اسمهای پسرانه عبری+ معنای نامها

اسمهای پسرانه عبری+ معنای نامها

اسمهای پسرانه عبری+ معنای نامها

 

در این بخش از مجموعه نام های ایرانی فهرست کاملی از اسمهای پسرانه عبری را همراه با معنی برای شما عزیزان آماده کرده ایم. امیدواریم شما عزیزان به خصوص عزیزان ایرانی عبری زبان در سراسر از این فهرست استفاده نمایید و با نظرات سازنده خود ما را در جهت تکمیل این لیست راهنمایی کنند.

مشاهده همه نامهای اصیل اقوام ایرانی

 

اسم های اصیل پسرانه عبری

اسم عبری ریشه نام معنی اسم
ابراهیم عبری پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام، نام یکی از پیامبران بزرگ ملقب به خلیل الله، نام سوره ای در قرآن کریم، نام پسران
ارمیا عبری بزرگ داشته شده؛ نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل
ارمیا عبری بزرگ داشته شده؛ نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل
اسحاق عبری خندان، نام پسر ابراهیم(ع) و ساره
اسحق عبری اسحاق،خندان، نام پسر ابراهیم(ع) و ساره
اسرافیل عبری درخشیدن مانند آتش، نام یکی از چهار فرشته مقرب و مأمور دمیدن صور و برانگیختن مردگان در روز رستاخیز
اسماعیل عبری آن که خدا او را شنید، نام پسر ابراهیم(ع) و هاجر
اسمعیل عبری اسماعیل، آن که خدا او را شنید، نام پسر ابراهیم(ع)
اشیر عبری خوشحال، نام پسر یعقوب(ع)
الیا عبری الیاس، خدای من یهوه است، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل و در اسلام یکی از چهار پیامبر جاویدان
الیاس عبری خدای من یهوه است، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل و در اسلام یکی از چهار پیامبر جاویدان
اوریا عبری شعله خداوند ، نام مردی یهودی در زمان داوود(ع) که از فرماندهان سپاه بود
ایشا عبری نام پدر داوود(ع)
ایلیاس عبری الیاس
ایوب عبری آن که به خدا رجوع می کند ، نام یکی از پیامبران که خداوند او را به بلاهای فراوان دجار کرد و سپس او را عافیت بخشید و به همین دلیل به صبر وشکیبایی شهرت دارد
آبرام عبری
آبراهام عبری ابراهیم  پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام
آچیم عبری نام یکی از نیاکان یوسف نجار
آدم عبری نخستین بشری که خدا آفرید. مودب باتربیت
آرسن عبری مرد مبارز
آرمیا عبری ارمیا ، بزرگ داشته شده؛ نام یکی از پیامبران بنی
آزر عبری نام پدر ابراهیم خلیل
آزران عبری منسوب به آزر،آزر نام پدر یا عموی حضرت ابراهیم
آشر عبری شاد خوشحال، نام یکی از پسران یعقوب(ع)
آلیا عبری الیاس
آمین عبری نام پسرانه و دخترانه با ریشه عبری ، قبول کن،بپذیر،چنین باشد
بحیرا عبری نام عابدی نصرانی که بیست سال قبل از نبوت پیامبر، در حوالی شام با پیامبر مصادف شد و علائم نبوت را در پیشانی پیامبر دید و بشارت داد که در آینده به پیامبری مبعوث خواهد شد
براهام عبری ابراهیم
براهیم عبری
بنجامین عبری بنیامین ، فرزند پسر دست راست ، نام فرزند حضرت یعقوب و برادر حضرت یوسف
بنیامین عبری نام پسر حضرت یعقوب و برادر حضرت یوسف ، پسر دست راست
تارح عبری نام پدر ابراهیم(ع)
تارخ عبری نام پدر ابراهیم(ع)
جبریل عبری جبرئیل،مرد خد ، نام یکی از چهار فرشته مقرب که حامل وحی الهی برای انبیاست
جبرئیل عبری مرد خدا ، نام یکی از چهار فرشته مقرب
حادید عبری تند و تیز، نام روستایی بوده است
حام عبری حمایت کننده ، نام یکی از پسران نوح(ع)
حانان عبری رحیم ، نام یکی از دلاوران در زمان داوود
حانون عبری صاحب نعمت
حسن یوسف عبری حسن(خوبی) + یوسف(عبری) گیاهی همیشه سبز از خانواده نعناع که برگهای آن به رنگهای مخلوط قرمز، سفید، سبز، زرد، و قهوه ای است
داتان عبری مربوط به چشم ، نام یکی از رؤسای یهود
دان عبری قاضی، داور نام یکی از پسران یعقوب(ع)
دانیال عبری خدا حاکم من است‌، نام یکی از چهار پیامبر مذکور در عهد عتیق
داوود عبری محبوب ، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل که به سبب صدای خوب و نواختن بربط شهرت دارد
داوید عبری
رایا عبری آن که خداوند به او توجه دارد ، نام مردی از بنی اسرائیل
رشا عبری آهوبره
سرافیل عبری مخفف اسرافیل
سلیمان عبری پر از سلامتی،نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل که خداوند اسرار بسیاری از علوم و فنون غریبه و زبان حشرات و پرندگان را به او آموخت و سپاهی از جن و انس در اختیارش قرار داد
سموئیل عبری مسموع از خدا ، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل
سینا عبری صفت مشبه از سنبیدن، سوراخ کننده،نام شبه جزیره ای کوهستانی در شمال شرقی مصر که حضرت موسی(ع) به پیامبری برگزیده شد و الواح دهگانه را خداوند به او نازل کرد، نام جد ابن سینا پزشک و دانشمند نامدار ایرانی
شبنا عبری جوان، نام یکی وکلای قصر حزقیا پادشاه یهودا
شداد عبری نام فرزند عاد(ع)
شعیب عبری توشه دان، نام پدر همسر موسی(ع)، نام کوهی در یمن
شلیخا عبری سریانی نام یکی از حواریون عیسی(ع)
شمعون عبری شنونده ، نام یکی از برادران یوسف(ع)
شیث عبری نام سومین پسر آدم و حوا که به عقیده مسلمانان مقام نبوت داشت
شینا عبری جوان، نام یکی وکلای قصر حزقیا پادشاه یهودا
صدیقا عبری نام آخرین تن از سلسله یهود
طالوت عبری معرب از عبری نام سرداری از بنی اسرائیل
عاد عبری نام قومی که هود(ع) به پیامبری آنان برگزیده شد
عاموس عبری یار، نام شبانی که به نبوت رسید
عدن عبری بهشت زمینی
عزرا عبری نام کاهن و رهبر عبرانیان در زمان اردشیر پادشاه هخامنشی
عیسا عبری عیسی، معرب از عبری ، نجات دهنده، نام پیامبر مسیحیت
عیسی عبری معرب از عبری ، نجات دهنده، نام پیامبر مسیحیت
غاثر عبری معرب از عبری، نام پسر ارم نوه نوح(ع)
فاران عبری معرب از عبری، موضع مغازه ها، نام دشتی که بنی اسرائیل در آن جا گردش می کردند
فرام عبری معرب از عبری، تندرو
فراییم عبری معرب از عبری نام پسر یوسف (ع)
قابیل عبری معرب از عبری، به دست آوردن، نام پسر آدم(ع) و برادر هابیل
قارون عبری معرب از عبری، نام مردی ثروتمند از بنی اسرائیل معاصر موسی (ع)
کاد عبری نام پسر یعقوب(ع)
لابان عبری عبری از عربی، لین ، سفید، نام پدر همسر یعقوب(ع)
ماناسه عبری صورتی از منسی نام برادر بزرگ یوسف(ع)
متی عبری نام پدر یونس(ع)
مسیح عبری منجی، نجات دهنده، لقب عیسی(ع)
ملکان عبری نام پدر خضر(ع)
موسی عبری از آب کشیده شده، نام امام هفتم شیعیان، نام پسر عمران پیامبر بنی اسرائیل که در زمان فرعون به دنیا آمد
موشا عبری
میخائیل عبری معرب از عبری، میکائیل
میکائیل عبری معرب از عبری به معنای کیست که شبیه خدا باشد؟ – یکی از فرشتگان مقرب خداوند که معروف است روزی زمینیان را می رساند
نوح عبری معرب از عبری، راحت، نام پیامبری که به دستور خداوند کشتی بزرگی ساخت و یاران خود را از طوفان نجات داد، نام سوره ای در قرآن کریم
هابیل عبری معرب از عبری نفس یا بخار، نام پسر آدم(ع)
هادان عبری معرب از عبری نام پدر ساوه همسر ابراهیم(ع)
هاران عبری معرب از عبری ، کوه نشین، برادر ابراهیم(ع)
هارون عبری معرب از عبری کوه نشین، نام برادر موسی(ع)
هلیوس عبری هلیون ، خورشید
هورام عبری مرتفع،نام پادشاهی در کتاب مقدس
یحیی عبری تعمید دهنده، نام پسر زکریا از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل
یرمیا عبری ارمیا، بزرگ داشته شده؛ نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل
یعقوب عبری آنکه پاشنه را می گیرد، نام پسر اسحاق(ع) و پدر یوسف(ع)،پیامبری که به آزمایشهای سخت مبتلا شد. و صبر او معروف است
یهودا عبری حمد،نام پسر یعقوب(ع)
یوحنا عبری انعام توفیقی خداوند، نام یکی از اجداد مسیح ، نام یکی از حواریون مسیح(س)
یورام عبری خداوند بر من است
یوزارسیف عبری یوسف
یوسف عبری خواهد افزود، نام پسر یعقوب (ع)
یوشع عبری خداوند نجات است ، نام پسر عمو و پیامبر بعد از حضرت موسی
یونا عبری یونس،کبوتر
یونس عبری کبوتر،نام پسر امتای، یکی از پیامبران بنی اسرائیل، نام سوره ای در قرآن کریم،جیژ

 

همچنین برای مشاهده نامهای دخترانه عبری ، نامهای دخترانه ایرانی از همه اقوام میتوانید بر روی لینک های مربوطه کلیک کنید. در صورتی که نام پسرانه عبری مد نظر شما هست که در لیست آورده نشده است لطفا در بخش نظرات آن را بنویسید تا در اسرع وقت نام مورد نظر همراه با معنا و توضیحات آن به لیست اسامی دخترانه عبری اضافه گردد و به تکمیل کاملترین فهرست نامهای اقوام ایرانی کمک نمایید

مطالب متنوع دیگر