خوش آمدید - امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب شکستن پا – دیدن پای شکسته در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب شکستن پا – دیدن پای شکسته در خواب چه معنایی دارد؟

در این پست از مجموعه تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب شکستن پا آشنا کنیم. دیدن شکستن اعضایی که در بیداری سالم هستند بیشتر به معنای از دست رفتن قابلیتی است که می‌توان با آن عضو انجام داد به طور مثال با استفاده از پا می‌توانیم حرکت کنیم، راه برویم و درآمد کسب کنیم. برخی از معبران شکسته شدن پا را در خواب بیانگر از دست دادن مال و ثروت می دانند. با ادامه مطالب همچنان همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب شکستن پا - دیدن پای شکسته در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب شکستن پا – دیدن پای شکسته در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب شکستن پا

لیلا برایت می‌گوید :

شکستن پا در خواب ، نشانه‌ی وقوع اتفاقات ناگوار است .

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی یکی از پاهای تو شکسته شده است، یـعـنـی نصف مال و اموال خود را از دست می‌دهی، یا اگر هر دو پای تو شکسته شده است، یـعـنـی همه مال و اموالت را از دست می‌دهی، یا حتی ممکن است خودت از دنیا بروی، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: یـعـنـی به مسافرت خواهی رفت.

خالد اصفهانى می گوید:

اگر به خواب بیند که اندامى از اندام‏هاى او بشکست، دلیل زیان است به سبب خوشى که بدان اندام تعلق دارد.

محمد بن سیرین می گوید:

اگر خواب ببینید که پا ندارید و با چوب راه می روید نشانه این است که به کسی اعتماد خواهید کرد که از آن کس وفا نخواهید دید. و اگر شخصی خواب ببیند که پاشنه پای او شکست نشانه رفتن به کاری است که از آن پشیمان خواهد شد.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید که اسخوان پایتان شکسته است نشانه این است که در مدیریت ، شکست هایی خواهید خورد. اصفهانی می گوید : اگر خواب ببینید که یکی از اندام هایتان شکست نشانه زیان است به سبب خوشی که به آن اندام تعلق دارد.

در سرزمین رویاها آمده:

پای شما شکسته : یکی از نزدیکانتان را از دست میدهید .

 

تعبیر خواب شکستن پاشنه پا

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی استخوان پاشنه (کعب) تو شکسته است، یـعـنـی فرزند تو از دنیا می‌رود یا اینکه دچار غم و اندوهی می‌شوی.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  • چنانچه در خواب ببینید که پاشنه پای شما مجروح است در صورتی که در بیداری پای شما سالم باشد و درد و کسالت نداشته باشید نشان آن است که از انجام کاری پشیمان می‌شوید.
  • چنانچه در خواب ببینید پاشنه شما چنان شکسته که از رفتن باز مانده‌اید خواب شما می‌گوید در آینده کاری ناصواب می‌کنید که ندامت می‌آورد و شماتت و ملامت می‌شنوید.

 

تعبیر خواب شکستن پا - دیدن پای شکسته در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب شکستن پا – دیدن پای شکسته در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب شکستن زانو

محمدبن سیرین گوید:

اصل زانو درخواب، معیشت بیننده خواب بود. اگر زانو را شکسته بیند، دلیل است کارش شکسته و بی رونق شود.

اگر بیند که چشمه زانوی او شکسته است، دلیل است کار او تباه شود و نیازمند خلق گردد.

 

برای مطالعه تعبیر خواب انگشت و تعبیر خواب بریدن دست و پا به لینک داده شده مراجعه کنید

 

تعبیر خواب پای فلج

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب ببینید که پایتان فلج شده، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشید.

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید:

دیدن پای فلج و ناتوان مربوط می‌شود به شغل شخص یعنی مشکلی در شغل شخص پدیدار خواهد شد این در صورتی است که خواب بین شاغل باشد.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

لطفا نظر خود در مورد این مطلب را با ستاره ها از یک تا ۵ مشخص کنید!!

18 + یک =

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.