تعبیر خواب

تعبیر خواب پریود شدن – دیدن خون قاعدگی در خواب چه تعبیری دارد؟

3.5/5 - (6 امتیاز)
[ type=”blue”]تعبیر خواب پریود شدن چیست؟ پریود شدن یا عادت ماهانه یکی از خواب‌های رایجی است که بیشتر زنان با آن روبرو می‌شوند. در گذشته به دوران قاعدگی زنان حیض گفته می‌شده است و به همین منظور در اکثر کتاب‌های تعبیر خواب تفاسیر با استفاده از کلمه حیض بیان شده‌اند. با توجه به گفته محمد ابن سیرین: پریود شدن برای زنان بدست آوردن مال زیاد است. اما پریود شدن برای مردان ماندگاری در گناه. میزان ماندگاری مردان در گناه و بدست آوردن مال حرام بسته به خونی است که از وی در هنگام عادت ماهانه رفته است.

 

تعبیر خواب پریود شدن - دیدن خون قاعدگی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب پریود شدن – دیدن خون قاعدگی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب پریود شدن از دیدگاه روانشناسی یونگ

 • پریود شدن در رویا : نمادی از پدیدار شدن جنسیت، غریزه مادرانگی و یا اسرار حیات می‌داند.
 • اگر به هنگام دیدن رویا پریود بودید: نشان دهنده پذیرش جریان زندگی درون شماست.
 • اگر به هنگام دیدن رویا قاعده نبودید: این رویا نمایانگر عدم پذیرش غرایز بنیادین زندگی است.
 • مشکل داشتن با قاعدگی: مشکل داشتن با ارتباط دادن آنچه زندگی از شخصیت شما طلب می کند و شخصیت شما چه چیزی از زندگی می‌خواهد. این رویا شاید به مشکلات روانی اشاره می‌کند که نیاز به توجه دارند.
 • در رویای مردان: طبیعت پذیرا و پرورش دهنده فرد، جنبه‌ای از وجود فرد که توان باروری از ایده‌های خلاق را داراست.

 

تعبیر خواب پریود شدن

محمد ابن سیرین می گوید:

پریود شدن برای زنان بدست آوردن مال زیاد است.

تعبیرگران می گویند:

اگر مردی در خواب ببیند که زنش حائض شده است، یـعـنـی در کارهای دنیا به مانع برخورد کرده و از انجامشان ناتوان می‌شود، و اگر بینندۀ خواب عفیف و پاکدامن است، یـعـنـی در کار خودش دچار حیرت و سرگردانی می‌شود.

اگر مردی ببیند زنش بعد از حیض غسل کرده و پاک شده است، یـعـنـی کارهای دینی و دنیایی برای آن مرد باز و برقرار می‌شود.

معبرین غربی گویند:

 • به طور کلی دیدن پریود شدن و قاعدگی به همراه خارج شدن خون از آن سمبل و نشانه رهایی از تنش‌ها و نگرانی‌هاست. اکثر زنان می‌دانند که سیکل قاعدگی آن‌ها می‌بایست در چه روز و چه ساعتی انجام گیرد بنابراین دیدن پریود شدن و خونریزی آن در خواب با توجه به اذیت شدن هنگام خونریزی می‌تواند نشانه ساعت‌های سختی باشد که شما پیش رو داشته و بعد از آن به آرامش خواهید رسید.
 • اگر زن مسنی خواب پریود شدن خود را ببیند نشانه شادابی و زنده دلی به وسیله انجام کارهای دوران جوانی است.

ابن سیرین گوید:

اگر بیند زنش از غسل پاک شد، بیانگر آن است که کار دنیا و دین برای او آسان می‌گردد.

 

نکته:

زمان دیدن یک خواب در تعبیر آن بسیار تاثیر گذار است به طور مثال اگر در طول روز بسیار خوشحال باشید این احتمال می‌رود که در طول شب نیز رویایی در مورد خنده و شادی ببیند. در مورد پریود شدن و قاعدگی در زنان نیز این نکته می‌تواند حائز اهمیت باشد. یعنی بسیار احتمال می‌رود زنی که در دوران قاعدگی خود قرار گرفته خواب‌هایی در مورد پریود شدن و یا خون خارج شده از آن ببیند. همچنین مشاهده شده است مادرانی که در دوران بارداری قرار گرفته‌اند به دلیل ترس از دست دادن فرزندانشان رویاهایی در مورد سقط جنین و یا پریود شدن در این دوران مشاهده کنند. به گفته اکثر معبرین غربی این‌گونه خواب‌ها تعبیر و تفسیری نخواهند. پس با دانستن این نکات به تعبیر خواب پریود شدن خواهیم پرداخت.

 

تعبیر خواب پریود شدن - دیدن خون قاعدگی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب پریود شدن – دیدن خون قاعدگی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب پریود شدن مردان

معبران می گویند:

در واقع پریود شدن مردان به هیچ وجه نیکو نیست و به گفته ی جمعی از معبران دلالت بر مریضی فرزند,ازرده کردن خاطر پدر مادر,رنجور کردن دوستان غم و رنج است

محمد ابن سیرین می گوید:

پریود شدن برای مردان ماندگاری در گناه.  میزان ماندگاری مردان در گناه و بدست آوردن مال حرام بسته به خونی است که از وی در هنگام عادت ماهانه رفته است.

 

تعبیر خواب ارتباط با زن پریود شده

ابن سیرین می گوید:

اگر مردی در خواب ببیند که با زنی که در دوران قاعدگی خود است رابطه برقرار کرده است نشانه آن است که کارهای دنیا برای او ساده می‌گردد.

مولف می گوید:

اگر مردی خواب ببیند که قصد همخوابگی با همسرش را داشت و او را حائض دید، کارهایش دچار مشکل خواهد شد و اگر دید که همسرش از حائض بودن پاک شد و غسل کرد و با او همبستر شد، دلیل که فرزند صالحی از آنان به وجود خواهد آمد که در امور شرعی و دینی پایبند اصول است. اگر مرد همسرش را حائض دید و از همبستری با وی امتناع نکرد، گناهی سخت مرتکب خواهد شد.

جابر مغربی می‌گوید:

 • ارتباط با زن حائض دلیل بر بد شدن کار مرد دارد.
 • دانستن تعابیر رویاهایی همچون سقط جنین و آلوده شدن لباس و بدن به خون قاعدگی برای بسیار از زنان اهمیت دارد. اینکه این گونه خواب‌ها چه تاثیری در زندگی آن‌ها داشته و آیا به راستی خبری از آینده خواهد داد همواره بیشتر زنان را دچار تشویش و نگرانی می‌کند. بنابراین آگاهی از تفسیر این خواب‌ها می‌تواند به آرامش درونی و فکری فرد کمک شایانی انجام دهد.

 

[ type=”red”]بیشتر بخوانید: تعبیر خواب آمیزش و نزدیکی ، تعبیر خواب رابطه جنسی و ارضا شدن

 

تعبیر خواب پریود شدن شدید

معبران می گویند:

تعبیر خواب پریود شدن شدید و و یا خونریزی های وخیم بد و یا شوم است در جایی که به این شکل نیست و در هر حال این رویا برای زنان و دختران نیکو و خوب است.

 

تعبیر خواب پریود شدن زن حامله

جابر مغربی میگوید:

پریود برای زنان باردار بر پنج وجه است

اول: غنیمت

دوم: حاضر

سوم: شریف

چهارم: قوت دبن

پنجم: عز و خرمی

معبران می گویند:

 • اگر زن حامله ای در خواب ببیند که حیض شده است ، به معنی بدنیا آوردن فرزندی سالم و باهوش است .
 • اگر زن باردار (حامله) خواب ببیند که پریود شده است به نشانه ی رفع بلا و غم و دور شدن رنج مشکلات و یا بیماری های روحی و جسمی است علی مدنی دراین باره نوشته است.
 • اگر زن یا دختری که حامله است خواب ببینید پریود شده است و خونی را مشاهده میکند به قدر همان خون جاری شده مشکلات و غم هایش کاهش پیدا میکند.

 

تعبیر خواب پریود شدن - دیدن خون قاعدگی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب پریود شدن – دیدن خون قاعدگی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خون قاعدگی

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر زنی در خواب ببیند که از او خون قاعدگی میآید، در حال انجام گناه است و اگر در آن خواب خود را شست، از انجام گناه توبه میکند. خون قاعدگی، بر ضعف دین، مانند انجام ندادن نماز و روزه نیز، دلالت دارد. اگر زنی نازا در خواب ببیند که از او خون قاعدگی میآید، ممکن است بچهدار شود.

معبرین غربی گویند:

اگر در خواب دیدید که خون قاعدگی لباس شما را خیس کرده است نشانه آن است که شما در چرخه‌ای گیر کرده‌اید. دیدن این خواب بیانگر احساس ناخوشایند و نگرانی است که نسبت به نگاه دیگران به خود دارید.

اگر در خواب خونریزی زیادی ناشی از قاعدگی مشاهده کردید مسئله‌ای برای شما پیش آمده که بایستی سریعاً در فکر حل آن باشید.

معبرین چینی می‌گویند:

 • دیدن خون قاعدگی در خواب برای فرد بیننده خواب نشانه‌های خوبی خواهد بود.
 • دیدن کثیف شدن لباس با خون قاعدگی بیانگر شغل جدید، کار با شریک و شغلی با عملکرد آرام است.
 • اگر مردی در خواب دید که آلوده به خوت قاعدگی همسرش گردیده است بیانگر معامله کاری با افراد غریبه بسیار است.

 

[ type=”red”]بیشتر بخوانید: تعبیر خواب خون ، معنی دیدن خون در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب پریود شدن مرده

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

در واقع اگر دختر یا زنی ببینید که مرده یا مردگانی پریود شده اند نشان دهنده ی این است که خاطر آن ها باشندین اخبار ناگوار مانند خبر مرگ عزیزی و یا مبتلا شدن به امراض خفیف آزرده می شود.

 

تعبیر خواب نوار بهداشتی

معبرین غربی گویند:

اگر شما در خواب نوار بهداشتی مشاهده کردید بیانگر این است که شما با ویژگی‌های زنانه خود مشکل دارید.

 

[ type=”green”]برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید.

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا