تعبیر خواب پیرشدن و دیدن پیرمرد در خواب

تعبیر خواب پیر شدن + تعبیر خواب پیر زن و پیر مرد

تعبیر خواب پیر شدن + تعبیر خواب پیر زن و پیر مرد

تعبیر خواب پیر شدن چیست؟ خواب دیدن اینکه  شما پیر مرد یا پیر زن هستید ، به تصمیمات عاقلانه شما اشاره دارد. جنبه ی منفی اش این است که ممکن است به این معنی باشد که تفکر سفت و سختی دارید شاید در مورد پیر شدن و بزرگ شدن نگران هستید.

 

تعبیر خواب پیر شدن

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی به خواب دید پیر شده و محاسن او سفید گشته، دلیل که عز و شرف یابد.

اگر پیری مجهول بیند که خرم و شادمان است، دلیل که از دوستی مرادهای او برآید و از غم برهد.

اگر پیری معروف را بیند که خرم و شاد است، دلیل که از او چیزی بدو رسد.

اگر او را غمگین دید، دلیلش به خلاف این است.

جابر مغربی می گوید:

اگر جوانی یا کودکی بیند که پیرشد، دلیل که عز و بزرگی یابد و به کار آخرت مشغول شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر به خواب دیدید که پیر شده اید ارزش اجتماعی و احترام و عزت شما افزوده میشود.

اگر کسی که پیر است در خواب ببیند که جوان شده به احترام و ارزش اجتماعی او لطمه وارد می آید و بی حرمت می شود.

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب آدم پیرى را دیدید، نشانه‏ء آن است که شانس و اقبال در انتظار شما است.

اگر خواب ببینید که پیر شده‏ اید، نشانه‏ى موفقیت در انجام کارها است.

شما پیر هستید : شما واقعاً آدم بی مسئولیتی هستید.

شما پیر میشوید : علامت شهرت .

شما خیلی پیر هستید : یک رابطه ناکام با یک زن جوان خواهید داشت .

طرف مقابل شما در کار اشخاص پیر هستند: بسیار مراقب باشید.

 

تعبیر خواب پیری

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

پیری در خواب، بر ضعف دلالت دارد و ممکن است به عمر طولانی نیز، تعبیر شود.

ابن سیرین می گوید:

پیر بودن در خواب را برای کسی که خود پیر نبود، خوب نمیدانست

 

تعبیر خواب پیر شدن + تعبیر خواب پیر زن و پیر مرد

تعبیر خواب پیر شدن + تعبیر خواب پیر زن و پیر مرد

 

تعبیر خواب پیر دختر

آنلی بیتون می گوید:

خواب یک پیر دختر: کارهایتان ممکن است باعث از بین رفتن شما شوند.

تعدا بساری پیر دختر باهم : اوقات خوشی در انتظار شماست .

شما پیر دختر هستید : یک غم بزرگ .

شما پیر دختر باقی میمانید : پیشنهادی به شما میشود که باعث رنج شما خواهد شد.

 

تعبیر خواب پیر مرد

لوک اویتنهاو می گوید :

پیر مرد: زندگی طولانی

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر جوانی در خواب ببیند که پیر و معتمد مردم شده است به او علم و ادب عطا میشود. دیدن پیرمرد نیکوکار در خواب نشانه سربلندی، شرف، روزی، برکت و درازی عمر است.

آنلی بیتون می گوید:

خواب یک پیرمرد : دردسر و ناامیدی .

شما پیرمرد هستید : احترام و امتیاز

شما یک پیرمرد ثروتمند هستید : سلامتی شما عالی خواهد بود.

یک پیرمرد خواب ببیند که به یک زن پیر ابراز علاقه می کند : او در کارهایش پیشرفت بسیار خواهد کرد.

 

تعبیر خواب پیر شدن + تعبیر خواب پیر زن و پیر مرد

تعبیر خواب پیر شدن + تعبیر خواب پیر زن و پیر مرد

 

تعبیر خواب پیر زن

لوک اویتنهاو می گوید :

پیر زن : دعوا

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن پیرزن در خواب، نشانه عجز و ناتوانی است و ممکن است بر دنیای فانی نیز، دلالت داشته باشد.

دیدن پیرزن، به خاک خشک و بیحاصل نیز تعبیر میشود. دیدن پیرزن زشترو در خواب، نشانه فتنه و آشوب است.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

دیدن پیرزن ناشناس در خواب برای مردان خواب خوبی نیست و برای زنان بی تفاوت است.

آنلی بیتون می گوید:

خواب یک پیرزن : غم

یک زن خیلی پیر : ناکامی در آینده نزدیک .

شما پیرزن هستید : دردسرهایی که دارید شما را رها میکنند.

زنان پیر در یک میهمانی : خوشنامی در فامیل.

شما عضو باشگاهی مخصوص پیران هستید : دوستان به شما حسودی میکنند.

یک زن پیر خواب ببیند که یک پیرمرد به او ابراز علاقه میکند : او در عشق وفادار است .

 

تعبیر خواب صحبت با افراد مسن

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

چنانچه در خواب پیر مردی ناشناس را ببینید که با او حرف می‌زنید از دوستی به شما محبت می‌شود و از جانب کسی بزرگواری و جوانمردی می‌بینید که انتظارش را ندارید و این بهتر است اگر پیرمرد ناشناسی که می‌بینید سالم و خوشحال باشید اما اگر پیرمرد ناشناسی را ملاقات کردید که رنجور و نالان و گرفته بود از جانب کسی به شما غم و اندوه می‌رسد که انتظارش را ندارید

 

تعبیر خواب پیر شدن + تعبیر خواب پیر زن و پیر مرد

تعبیر خواب پیر شدن + تعبیر خواب پیر زن و پیر مرد

 

تعبیر خواب جوان شدن پیر

جابر مغربی می گوید:

اگر پیری بیند که جوان شد، دلیل که در عز و بزرگی او نقصان باشد و در دنیا مغرور شود

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر کسی که پیر است در خواب ببیند که جوان شده به احترام و ارزش اجتماعی او لطمه وارد می‌آید و بی حرمت می‌شود.

 

از شما دعوت میکنم برای مشاهده تعبیر خواب اشاره شده به لینک زیر مراجعه کنید:

تعبیر خواب ازدواج ، تعبیر خواب ارواح ، تعبیر خواب برادر و برادر زاده 

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

کامنت های تایید شده : یک عدد

  • سلام دوستم خواب دیده که همسر من خیلی زشت و پیر شده و موهاش سفید شده (درحالی که همسرم در واقیعت جوان هستند )و در خوابش من جوان بودم و فقط همسرم خیلی زشت و پیر شده

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.

کلیه حقوق برای وب سایت نماگرد محفوظ می باشد و کپی فقط با ذکر لینک پست مجاز است.