تعبیر خواب فندق چیست؟ دیدن فندق در خواب بیانگر صلح ، هماهنگی و سرمایه گذاریهای مخاطره آمیز تجاری سود آور است و فندق خوردن بیانگر دوستان وابسته و صادق است. برای مطالعه ادامه مطالب با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب فندق - خوردن مغز فندق در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب فندق – خوردن مغز فندق در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب فندق از دیدگاه روانشناسی

 • دیدن فندق در خواب اشاره به شادمانی، لذت و اوقات خوش دارد. اگر در خواب دیدید که فندق می‌خورید نشانه سفر در تعطیلات به همراه همسر و خانواده است. اگر با ترک خوردن و شکستن پوسته فندق موفق به خوردن آن شدید این خواب نیز اشاره به سفر دارد این بار سفری نسبتاً طولانی در انتظار شماست.
 • اگر فقط مغز فندق را خوردید سفر شما در تعطیلات کوتاه مدت خواهد بود.
 • دیدن خمیر فندق در خواب اشاره به خریدن وسایل راحتی برای منزل دارد.
 • اگر فندقی را بر تنه درخت مشاهده کردید در آینده ای نزدیک وسایل و اجناس بزرگی را خواهید خرید. این خواب را نیز می‌توان به باغی با کیفیت تفسیر کرد.
 • دیدن تعداد زیادی فندق در خواب نشان دهنده پول فراوان و زمان زیاد برای تفریح کردن است.

 

تعبیر خواب فندق

محمدبن سیرین می گوید:

دیدن مغز فندق، دلیل مال است. اگر بیند که فندق بسیار داشت، دلیل است از بخیلی منفعت یابد.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

فندق در خواب نعمتی است حلال و بسیار نیکو که نصیب شما می‌شود. به هر حال دیدن و خوردن فندق در خواب نیکو است.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دید جوزوپسته وبادام و فندق و میوهای دیگربامرد سفید با گفتگوی بسیار و مناقشه در میان ایشان واقع شود

آنلی بیتون می گوید:

دیدن فندق در خواب ، دلالت بر زندگی صلح آمیز همراه با صفا و تفاهم دارد . و اقدام به کاری پرمخاطره اما سودآور .

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب فندق : یک ازدواج پرپول در پیش دارید
 • فندق می خرید : مشاجره و جر وبحث با افراد در پیش دارید
 • فندق می چینید : پدر یا مادر شما در معرض خطر مرگ است .

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب بادام ، خوردن بادام در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خوردن فندق

آنلی بیتون می گوید:

خوردن فندق در خواب ، علامت آن است که معاشرتهای نشاط آور خواهید داشت و دوستانی حقیقی خواهید یافت .

معبران می گویند:

خوردن فندق در خواب نیکو است. مولف نفایس الفنون نیز در مورد فندق و گردو همین عقیده را دارد که پوست کندن فندق نعمت را از چنگ بخیل بیرون کشیدن است.

 

تعبیر خواب درخت فندق

معبران می گویند:

دلیل کند بر مردی عرب و سخت دل، که به لهو وطرب خوش باشد و خیرش کمتر است.

اچ میلر می گوید:

دیدن درخت فندق در خواب، علامت موفقیت در انجام کارها است.

در سر زمین رویاها آمده:

یک درخت فندق : مشکلات عشقی

 

تعبیر خواب فندق - خوردن مغز فندق در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب فندق – خوردن مغز فندق در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب شکستن پوست فندق

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید که فندق پوست می‌کنید و می‌خورید نعمتی حاصل می‌کنید که همان طور باید از زائده‌های آن بزدایید و بیالایید و بعد از آن بهره بگیرید. پوست فندق دشواری اندکی است که نعمتی را فرا گرفته. شکستن و زدودن پوست و بعد خوردن مغز فندق این معنا را می‌رساند که برای تحصیل نعمتی که مورد توجه شماست لازم است چیزهایی نامطلوب و خشن را از آن دور کنید.

ابن سیرین می‌گوید:

داشتن فندق بسیار نشان آن است که از بخیلی منفعت یابد. او پوست فندق یعنی دشواری را بخیل دانسته و مغز فندق را مال که چون از پوست پاک شود گویی از چنگ بخیل بیرون کشیده شده است.

مؤلف نفایس الفنون نیز در مورد فندق و گردو می‌گوید که پوست کندن فندق نعمت را از چنگ بخیل بیرون کشیدن است.

اچ میلر می‌گوید:

شکستن فندق در خواب، نشانه‏ انجام کارهاى زیاد است.

 

مطالب مرتبط : تعبیر خواب پسته ، خوردن مغز پسته در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب مغز فندق

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن مغز فندق، دلیل مال است. اگر بیند که فندق بسیار داشت، دلیل است از بخیلی منفعت یابد.

 

تعبیر خواب فندق شکن

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب فندق شکن : مشاجره
 • از یک فندق شکن استفاده می کنید : دوران دشواری در انتظار شماست .
 • در دستهایتان یک فندق شکن دارید : به آنچه میکنید خوب فکر کنید
 • دست شما لای فندق شکن می رود : خوشبختی در عشق

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.

کلیه حقوق برای وب سایت نماگرد محفوظ می باشد و کپی فقط با ذکر لینک پست مجاز است.