خوش آمدید - امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب پنجه – دیدن پنجه دست و پا در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب پنجه – دیدن پنجه دست و پا در خواب چه معنایی دارد؟

در این پست از مجموعه تعبیر خواب نماگرد مطالبی در رابطه با تعبیر خواب پنجه از منابع معتبر ایرانی و  غیر ایرانی برای شما عزیزان آماده کرده ایم. پنجه از یک طرف حمایت است و از طرف دیگر دوستی. بریا اینکه بتوانید تعابیر بیشتری درباره تعبیر خواب پنجه مطالعه کنید با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب پنجه - دیدن پنجه دست و پا در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب پنجه – دیدن پنجه دست و پا در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب پنجه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  • پنجه از یک طرف حمایت است و از طرف دیگر دوستی که هر دو در خواب است.
  • اگر در خواب ببینید که پنجه در پنجه خویش افکنده اید خوب نیست بخصوص اگر نشسته و دستها را بر زانو حلقه کرده باشید. این حالت در خواب خوب نیست و خواب شما از غم و اندوهی که پیش می آید خبر می دهد ولی مشاهده پنجه های باز خودتان یا دیگری نیکو است.
  • اگر کسی پنجه دست شما را گرفته بود و با محبت و ملایمت می کشید خوب است.
  • اگر آن شخص غریبه بود کسی به شما کمک می کند و اگر آشنا بود کسی به شما نیاز دارد که از بستگان خود شمااست. اگر پنجه شما را با قدرت می کشید و می فشرد موردی برای مبارزه و روبه روئی پیش می آید و چنانچه کاسب باشید احتمالا یک رقابت حرفه ای در پیش دارید.
  • اگر کسی پنجه شما را گرفته بود و نوازش می کرد وشما او را نمی دیدید و نمی شناختید کسی در صدد اغوای شما بر خواهد آمد.
  • اگر پنجه کسی را از انگشت کوچک گرفته بودید کسی موی دماغ شما می شود و زحمت به وجود می آورد.
  • اگر انگشت اشاره اش را گرفته بودید کسی شما را هدایت می کند.
  • اگر انگشت انگشتری او را گرفته بودید عشقی سر راه شما قرار می گیرد. عکس این هم صادق است.
  • روی هم رفته دیدن پنجه انگشتان در خواب نیکو است مگر آن که به هم انداخته و زانو را به بغل گرفته باشید

 

 

تعبیر خواب پنجه حیونات

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن پنجه حیوانات در خواب بیانگر این است که نیاز دارید به غریزه تان و غریزه حیوانی تان اعتماد کنید

 

تعبیر خواب رد و اثر پنجه حیوانات

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن رد و اثر پنجه خونی در خواب بیانگر سرکوب تمایلات حیوانی است

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

لطفا نظر خود در مورد این مطلب را با ستاره ها از یک تا ۵ مشخص کنید!!

سه × 5 =

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.