تعبیر خواب پارو و پارو کردن از نظر علما

تعبیر خواب پارو - پارو کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پارو – پارو کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

پارو نام وسیله‌ای است شبیه به بیل که با استفاده از آن می‌توان قایقها و کشتیهای کوچک که فاقد موتور یا بادبان هستند را راند. پاروها معمولاً از چوب ساخته میشوند. از پارو برای روبیدن برف از پشت‌بام‌ها و پیاده‌روها نیز استفاده میشود. و دیدنش در خواب بیانگر این است که کسی است که به شما کمک می کند و در انجام کارها به یاری شما بر می خیزد. با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.

 

تعبیر خواب پارو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

پارو مانند بیل خادم است و کسی است که به شما کمک می کند و در انجام کارها به یاری شما بر می خیزد.

چنانچه دیدید که با پارو جو و گندم روی هم انبار می کنید و می ریزید آن طور که در انبار روستاها پارو می زنند نعمت زیادی به وسیله کسی نصیب شما می شود.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید پارو به دست دارید ، علامت آن است که برای آسایش دیگران از لذتهای زندگی چشم می پوشید.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک پارو : شما آدم سبک مغزی هستید .

به تنهایی پارو می زنید : زوج شما زرنگ و چابک است .

به اتفاق دیگران پارو می زنید : منتظرمشکلات فراوان باشید.

 

تعبیر خواب پارو کردن برف

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب دیدید که برف پارو می کنید به کمک کسی غم و اندوه را از خود می رانید.

اگر بیننده خواب ببیند که در تابستان پارویی به دست دارد و برف جمع می کند و در جایی روی هم می ریزد پولی به رایگان نصیب او می شود. روی هم رفته پارو دوست و همراه و کمک است و نیکو است

 

تعبیر خواب پارو زدن دیگران

در سرزمین رویاها آمده:

بچه ها پارو می زنند : موفقیت شما در زندگی حتمی است .

دیگران پارو می زنند : روابط عشقی شما در خطر است .

دشمنان پارو می زنند : اغتشاش و پیچیدگی در کارها .

 

تعبیر خواب گم کردن پارو

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید پاروی خود را گم کرده اید ، نشانه آن است که برای عملی کردن طرحهایی بیهوده تلاش می کنید.

در سرزمین رویاها آمده:

پارو گم می کنید : نقشه های شما نقش بر آب خواهند شد.

 

تعبیر خواب پارو - پارو کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پارو – پارو کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب پارو زدن در قایق

دریک قایق بزرگ پارو می زنید : پول هنگفتی بدست خواهید آورد.

 

تعبیر خواب پارو چوبی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر پارو از چوب بود نیکو است و اگر از آهن بود خواب شما از یک دوست و همراه قدرتمند با شما سخن می گوید.

 

تعبیر خواب پارو شکسته

در سرزمین رویاها آمده:

یک پاروی شکسته : خوشیهای شما همین جا قطع می شود .

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پاروی شکسته در خواب، نشانه چشم پوشی از تفریح مورد علاقه خویش است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن پاروی شکسته بیماری است و این که به وقت سختی هیچکس به کمک بیننده خواب نمی آید.

 

تعابیر مرتبط با موضوع اصلی

تعبیر خواب پنبه ، تعبیر خواب پنیر ، تعبیر خواب کله پاچه

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.

کلیه حقوق برای وب سایت نماگرد محفوظ می باشد و کپی فقط با ذکر لینک پست مجاز است.