت خودت را شسته‌ای، یـعـنـی از دوستان و دودمان و تبار خودت یاری و کمک می‌خواهی و برای به دست آوردن احترام و جاه و منزلت به دنبال کاری خواهی بود.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی دست‌های خودت را با “اشنان” می‌شویی، یـعـنـی کسی که به خیر تو امیدوار است، ناامید می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی دست و صورت خودت را به طور صحیح و کامل با آب صاف و پاک شسته‌ای، یـعـنـی به طور کامل به خواستۀ خودت می‌رسی،

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • ولی اگر ببینی دست و صورت خود را به طور ناقص با آب کثیف شسته‌ای، تعبیرش برعکس حالت قبلی می‌باشد.
 • اگر ببینی دست و صورت خودت را به طور کامل با آب چشمه شسته‌ای، یـعـنـی اگر غمگین هستی غم و اندوه تو از بین می‌رود، و اگر از چیزی ترسیده‌ای یـعـنـی ایمنی پیدا می‌کنی.
 • یا چنانچه بیمار هستی، بهبود پیدا خواهی کرد، و اگر بدهکار می‌باشی، بدهی خود را پرداخت می‌کنی، و یا اگر اسیر هستی، آزاد می‌شوی.
 • اگر ببینی دست و صورت خودت را در مسجد شسته‌ای، یـعـنـی مال و اموال خودت را در آن مسجد هزینه می‌کنی و به خواسته‌ات می‌رسی .

 

تعبیر خواب شستن دیگران

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید که دیگری را می‌شویید خدمتی در جهت او انجام می‌دهید که موجب سکون و آرامش آن شخص می‌شود.

 

تعبیر خواب شستن بدن + تعبیر خواب شستن سر و صورت
تعبیر خواب شستن بدن + تعبیر خواب شستن سر و صورت

 

تعبیر خواب شستن بدن در آب سرد

ابراهیم کرمانی گوید:

دیدن شستن بدن در آب سرد بر چهار وجه بود.

اول: توبه

دوم: عافیت

سوم: خلاص شدن از زندان

چهارم: ایمنی از ترس

 

تعبیر خواب شستن بدن با آب گرم

ابراهیم کرمانی گوید:

شستن خود را با آب گرم دلیل است بر اندوه و بیماری

 

تعبیر خواب شستن صورت

تعبیر خواب شستن صورت با صابون : چند معنای مختلف در بردارد.

اول: رسیدن به معشوق بدون دردسر

دوم: از بین رفتن مخالفت ها

سوم: رسیدن به لذت و شادی

چهارم: داشتن سرگرمی ها و تفریحات زیاد با دوستان

پنجم: داشتن نیت پاک برای انجام اعمال خیر

معبران می گویند:

اگر دیدی خودت در حال شستشوی صورتت بودی و دیگری به شما صابون داد بیانگر رفع مشکل بوسیله راهنمایی دیگران است

 

حکایت

شخصی به نزد یک معبر رسید و به ایشان گفتند خواب دیدم که تمام اعضای بدنم را آب شتتشو کردم سپس صورتم را زیر آب سرد گرفتم و صابون زیادی زدم و کف غلیظ و بزرگی درست شد آیا تعبیری دارد ؟ معبر به این مرد پاسخ دادند تو به فرد مورد علاقه ات خواهی رسید و آینده ی خودت را با ایشان خواهی ساخت و در زندگی شما تاریکی غم و غصه دیده نمی شود همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت.

 

تعبیر خواب شستن دست با آب و صابون

معبران می گویند: 

اگر ببینی که دیگران دست های خود را با آب و صابون می شویند مشکلی دارید که به اندک کمکی آسان می‌شود.

علامه طباطبایی می گوید:

اگر ببیند مرده ای مشغول انجام این کار است نیکو نیست و نشان میدهد که در محیط خانواده برخوردی نامطلوب خواهد داشت که به او لطمه وارد می‌آید و اگر جایی که آوار آمده نا آشنا باشد حادثه قطعی است لیکن سهم بیننده خواب از نتایج آن مختصر است.

 

تعبیر خواب شستن بدن + تعبیر خواب شستن سر و صورت
تعبیر خواب شستن بدن + تعبیر خواب شستن سر و صورت

 

تعبیر خواب شستن سر یا موی سر با صابون

مولف می گوید:

این دو قسمت نیز از مهمترین بخش ها یا اعضای بدن آدمی هستند و چنان چه شخصی خواب دیده باشد سر و موی خود را با آب و صابون کف دار میکند و می شوید در مورد حوادث و اتفاقات آینده مطلوب صحبت میکند. اخباری که انسان را میدوار می سازد و انگار که روزنه های تازه ای در زندگی شما باز شده است و در مقابل خود راه حل های متفاوتی را برای مشکلاتتان پیدا میکند.

معبران می گویند:

دیدن این رویا به چند معنای مختلف است رو به راه شدن کارها و رسیدن به رضایت و آرامش دومی رها شدن تن و روح آدمی از غم های بزرگ و آزار دهنده ، سومی دور شدن از افرادی که خصلت های بدی همچون بی وفایی در آن ها دیده می شود.

 

تعبیر خواب شستن بدن در دریا

معبران می گویند:

آب تنی و شستشو در آب دریا، نشانه آن است که بعد از کسب دانش، شغلی مورد علاقه به دست خواهید آورد.

 

مطالب مرتبط:

تعبیر خواب حمام و حمام کردن ، تعبیر خواب شستن لباس ، تعبیر خواب آب 

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا