تعبیر خواب

تعبیر خواب پنبه + تعبیر خواب حلاجی و کمان حلاجی

4.5/5 - (2 امتیاز)

تعبیر خواب پنبه و حلاجی کردن چیست؟

تعبیر خواب پنبه + تعبیر خواب حلاجی و کمان حلاجی
تعبیر خواب پنبه + تعبیر خواب حلاجی و کمان حلاجی

در این قسمت از سایت نماگرد مطالبی درباره ی تعبیر خواب پنبه برای شما همراهان همیشگی سایت آماده کردیم. دیدن پنبه در خواب بیانگر روزی حلال ، منفعت ، گشایش در کارهاست. اگر برای مطالعه تعبیر خواب پنبه تمایل دارید با ما همراه باشید. تا معانی دیگر آن را برای شما آشکار کنیم.

 

تعبیر خواب پنبه

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن پنبه به خواب بر سه وجه است.

اول: مال حلال.

دوم: منفعت.

سوم: سر بودن فزونی و برتری نسبت به دیگران.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر پنبه به کسی دادید خیر شما به او می رسد و اگر پنبه از کسی گرفتید از جانب او سود می برید و متنفع می شوید.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

کرباس وریسمان پنبه و گندم روزی حلال بود بعضی گویند اندک غم بود

دیدن پنبه وکرباس و مانند آن حشمت زیاد شود

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

در مورد پنبه معبران اسلامی کمتر نوشته اند که علت آن معلوم نیست. دیدن پنبه در خواب خوب است مگر در دو حالت.

اولی: این پنبه نیم سوخته و سوخته باشد و یا چرک و کثیف که نخستین زیان مالی است.

دومی: کسالت و رنجوری و بیماری در غیر این دو صورت دیدن پنبه در خواب میمون و مبارک است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

پنبه در خواب خیر و برکت و خوبی است و سر رشته کارها و پیوند گسستگی ها.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پنبه در خواب ، برای کارخانه دار نشانه آن است که از این کالا سود فراوان خواهد برد . اگر بازرگانی چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که در حرفه آنها تغییرات سود آور و ثمر بخشی اتفاق خواهد افتاد .

محمد ابن سیرین بصری گوید:

به خواب مال حلال است به قدر آن که دیده بود و پنبه دانه به خواب، دلیل بر مال است که آسان به دست آورد بی رنج

 

تعبیر خواب ریسیدن پنبه

ریسیدن پنبه تعبیر کارهاست و چنانچه در خواب ببینید که پنبه را به نخ تبدیل می کنید با عقل و تدبیر اقدام به کاری می نمائید که برای شما منفعت همراه می آورد و نتیجه خوب دارد.

بافتن پارچه از پنبه نیز همین تعبیر را دارد. روی هم رفته دیدن پنبه در خواب نیکو است مگر آن که چرک یا نیم سوخته باشد.

 

تعبیر خواب ریسندگی

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن زنان ریسنده در خواب، نشانه قناعت و پیروی از سنت است. اگر کسی در خواب ببیند که زنی ریسنده رشتههایش را پنبه می کند، نشانه آن است که خداوند برآن شخص خشم گرفته است.

 

تعبیر خواب مزرعه پنبه

آنلی بیتون می گوید:

دیدن مزرعه پنبه در خواب ، علامت به دست آوردن مقامی بزرگ و اوقاتی ثمر بخش است .

اگر کشاورزی خواب مزرعه پنبه ببیند ، نشانه آن است که به ثروت و فراوانی دست می یابد .

3- دیدن پنبه در حال رشد ، نشانه‌کسب ارزشهایی والا و پا گذاشتن به محیطهایی بهتر است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن مزرعه ای پر از گل پنبه امید پیروزی و موفقیت است و چیدن گل پنبه عشق است بخصوص برای دختران جوان جمع آوری غوزه های پنبه گردآوری مال است ولی این مال پاک و منزه نیست و باید تلاشی بکنید که بدون گرفتگی خاطر آن را تصاحب نمائید.

 

تعبیر خواب پنبه + تعبیر خواب حلاجی و کمان حلاجی
تعبیر خواب پنبه + تعبیر خواب حلاجی و کمان حلاجی

 

تعبیر خواب خرید و فروش پنبه

آنلی بیتون می گوید:

پنبه میخرید : نقشه های مخالفانتان را باطل خواهید کرد.

پنبه میفروشید: پول

 

تعبیر خواب پنبه بسته بندی شده

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پنبه های بسته بندی شده ، علامت به دست آوردن اوقاتی بهتر است .

در سرزمین رویاها آمده:

بسته های پنبه : ثروت.

 

تعبیر خواب لباس پنبه ای

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

لباس پنبه ای آبرو و احترام است بخصوص اگر سفید باشد نیک نامی و شرف است.

لباس پنبه ای اگر سبز باشد فرح و شادی است که به زندگی شما وارد می شود.

 

تعبیر خواب پنبه زدن (حلاجی)

اگر کسی در خواب خود را در حال پنبه زدن دید، انسانی است که بر کارهای مردم، گره گشایی می کند و حل مشکل مردم برای او رضایت بخش است. اگر شخصی دیگر را در حال پنبه زدن و حلاجی دید، با انسانی که چنین صفاتی دارد آشنا و همنشین می شود.

امام صادق (ع) می فرماید:

حلاجی در خواب بر دو وجه است:

اول: منفعت،

دوم: گشایش کارهای فرو بسته.

محمد ابن سیرین می گوید:

حلاج در خواب مردی قوی است که کارهای مردمان به دست او گشاده شود. اگر ببیند که حلاجی می کرد، دلیل که او را با مردی به این صفت که گفتیم صحبت افتد.

 

تعبیر خواب کمان حلاجی (پنبه زدن)

هر که خواب ببیند با کمان حلاجی خود در حال زدن پنبه بود، گره گشایی می کند ولی اگر از کمان حلاجی خود استفاده نمی کرد، به نفاق و دورویی تمایل دارد و ازدواج او هم با زنی خودخواه خواهد بود که به سامان نمی رسد.

محمد ابن سیرین می گوید:

اگر ببیند کمان حلاجی داشت، دلیل است منافق است و نیز گویند زنی ممتنع بخواهد. اگر ببیند کمان حلاجی او ضایع شد، دلیل است از زنی جدا شود.

 

برای مطالعه تعابیر مرتبط با تعبی خواب پنبه به قسمت زیر مراجعه کنید

تعبیر خواب صحرا ، تعبیر خواب دشت ، تعبیر خواب باغچه ، تعبیر خواب تیغ گیاهان ، تعیبر خواب بوته

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا