اسمهای پسرانه گیلکی+ معنای نامها

اسمهای دخترانه گیلکی+ معنی نامهای اصیل گیلانی

اسمهای دخترانه گیلکی+ معنی نامهای اصیل گیلانی

در این بخش از مجموعه نام های ایرانی لیستی شامل ۳۰۰ نام دختر و پسر گیلکی (گیلانی) را همراه با معنی برای شما عزیزان آماده کرده ایم. امیدواریم شما عزیزان به خصوص عزیزان گیلکی و همه دوست داران نامهای گلیکی از این فهرست استفاده نمایید و با نظرات سازنده خود ما را در جهت تکمیل این لیست راهنمایی کنند.

مشاهده همه نامهای اصیل اقوام ایرانی

 

اسم های اصیل پسرانه گیلکی

اسم ایرانی ریشه نام معنی اسم
اَرسو گیلکی  اشک (غم و شادی)
الیزه گیلکی  اسم مکان- محلی در رودبار.
انگاره گیلکی  تهیه و تدارک.
ایاز گیلکی  شبنم.
آبچین گیلکی  کاغذهای شفاف و بسیار نازک رنگی.
آکوله گیلکی  از انواع برنج.
آمله گیلکی  دختر اشتاد دیلمی که بنای شهر آمل منسوب به اوست.
آموج گیلکی  آموخته- خوگرفته.
آمولای گیلکی  پروانه.
برفانک گیلکی  پرندهای از انواع سهره.
برفانو گیلکی  برفانک
برفین گیلکی  برفانک
بیبی گیلکی  کرم ابریشم.
بینه گیلکی  گیاه معطر
پَرزَه گیلکی  آهو.
پاپلی گیلکی  پروانه.
پامچال گیلکی  گل معروف.
پورسو گیلکی  پرنور.
پیتونَک گیلکی  پونه- گیاه معطر.
پیندِره گیلکی  گیاه دارویی- پنیرک.
تاگیره گیلکی  از سبزیهای صحرایی و خورشتی.
تال گیلکی  از گیاهان شبیه به نیلوفر.
تاله گیلکی  هوس- میل.
تایه گیلکی  ابریشم تابیده.
ترمی گیلکی  مه
تلایه گیلکی  صبح خیلی زود.
تورنگ گیلکی  قرقاول.
تونْگْ گیلکی  النگو- از انواع درختان شمال.
تونگوله گیلکی (تونگولی)- تلنگر.
تیتی گیلکی  گل- شکوفه.
تیشین گیلکی (تیشینا)- مال تو.
چاپلا گیلکی  کف زدن از روی شادمانی.
چرین گیلکی  از پرندهگان.
چمپا گیلکی  از انواع برنج- خوشبو.
چولی گیلکی  چکاوک.
چیره گیلکی  چهره- رخسار.
چیری گیلکی  از انواع سهره.
خوجیر گیلکی  خوب.
خورتاو گیلکی  مشرق- زمین رو به آفتاب.
خورته گیلکی
خورتو گیلکی
خوریسو گیلکی  اسم تاریخی – خواهر امیره ساسان گسکری فرمانروای گیلان. معشوقه و همسر شرفشاه دولایی- شاعر گیلکیسرای قرن ۸ ه.ق. نور و اشعه خورشید.
دوجین گیلکی (دوجینا)- دستچین-انتخاب. الف پایانی دوجین- به احتمال زیاد پسوند نسبت است. «ا» یکی از پسوندهای معروف نسبت در گیلکی است.
دیلزنش گیلکی  مطابق میل و دلخواه.
دیلسوج گیلکی  دلسوز
دیلسوجه گیلکی
دیلمای گیلکی  زن دیلمانی.
راپا گیلکی  منتظر.
رافا گیلکی
راکه گیلکی  چوب نازک و قابل انعطاف- ترکه.
رمش گیلکی  پرچین اطراف مزارع و باغها.
روجا گیلکی  ستاره.
زرج گیلکی  کبک.
زرکا گیلکی  از انواع مرغان آبی.
زفه گیلکی  جوانه درختان.
زیبه گیلکی  از پرندهگان.
سَلَمبار گیلکی  چشمهای گوارا در اشکورات.
سِچومه گیلکی  سیاهچشم.
ساره گیلکی  ستاره.
سوجان گیلکی  سوزان.
سونه گیلکی  توت وحشی.
سیتکا گیلکی  مرغ مینا.
سیتی گیلکی  سار.
سیده گیلکی  اسم تاریخی – زن فخرالدوله بویهای و خواهر شهریاربن قارن.
سیکیه گیلکی  از پرندهگان صحرایی.
سیمبر گیلکی  میدان دلگشا و مصفا.
شامار گیلکی  ملکه- بهترین مادر.
شاناز گیلکی  اسم تاریخی – شاهزاده خانمی از آلبویه.
شرویندخت گیلکی  اسم تاریخی.
شوروم گیلکی  مه صبحگاهی.
شوماهان گیلکی  اسم تاریخی.
شیشک گیلکی  ستاره پروین.
فازومّا گیلکی  نوعی رقص- حرکات زیبای پیش از کشتی گیلهمردی.
فرنگ گیلکی  سنجاقک.
کاس مار گیلکی  مادر (دختر) زاغ چشم.
کاکوله گیلکی  از پرندهگان.
کرماج گیلکی  نوعی گل پامچال که در اطراف درفک میروید.
کیاتاج گیلکی  از اسمهای تاریخی.
کیشیم گیلکی  از مرغان دریایی.
کیشین گیلکی (کیشینا)- مال که؟
گِئسه گیلکی  گیسو.
گِئشه گیلکی  عروس- عروسک
گولچیره گیلکی  گلچهره.
گولناز گیلکی  نوعی گل- گلی که نازنین و زیباست.
گیلا گیلکی  مخفف گیلان- گیل دختر
گیلار گیلکی  از انواع مرغان دریایی.
گیلان گیلکی  گیلان
گیلانتاج گیلکی  تاج سر گیلان.
گیلاندخت گیلکی  دختر گیلان.
گیلسو گیلکی  (گیلیسو)- روشنایی گیل (دختر)
گیلی گیلکی  دختر گیلک.
گیلیار گیلکی  (گیلییار)- یار گیل- همسر گیل
لیجار گیلکی  نیزار- محل رویش نی.
لیرو گیلکی  گلی زردرنگ با ساقه بلند و بسیار معطر (اشکورات)
مارخو گیلکی  دوستدار مادر- متکی به مادر.
ماسو گیلکی  روشنایی ماه.
مانگهدیم گیلکی  ماهرو- ماهرخ؛ معادل ماه رخ (اسم فارسی) و آیرخ (اسم ترکی)
مرجانی گیلکی  گل مریم.
مرخه گیلکی  دانهها و مهرههای رنگی و تزیینی.
مریمگوله گیلکی  گل مریم.
ملیجه گیلکی  گنجشک.
منگهتاو گیلکی  مهتاب.
مورجانه گیلکی  جوانه.
مورواری گیلکی  مروارید.
میجام گیلکی  اسم تاریخی – زن ماکان (به روایت ابناسفندیار)
میجان گیلکی  جان من.
میجنک گیلکی  مژگان.
میجی گیلکی  مژگان.
میشیم گیلکی  بنفشه وحشی.
نازِگول گیلکی  نازگل
نأجه گیلکی  به معنی آرزو.
نسا گیلکی  (نسو) جنگل همیشه سایه- سمت رو به سایه. [Nasaa یا Nasum در لغت به معنی جهت جغرافیایی حنوب میباشد.]
نوشْکْ گیلکی  از پرندهگان کناره مرداب و نیزار.
نیلو گیلکی  اسم مکان
نیناکی گیلکی  مردمک چشم.
نینای گیلکی  عروسک.
هَرای گیلکی  گریه- فغان.
هیلَک گیلکی  تکمههای فلزی که زنها به پیراهن خود میدوزند.
وارش گیلکی  باران.
وارنبو گیلکی  از گیاهان معطر و دارویی- بادرنگبویه.
واهیلا گیلکی  بیقرار- بیتاب- رسوا.
وزگه گیلکی  جوانه.
وسمار گیلکی  مادر (دختر) بس است. آخرین دختر باشد.
ووشه گیلکی  خوشه.
یاکند گیلکی  اسم تاریخی – دختر فرخان کوچک (به روایت ابن اسفندیار)
یالمَند گیلکی  تیرکمان- قوس قزح.

 

همچنین برای مشاهده نامهای دخترانه گیلکی ، نامهای دخترانه ایرانی از همه اقوام میتوانید بر روی لینک های مربوطه کلیک کنید. در صورتی که نام پسرانه گیلکی مد نظر شما هست که در لیست آورده نشده است لطفا در بخش نظرات آن را بنویسید تا در اسرع وقت نام مورد نظر همراه با معنا و توضیحات آن به لیست اسامی دخترانه گیلکی اضافه گردد و به تکمیل کاملترین فهرست نامهای اقوام ایرانی کمک نمایید

مطالب متنوع دیگر