خوش آمدید - امروز : چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب مداد – دیدن مداد شمعی در خواب چه معنا و مفهومی دارد؟

تعبیر خواب مداد – دیدن مداد شمعی در خواب چه معنا و مفهومی دارد؟

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب مداد و مداد شمعی آشنا سازیم. دیدن مداد در خواب بیانگر این است که شما اثری موقتی در یک موقعیت می گذارید. ممکن است بیانگر رابطه ای باشد که طولانی نخواهد شد. برای مطالعه مطالب بیشتر در این زمینه با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب مداد - دیدن مداد شمعی در خواب چه معنا و مفهومی دارد؟

تعبیر خواب مداد – دیدن مداد شمعی در خواب چه معنا و مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب مداد

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن مداد به خواب چهاروجه است.

اول: مهتری.

دوم: رامش.

سوم: معیشت.

چهارم: شادی.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن مداد، دلیل بر طلب معیشت و یافتن مراد بود. اگر بیند که مداد از کسی بستد، دلیل که معیشت بر او فراخ شود. اگر بیند که مداد جامه او را سیاه کرد، دلیل زیان بود، اما اگر بیننده دبیر بود مهتر شود.

از دیدگاه روانشناسی یونگ

خواب دیدن اینکه نوک مداد در انگشتتان گیر می کند بیانگر این است که نیاز دارید شروع کنید و دست به کار شوید و به حرف هایتان جامه عمل بپوشانید

لوک اویتنهاو می گوید :

مداد : عشق به هنر

آنلی بیتون می گوید:

دیدن مداد در خواب ، نشانه انجام کارهایی مطلوب است.

 

تعبیر خواب تراشیدن مداد

از دیدگاه روانشناسی یونگ

تراشیدن مداد در خواب بیانگر این است که شما نیاز دارید طرز فکر منعطف تری داشته باشید. به چیزی که دیگران می گویند گوش کنید سریع دیدگاه و نظراتشان را رد نکنید.

 

تعبیر خواب مداد - دیدن مداد شمعی در خواب چه معنا و مفهومی دارد؟

تعبیر خواب مداد – دیدن مداد شمعی در خواب چه معنا و مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب نوشتن با مداد

آنلی بیتون می گوید:

اگر دختری خواب ببیند با مداد می نویسد ، نشانه آن است که در امر ازدواج خوشبختی نصیبش خواهد شد . اما اگر جمله هایی را که در خواب با مداد نوشته است پاک کند ، علامت آن است که از نامزد خود مأیوس و دلسرد خواهد شد.

 

تعبیر خواب مداد شمعی

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دبدن مداد شمعی در خواب بیانگر خاطرات کودکی یا یک دوره ی زمانی است که شما بی خیال تر بوده اید. نمادی از خلاقیت است شما نیاز دارید فرای خطوط معمول فکر کنید و به افکار غیر متعارف و راه های غیر متعارف برای انجام چیزها فکر کنید.

 

لطفا از سایر مطالب پیشنهادی ما دیدن فرمایید

تعبیر خواب نقاشی ، تعبیر خواب تابلو ، تعبیر خواب آلبوم عکس

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.