تعبیر خواب باکره بودن و پرده بکارت چیست؟ باکره بودن در خواب نمادی از خلوص و ظرفیت است. توجه کنید که خواب ممکن است به معنی باکرگی فیزیکی واقعی نباشد، اما می‌تواند بیانگر بی گناهی عاطفی باشد. اما اگر دختر مجردی خواب ببیند که پرده بکارتش به هر دلیلی زایل گشته (پاره شده) و از آن خون جاری شده و رنگ سرخ آن را می بیند به نشانه بی آبرویی از دست دادن اعتبار و ارزش رسوا شدن در میان یک جمع آشنا مبتلا شدن به بیماریهای آزار دهنده می باشد با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب پرده بکارت - باکره بودن در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب پرده بکارت – باکره بودن در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب باکره بودن و از دست دادن بکارت

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:

 • خواب دیدن اینکه شما باکره اید نمادی از خلوص و ظرفیت است. توجه کنید که خواب ممکن است به معنی باکرگی فیزیکی واقعی نباشد، اما می‌تواند بیانگر بی گناهی عاطفی باشد. بویژه اگر شما یک باکره نباشید، اما خواب می‌بینید که هستید، بیانگر پشیمانی یا ندامت گذشته است. شما نیاز دارید که از گیر دادن به گذشته دست بکشید و به آینده نگاه کنید.
 • خواب دیدن اینکه کسی باکره است بیانگر یکپارچگی و صداقت است. شما ممکن است یک ایده آل دارید که تلاش می‌کنید به آن برسید.
 • خواب دیدن اینکه شما باکرگی تان را از دست می‌دهید به تمایل شما به صمیمیت و نزدیکی اشاره دارد. شما به دنبال ارضای نیاز‌های عشق عاطفی و فیزیکی تان هستید. خواب ممکن است به خاطر افکار بیداری تان در مورد از دست دادن باکرگی تان باشد. ذهن شما مشغول این است که این مساله چگونه خواهد بود و چه شکلی خواهد بود.

در سر زمین رویاها آمده:

 • یک دختر باکره را می بوسید : خوشبختی بزرگ
 • شما را به یک دختر باکره معرفی می کنند : لذایذ بسیار در پیش است
 • یک دختر باکره را در بغل دارید : شادی بزرگ
 • یک دختر باکره را می ربائید : زندانی خواهید شد.
 • تصویر صورت یک دختر باکره : مشکلات شما را تهدید می کنند
 • شما در می یابید که دختری باکره نیست : یک کینه شخصی
 • با باکره مقدس حرف می زنید : تسلی خاطر و آرامش
 • یک بیمارخواب باکره مقدس را ببییند :او کاملاً بهبود خواهد یافت

 

تعبیر خواب باکره بودن در رویای زنان و مردان

از دیدگاه روانشناسی یونگ

باکره در رویای زنان: خود فرد در زمان دوشیزگی، فرزند دختر خود یا دیگری

باکره در رویای مردان: جنبه احساساتی که پذیرا نیز هست، روان یا روح فرد، بخشی از فرد که می‌تواند با هشیاری گسترده ارتباط برقرار کند زیرا که از پیش داوری‌ها رها شده است.

 

 

تعبیر خواب پرده بکارت

دکتر علی مدنی می گوید:

پرده بکارت نشان می دهد فرد وجودش را تحت اختیار و در تصرف یک خواسته قرار نداده است. آلت کودکانه نیز نشان می دهد شرایط برای رسیدن شما به هدفتان مهیا نیست. در چنین شرایطی، باید خواسته هایتان را کنترل کرده و با عقلانیت پیش بروید. همانند صیادی که با صبر بی نهایت در کمین شکار می نشیند تا صید به میدان عمل او وارد شود. صیادی دانا و صبور باشید

معبران می گویند:

پرده بکارت نشان می‌دهد فرد وجودش را تحت اختیار و در تصرف یک خواسته قرار نداده است.

 

تعبیر خواب پرده بکارت - باکره بودن در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب پرده بکارت – باکره بودن در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب پاره شدن پرده بکارت دختر

مولفی می گوید:

 • اگر دختر مجردی خواب ببیند که پرده بکارتش به هر دلیلی زایل گشته (پاره شده) و از آن خون جاری شده و رنگ سرخ آن را می بیند به نشانه بی آبرویی از دست دادن اعتبار و ارزش رسوا شدن در میان یک جمع آشنا مبتلا شدن به بیماریهای آزار دهنده مثل وبا وسواس و در برخی موارد تنگی نفس و حملات خواب شبانه و انواع مختلف گرفتاری های روحی می باشد
 • چنان چه خونی مشاهده نکند و فقط احساس نماید که دوشیزگی اش را از دست داده به نشانه ی ایمن شدن در مقابل خطرات پیدا کردن راه نجات گذر کردن از یک دوره موقت سختی و رنج و رسیدن به شادی و رفاه می باشد.
 • اما چنان چه متاهل باشد و خواب ببیند که دوباره همچون دختران پرده ی بکارتش سالم است و آن را زایل شده (پاره شده) می بیند خوب و خیر است و معنی آن صمیمت مهر محبت و صفا بین زن و مرد است یک معنی بزرگ برای وفادار بودن و ماندن همسر است.

 

 

تعبیر خواب پاره شدن پرده بکارت

معبران می گویند:

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: شما در می‌یابید که دختری باکره نیست: یک کینه شخصی

تعبیر گران می گویند:

برای زنان و دخترانی که شوهر دارند و از شوهر خود صاحب فرزند هستند نیکو است و میتواند سمبل اعتماد زیاد شدن محبت افزایش اعتماد متقابل و مهمتر از همه وفاداری و راستگویی است ولی برای دخترانی که هنوز مجرد است شوم و نحس است و البته معنی ان با توجه به شرایط مکان و زمان رویا متفاوت است

 

تعبیر خواب از بین بردن پرده بکارت

جابر مغربی گوید:

اگر فردی در خواب ببیند که پرده بکارت دختر جوان باکره‌ای را از بین برد، دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند.

اگر بیند به حرام دوشیزگی دختری بستد، دلیل که مالی حرام بدست آورد.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید.

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

تعبیر خواب پرده بکارت – باکره بودن در خواب چه مفهومی دارد؟
2 رای، میانگین: (3.5) (70%)

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.

رفتن به نوار ابزار