خوش آمدید - امروز : چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب پرتگاه – سقوط کردن از ارتفاع در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پرتگاه – سقوط کردن از ارتفاع در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر دیدن سقوط از پرتگاه چیست؟

تعبیر خواب پرتگاه - سقوط کردن از ارتفاع در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پرتگاه – سقوط کردن از ارتفاع در خواب چه تعبیری دارد؟

تعیبر خواب پرتگاه چیست ؟ دیدن خواب پرتگاه حاکی از مانعی است که ایجاد اظطراب زیادی برای شما می کند. شما نیاز دارید بر روی این مسئله کار کنید و در زندگی تان بر این مانع غلبه کنید. شاید شما از اینکه تصمیم نهایی را بگیرید و بر اساس آن عمل کنید ترس دارید.

بنا به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویاها آمده:  اگر شما در حال سقوط  به درون پرتگاه هستید نمادی از اعماق ناخداگاه شماست. شما از چیزی که درباه ی خودتان و یا دربارهی احساساتتان پنهانتان و ترس هایتان کشف خواهید کرد نا مطمئن هستید یا می ترسید. پرتگاه همچنین شاید نشان دهنده ترس های گذشته شما و احساس “سقوط کردن به اعماق رنج و نا امیدی “باشد.

 

تعبیر خواب پرتگاه

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید بر لبه پرتگاهی ایستاده اید ، علامت آن است که مصیبت و بدبختی شما را تهدید می کند .

سقوط کردن از لبه پرتگاهی در خواب ، علامت غرق شدن در بدبختی است .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

خواب یک پرتگاه : مشکلات بسیاری در انتظار شماست .

دریک پرتگاه می افتید : در مورد تمام اقدامات جدید بسیار احتیاط کنید .

مانع افتادن خودتان در یک پرتگاه می شوید : برمشکلات پیروز می شوید .

در یک پرتگاه می افتید ولی زخمی نمی شوید : پول به هیچکس قرض ندهید ، زیرا به شما برگردانده نخواهد شد .

دیگران در پرتگاه می افتند : در کارها بسیار محافظه کار و محتاط باشید .

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب سقوط کردن از ارتفاع در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب پرش از ارتفاع

معبرین غربی می گویند:

اگر پرش‌ ارتفاع‌ شما در خواب‌، موفقیت‌آمیز و خوشایند باشد، یعنی‌ از شخصیتی‌ قوی‌ برخوردارید وبرای‌ موفق‌ شدن‌ در زندگی‌ توانایی‌ها و قابلیت‌های‌ لازم‌ را دارید.

اگر در خواب‌، از پرش‌ وحشت‌ داشته‌باشید، یا پرشتان‌ تجربه‌ای‌ ناخوشایند و هراس‌انگیز باشد، یعنی‌ احساس‌ می‌کنید که‌ توسط یکی‌ ازدوستان‌ صمیمی‌تان‌ یا فردی‌ که‌ علاقه‌ خاص‌ و عاطفی‌ نسبت‌ به‌ او داشته‌اید، مورد بی‌توجهی‌ قرارگرفته‌اید.

 

تعبیر خواب پرتگاه - سقوط کردن از ارتفاع در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پرتگاه – سقوط کردن از ارتفاع در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب افتادن از ارتفاع و بلندی

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند که ازجایگاهی بلند به زیر افتاد، چنانکه از کوهی یا از بامی یا از دیواری، دلیل که آرزویی در وی تمام بسر نشود و مرادش حاصل نگردد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

افتادن از جای بلند به جای پست، بر بدتر شدن احوال بینندهی خواب دلالت دارد.

آنلی بیتون می‌گوید:

افتادن از پله‌ها و ارتفاع در خواب، نشانه آن است که از روی حسادت از شما بیزار خواهد شد.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

لرزیدن و افتادن از ارتفاع از رسیدن رنج و بلا خبر می‌دهد. اگر کسی شما را پرت کرد و در نتیجه به زمین خوردید بی تردید شخصی موجب تخفیفشان و مقام شما می‌شود
اگر از ارتفاع افتادید اما زیر پای شما آبی صاف و روشن بود نا خواسته حادثه ای اتفاق می‌افتد که به خشنودی شما پایان میابد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

از یک مکان مرتفع به پایین می‌افتید: بد شانسی شما را دنبال می‌کند.

از یک بلندی به پایین می‌افتید: احترامتان را از دست می‌دهید.

دیدن ارتفاع و یک مکان بلند در خواب می‌تواند به صورت‌های مختلفی مانند کوه یا تپه نمایانگر گردد. به گفته معبران دیدن هر یک از این مکان‌های طبیعی تفاسیر مربوط به خود را داشته و می‌تواند به بیننده خواب در درک بهتر خواب کمک کند.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب آسمان ، تعبیر دیدن آسمان نورانی و پر ستاره در خواب

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

تعبیر خواب پرتگاه – سقوط کردن از ارتفاع در خواب چه تعبیری دارد؟
6 رای، میانگین: (4.5) (90%)

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.