تعبیر خواب

تعبیر خواب برگ – دیدن برگ در خواب چه معنایی دارد؟

4.5/5 - (2 امتیاز)

تعبیر خواب برگ – معنی دیدن برگ های خشک شده در خواب

تعبیر خواب برگ - دیدن برگ در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب برگ – دیدن برگ در خواب چه معنایی دارد؟

دیدن برگ در خوابتان بیانگر شادی تازه یافته و بهبود در جنبه های مختلف زندگی تان است . نمادی از باوری ، رشد و باز بودن است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر گذر زمان است . بسته به رنگ و نوع برگ ، خواب می تواند ، دوره زمانی خاصی را تاکید کند. در ادامه با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.

 

تعبیر خواب برگ

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن برگ در خواب، علامت پیشرفت قابل ملاحظه ای در زندگی است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  • برگ شرف است و آبرو و اخلاق و نحوه سلوک اجتماعی. برگ زینت درخت است و اخلاق خوب نیز زینت انسان.
  • اگر دیدید درختی یا درختانی سرسبز و خرم دارید که برگ و بر فراوان دارند نزد مردم معزز و محترم خواهید شد و به آبرومندی در جامعه شناخته می شوید.
  • اگر دیدید که در باغی برگ جمع می کنید نشان آنست که در تحصیل شرافت کوشش فراوان می کنید.
  • جمع آوری برگ خشک تلاش بیهوده است. هم تلاش برای جمع مال هم کوشش در جهت تحصیل آبرو.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

درخواب دیدن برگ درخت بر درخت، خلق و خوی بیننده خواب بود، خاصه به هنگام وی. اگر بیند برگ سبز ار درخت فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل که بیننده خواب را خلق و خوی خوش است و نیکو

 

تعبیر خواب پختن برگ

کتاب سرزمین رویاها:

برگ می‌پزید: پول

برگ پخته می‌خورید: نفاق در خانواده.

برگ می‌خورید: مشاجره

 

تعبیر خواب برگ - دیدن برگ در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب برگ – دیدن برگ در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب ریزش برگ

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

برگهای بسیار روی زمین: مشاجره با دوستان

برگهای شاخه ای که میوه ندارد: یک ازدواج خوشبخت

برگ‌ها زمین حیاط شما را پوشانده‌اند: به دلیل پشتکارتان درکار پاداش خوبی خواهید داشت.

خواب ریزش برگ‌ها: یک بیماری خطرناک

برگ ریزان پائیز: یک ناکامی در عشق

باد برگ درختان را می‌اندازد: یک زندگی خانوادگی نه زیاد شاد.

 

تعبیر خواب برگ شناور نیلوفر آبی

دیدنش بیانگر این است که شما به دنبال وقفه ای در سفر احساسی تان هستید (می خواهید به خودتان بعد از یک ماجرای احساسی ، استراحت دهید)

 

تعبیر خواب برگ خشک

در کتاب سرزمین رویاها آمده:

برگهای خشک:

بیماری و ناکامی

افراد بدجنس شما را تهدید می‌کنند.

برگهای پلاسیده: اراده شما در تصمیم گرفتن بسیار محکم است.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

خشک: غم

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن برگهای خشک در خواب، نشانه آن است که احساسات شوم و نومیدانه، شما را در بر خواهد گرفت.

اگر دختری خواب برگهای خشک ببیند، علامت آن است که در مسیر زندگی بی یار و تنها خواهد ماند. گاهی اوقات چنین خوابی به معنای مرگ دلالت دارد.

 

تعبیر خواب برگ - دیدن برگ در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب برگ – دیدن برگ در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب جمع کردن برگ

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر دیدید که در باغی برگ جمع می‌کنید نشان آنست که در تحصیل شرافت کوشش فراوان می‌کنید. جمع آوری برگ خشک تلاش بیهوده است. هم تلاش برای جمع مال هم کوشش در جهت تحصیل آبرو.

 

تعبیر خواب قدم زدن روی برگ 

دانیال نبی فرموده اند:

دیدن برگ ها زرد رنگ پاییز نشانه ای وجود و یا پیدایش بیماری برای صاحب رویاست،

اگر در خواب ببینی در حال راه رفتن روی برگ های فصل خزان (پاییز) هستی غم رنج و ناراحتی بر تو مسلط خواهد شد،

اگر دیدی دیگران مشغول پیاده روی برگ های خشکیده هستند اتفاق یا حادثه ای تلحخ یکی از نردیکانت را تهدید میکند

 

تعبیر خواب برگ درخت میوه

جابر مغربی می گوید:

برگ درختان میوه شیرین، دلیل است بر خلق نیکو و برگ درختان میوه ترش، دلیل بر خلق بد است. درختانی که بار نیاورند، دلیل بر درم و دینار است،

معبران گفته‌اند:

برگ درختانی که میوه دارند، دلیل بر درم و دینار کند.

لیلا برایت می گوید:

دیدن برگ انجیر در خواب، نشانه‌ی آن است که فرد با ایمانی هستید.

کتاب سرزمین رویاها:

برگ درخت انجیر: مردم به شما حسودی می‌کنند.

برگ انگور : شما به خشم می آئید.

 

تعبیر خواب برگ - دیدن برگ در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب برگ – دیدن برگ در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب برگ سبز و تازه

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی بیند از درخت برگ تازه فرا گرفت، دلیل که او را به قدر آن درم حاصل شود.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

برگ سبز: خوشبختی

آنلی بیتون می گوید:

اگر دختری خواب برگهای سبز و تازه ببیند، علامت آن است که ثروتمند خواهد شد و با مردی متمول ازدواج خواهد کرد.

لیلا برایت می‌گوید:

دیدن برگ‌های تازه و سبز در خواب، بیانگر رسیدن به اهدافتان است. اگر در خواب ببینید که برگ درختان می‌ریزد. بیانگر ضرر مالی است.

 

تعبیر خواب برگ - دیدن برگ در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب برگ – دیدن برگ در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب مردن روی برگ

مردن روی برگها : تلاش های تان دارد به بار می نشیند و اتفاق بزرگی در راه است. اما کمی حساس شده اید و نمی دانید اوضاع چه طور رقم خواهد خورد. بدتر از همه این که ممکن است ببینید ناگهان پیشرفت تان متوقف شده و به مانع برخورده اید. اما نگران نباشید، کمی صبر کنید تا اوضاع به نفع تان تغییر کند. یادتان باشد که برای موفقیت عجله نکنید، شاید هنوز متوجه نباشید، اما واقعیت این است که دارید پیشرفت می کنید. البته شاید این فرآیند کمی بیشتر از چیزی که انتظار دارید طول بکشد.

 

تعبیر خواب برگ ریزان پاییز 

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر مرد یا زنی خواب ببیند برگ های فصل خزان در حال ریزش از درختان است نشانه ی بی برکت شدن رزق و روزی خانه،بیمار شدن کودک و یا فرزند،کلافه شدن و یا دلگیر شدن بخاطر مشکلات مالی است.

خالد اصفهانی می گوید:

دیدن این رویا دلالت بر مریض شدن،آشفتگی روح و یا مبتلا شدن به امراضی است که درمان آن ها سخت و طولانی مدت است و بهتر است با دادن صدقه شر خواب دفع شود

 

شما عزیزان می توانید تعبیر خواب باغ و تعبیر خواب دشت و تعبیر خواب باران را در سایت نماگرد مطالعه کنید

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا