نامها و معانی

اسمهای پسرانه ترکمنی + ترکمن اوغلان آدلری

4.5/5 - (113 امتیاز)
[ type=”blue”]در این بخش از مجموعه نام های ایرانی فهرست کاملی از اسم های پسرانه ترکمنی را همراه با معنی برای شما عزیزان آماده کرده ایم.

اسمهای پسرانه ترکمنی + معنی نامهای اصیل ترکمنی
اسمهای پسرانه ترکمنی + معنی نامهای اصیل ترکمنی

امیدواریم شما عزیزان به خصوص مردم خون گرم ترکمن ایرانی و همه دوست داران نامهای ترکمنی از نامهای اماده شده زیر استفاده نمایید. آنچه در زیر می آید نام های اصیل مورد کاربرد در بین مردم ترکمن استانهای شمالی کشور است که بعضاً دارای سابقه تاریخی و در پیوند با تاریخ ایران باستان نیز می باشند.

 

فهرست موضوعی نامها و معانی

[rayfa_table type=”j3″]
اسم های پسرانه اسم های دخترانه
اسم های پسرانه فارسی اسم های دخترانه فارسی
اسم های پسرانه ترکی اسم های دخترانه ترکی
اسم های پسرانه کردی اسم های دخترانه کردی
اسم های پسرانه لری اسم های دخترانه لری
اسم های پسرانه عربی اسم های دخترانه عربی
اسم های پسرانه بلوچی اسم های دخترانه بلوچی
اسم های پسرانه ترکمنی اسم های دخترانه ترکمنی
اسم های پسرانه گیلکی اسم های دخترانه گیلکی
اسم های پسرانه مازنی اسم های دخترانه مازنی
اسم های پسرانه سیستانی اسم های دخترانه سیستانی
اسم های پسرانه یونانی اسم های دخترانه یونانی
اسم های پسرانه عبری اسم های دخترانه عبری
[/rayfa_table]

 

[rayfa_table type=”j5″]

اسم های پسرانه ترکمنی / ترکمن اوغلان آدلری

اترک  رودی در ترکمن صحرا
اراز
اراز بردی
اراز دوردی
اراز قلی
اراز گلدی
اراز مراد
ارالپ  مرد قهرمان
ارتاش  مردی چون سنگ
اردم  ادب و هنروری
ارسلان
ارسلان مراد
ارسوی  از تبار جوانمردان
ارکان
ارکانا ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﻣﺨﺘﺎﺭ
ارکلی  صاحب اختیار
ارکین  آزاد و مختار
ارن  مرد حق
اریار  یاور جوانمرد
اسن  تندرست
اشرقلی
اکین  کشت زار
الله بای
الله بردی
الله برن
الله جان
الله حی
الله دات
الله دوردی
الله قلی
الله مرات
الله مراد
الله نظر
الله نور
الله یار
امان بردی
امان تقان
امان دوردی
امان گلدی
امان مراد
انوش
اوزان  خواننده
اوزمان  پیشرو
اوکتای  نظیر تیر راست کردار
اوکسان  همچون تیر
اولاش  پیوند و وصال
اولدوز ستاره
اولیا قلی
اومار  امیدوار
اونای  مناسب
اویان  بیدار
اویلان  اندیشه
ایاز
ایاز هان
ایرمان
ایشان قلی
ایشلی  فعال
ایل امان
ایل تای  همتای ایل
ایل دوردی
ایل گلدی
ایلخان
ایلدش  هم ایل
ایلکان  نخستین فرمانروا
ایلکایا  صخره ایل
ایلکین  نخستین
ایلیاد
ایلیار  یار و یاور ایل
ایلیاز  بهار ایل
ایپک ابریشم
ایستئک آرزو
ایشیل آی ﻣﺎﻩ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ
ایلک آی ﻣﺎﻩ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ایلناز نازنین ایل
ایلهان
ائل ایستر محبوب ایل
ائل آنا مادر ایل
ائل آی ماه ایل
ائل ساناز دختر بی همتا
ائل سونا آخرین ماه ایل
ائل سئوه ر وطن پرست
ائل سئوه ن دختری که ایلش را دوست دارد.
ائلا گوٌز چشم آبی
ائلیاز بهار ایل
آتا
آتا (عطا)
آتا باللی
آتا باللی
آتا بردی
آتا جان
آتا حان (عطا خان)
آتا دوردی
آتا ساری
آتا سید
آتا عوض
آتا قارری
آتا قربان
آتا قلی
آتا قلیچ
آتا کورپا
آتا گلدی
آتا لی
آتا مات
آتا ماممت (آتا ماممد)
آتا محمد
آتا مرت (آتا مراد)
آتا میرات (آتا میراد)
آتا ناز
آتا نپس
آتا نظر
آتا نیاز
آتا ولی
آتابای
آتالان/ آدالان  نام آور
آتالیک
آتامان  عظمت پدر
آتان
آتایار  یار و یاور پدر
آتباقار
آتجان
آتچاپار
آتلی/ آدلی  مشهور
آتمین
آتیلا
آچیل  شکوفان
آخمیر  آرمان، دریغ
آداش  دوست، رفیق
آدلان  صاحب شهرت
آدیغا  با نام و آوازه
آرال ﺟﺰﯾﺮﻩ
آرای سحر
آرایلی دختر پاک نام
آرپاچی
آرتیق/ آرتیک  افزون
آرسیتا نام سرزمینی درهمدان
آرنا ﻧﻬﺮ
آریک  نهر
آریق قان نام همسر آتیلا
آرینلی دختر پاک
آسانا دختر زیبا
آسانا دختر زیبا
آسی فایده
آسیلتاش جواهر
آشار داشار متلاطم
آغا گلدی
آغابردی
آغسار همیشه سر بلند
آق مراد
آک اتا  پدر سپید
آکاسما گل پیچک
آکبای  ثروتمند سپید
آکتای  مایل به سپید
آلابای
آلار شفق – سرخ – طلایی
آلاز آتش
آلام
آلامان
آلب ارسلان
آلپار  مرد قهرمان
آلپای  قهرمان زیبا
آلتای  با ارزش
آلتین آی ﻣﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﻃﻼ
آلسو به رنگ گل سرخ
آلکیش  مدح
آلکین ﻣﺴﺎﻓﺮ
آلما سیب
آلما / آلمیلا ﺳﯿﺐ
آلیش ﺍﻧﺲ ﻭ ﻋﺎﺩﺕ
آنا بردی
آنا دوردی
آنا قربان
آنا قلی
آنا گلدی
آنه مراد
آنیک ﺻﺮﯾﺢ ﻭ ﺭﻭﺷﻦ
آوشار  پرنده ای شکاری
آی حان
آی دوقدی
آی مراد
آیتاک  ماهگونه
آیدین  روشن
آیز  ژاله صبحگاهی
آی اوز ماهرخ
آی اولدوز ماه ستاره
آی پارا ﭘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻣﺎﻩ
آی تک مهسا
آی تین ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺟﺎﻥ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﭼﻮﻥ ﻣﺎﻩ
آی جمال ﻣﺎﻩ ﺯﯾﺒﺎ
آی چا ﻣﺎﻩ ﮔﻮﻧﻪ
آی دنیز ماه ودریا
آی سِن ﺗﻮ ﻣﺎﻫﯽ
آی سو نور ماه
آی سودا ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺁﺏ
آی سونا قوی زیبا
آی سونا قوی زیبا چون ماه
آی سوی از نژاد و تبار ماه
آی سوی از نژادماه
آی سین ﺩﺭﻫﯿﺒﺖ ﻣﺎﻩ
آی سئوه ر دل باختهٌ ماه
آیاز گول گل نسیم
آیپارا مهپاره
آیدا گیاهی که کنار آب می روید
آیدا ﺩﺭﻣﺎﻩ
آیسال مانند ماه
آیسال / آیسان ﻣﺎﻧﻨﺪﻣﺎﻩ
آیسان مهسا
آیسان مهسا- مانند ماه
آیسل مانند ماه زیبا
آیسو آب زلال وبراق مثل ماه
آیسودا ماه در آب
آیسودا ماه در آب
آیسوشن ماه در آب
آیشان عنوان — درخشان
آیلا هاله
آیلا هاله
آیلار ﺟﻤﻊ ﻣﺎﻩ
آیلار ماهان
آیلار زیبا وپاک- جمع ماه
آیلار شن ماه های شاد
آیلین هاله ماه
آیلین هاله
آینار انار زیبا
آیناز ﻣﺎﻩ ﻧﺎﺯ
آیناز مهناز
آیوا به (هیوا ) –  آناطولی
بابا دوردی
بابا گلدی
باتر
بارلی  دارا
باسات  یکی از قهرمانان
باشداق
بالسان / بالسای ﻣﺜﻞ ﻋﺴﻞ
بای بردی
بای دوردی
بای گلدی
بای مراد
بایات  نامی برای خداوند
بایار  سرور
بایجان
بایداق
بایرام  عید
بایرام بردی
بایرام دوردی
بایرام قلی
بایرام گلدی
بایرام مراد
بایسان  غنی و دارا
بایراک ﭘﺎﺩﺍﺵ ﻭ ﺟﺎﯾﺰﻩ
باینا ﻗﻮﯼ .ﺳﺮﺣﺎﻝ
برچین
بردی مراد
بکتاش  سنگ سخت
بکتای  همراهی استوار
بگ بردی
بگ دوردی
بگ گلدی
بگ مراد
بگنج
بگنچ مراد
بولاک  چشمه
بولوت ای  ابر و ماه
بیلِگ آی ﻣﺎﻩ ﺭﻭﯼ ﺩﺍﻧﺎ
بیلِن ﺩﺍﻧﺎ
بیلگر زن دانشمند
پاراهات
پارلا ﺩﺭﺧﺸﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﻨﻮﺭ
پاشا  امیر
پالتا
پوونا ﭘﻮﻧﻪ
پیر قلی
پیغمبر قلی
پینا ر چشمه
پینار ﭼﺸﻤﻪ
پینار سو آب چشمه
تِک سین ﯾﮑﯿﯿﮑﺪﺍﻧﻪ
تِک گؤل ﮔﻞ ﺑﯽ ﻫﻤﺘﺎ
تاتلی / داتلی ﺷﯿﺮﯾﻦ
تاج مراد
تارکان  فرد محترم
تارلان  نوعی پرنده
تاش جان
تاشلی
تالکان ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮﺭﺩﻧﯽ
تاما ﺍﻣﯿﺪﻭﺁﺭﺯﻭ
تانر  آگاه
تانقر قلی
تانقری بردی
تانقری برن
تانقری محمد
تانقری ورن
تانیش
تانیکار  شاهد
تانیل  شهیر
تانیک ﺷﺎﻫﺪ
تایگلدی
تایلان  همتا داشتن
تایلی  همراه
تایماز
تایسیز بی همتا
تقان
تقان بردی
تقان دوردی
تقان گلدی
تقان مراد
تکین
تگین  امیر
تن آی ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺗﻨﯽ ﭼﻮﻥ ﻣﺎﻩ
تورک آیتن دختر ترک برابر با ماه
تورک آیلار دختر زیبا و پاک ترک
تورک سونا قوی زیبای ترک
تولای  کامل
توی جان
توی قلی
توی مراد
تویچه
تویلی
تیرکش مراد
جِیلان / جِیران / جِرِن ﺁﻫﻮ
جانسو ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ
جبار بردی
جبار قلی
جلیل بردی
جلیل قلی
جمعه
جمعه بردی
جمعه دوردی
جمعه قلی
جمعه گلدی
جمعه مراد
جونیت
چِگدِم ﮔﻞ ﻻﻟﻪ
چِن آی ﻣﺎﻩ ﻭﺍﻗﻌﯽ
چاتال
چاری
چاکان  چشم آبی
چیچک یاغدیران گل باران کننده
حاجی
حاجی احمد
حاجی اراز
حاجی امان
حاجی بای
حاجی بایرام
حاجی بردی
حاجی دوردی
حاجی رحمان
حاجی رحمت
حاجی رحیم
حاجی ساتلیق
حاجی سلیم
حاجی طاغن
حاجی طواق
حاجی علی
حاجی قربان
حاجی قلی
حاجی قلیچ
حاجی کریم
حاجی گلدی
حاجی ماممت
حاجی محمد
حاجی مرات
حاجی نپس
حاجی نظر
حاجی نور
حاجی نیاز
حاجی ولی
حسن بردی
حسن دوردی
حسن گلدی
حق بردی
حق مراد
حلیم بردی
خاتام
خالق قلی
خان بردی
خان دوردی
خان قلی
خان گلدی
خان مراد
خدای بردی
خدای برن
خدای شکور
خدای قلی
خدای لی
خدای مراد
خدای نظر
خدای نور
خدای یار
خوجه مراد
دِنیز / دِگِز ﺩﺭﯾﺎ
دادش
دانگ آتار  سپیده دم
دانگ گلدی
داها گوٌزه ل خیلی زیبا
دایان
دایانار  نیرومند
دایانچ  ستون
دایانچ مراد
دنیز یئلی باد دریا
دوران
دوردی قلیچ
دوردی مراد
دورنا ﺩﺭﻧﺎ
دوغان  برادر
دولت گلدی
دولت مراد
دومان  مه کوه
دویان ﺣﺴﺎﺱ
دینچ  آسوده
دیل آی ﻣﺎﻩ ﺯﺑﺎﻥ
راشا  راه عبور
رجب بردی
رجب دوردی
رجب قلی
رجب گلدی
رجب مراد
رحمان
رحمان بردی
رحمان قلی
رحمت
رحمت الله
رحمت گلدی
رحیم
رحیم بردی
رحیم قلی
رسول
رسول بردی
روزی مراد
زالوت
زورلی
سِحِر گؤل ﮔﻞ ﺳﺤﺮﯼ
سِوِر ﺩﻟﺒﺮ
سِیحون ﻧﺎﻣﺮﻭﺩ
ساتلیق
سارای ﻣﺎﻩ ﺯﺭﺩ ﻭ ﺭﻭﺷﻦ .ﻗﺼﺮ
ساری گول گل زرد
سان آز ﻧﺎﺩﺭ ﻭ ﮐﻤﯿﺎﺏ
ساناز کم نظیر
سایات ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻧﺎﻡ ﻭ ﺟﺎﻩ
سایانا
سایرا ﻧﻐﻤﻬﮕﺮ
سبحان بردی
سبحان قلی
سخید مراد
سلطان بردی
سلطان دوردی
سلطان قلی
سلطان گلدی
سوٌن سئوینج آخرین شادی
سو سلو مزین
سوران منطقه ای در خوارزم
سولما پژمرده نشو
سولماز ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﺎﺩﺍﺏ
سولماز گلی که پژمرده نمی شود
سولماز گلی که هرگز پژمرده نمیشود
سولو ﺯﯾﺒﺎ
سون آلما آخرین سیب
سون آی ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎﻩ
سون یار ﺁﺧﺮﯾﻦ ﯾﺎﺭ
سونار چمن
سونار ﺳﺒﺰﻫﺰﺍﺭ
سونال قو مانند
سونال ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ ﺯﯾﺒﺎ
سونای آخرین ماه
سوین
سوی گِن ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ
سید قلی
سید مراد
سینا  آزمایش
سئچیلیار یار منتخب
سئل سارا سیل و سارا
سئلای ماههای بهار
سئلناز سیل ناز
سئوآی ﻣﺎﻩ ﻋﺸﻖ
سئودا ﻋﺸﻖ
شابردی
شادوردی
شاقلی
شاگلدی
شاه مراد
شایار
شایلان ﺁﺭﺍﺳﺘﻪ
شهرات
شیرمحمد
شیرمراد
شیما از نامهای قدیمی ترکی
شینا ﺟﻮﺍﻧﻪ
صفر بردی
صفر دوردی
صفر قلی
صفر گلدی
صفر مراد
صوفی مراد
طاهر
طواق
طواق محمد
عاشر
عاشر بردی
عاشر دوردی
عاشر قلی
عاشر گلدی
عبدلله
عبدی
عزیز مراد
عظیم بردی
عظیم قلی
عوض بردی
عوض دوردی
عوض گلدی
عوض مراد
عیسی
عیسی قلی
قادیر بردی
قادیر قلی
قار بردی
قار دوردی
قار گلدی
قار یاقدی
قارلی
قربان بردی
قربان دوردی
قربان گلدی
قربان مراد
قره جه
قل بردی
قل دوردی
قل گلدی
قل مراد
قلیچ تقان
قلیچ مراد
قوانچ مراد
قوشاق
قووانچ  افتخار
کاکا دوردی
کاکا گلدی
کریم بردی
کریم قلی
کعبه بای
کاپلان  ببر
کارتال  عقاب
کالکان  سپر
کومِش ﻧﻘﺮﻩ
کویاش ﺁﻓﺘﺎﺏ
گِزِن آی ﻣﺎﻩ ﺳﯿﺎﺭ
گِلین ﻋﺮﻭﺱ
گِلین آی ﻋﺮﻭﺳﯽ ﭼﻮﻥ ﻣﺎﻩ
گل محمد
گلدی مراد
گنجیم  فرزند
گوکوش (قوقئش) نوعی پرنده- قوی زیبا
گول ناز (گلناز) گل نازنین
گون دوردی
گون دوقدی
گونش
گویچ مراد
گویز بردی
گویز دوردی
گویز گلدی
گؤزِل ﺯﯾﺒﺎ
گؤلِر ﺧﻨﺪﺍﻥ
گؤل آی ﮔﻞ ﻭ ﻣﺎﻩ . ﺯﯾﺒﺎﯼ ﻣﺎﻩ ﺭﻭﯼ
گؤل پارا ﭘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﮔﻞ
گؤل پای ﺳﻬﻤﯽ ﺍﺯ
گؤل تای ﻫﻤﺘﺎﯼ ﮔﻞ
گؤل دَن ﺍﺯﺟﻨﺴ ﮕﻞ
گؤل سَن ﺗﻮ ﮔﻠﯽ
گؤل سان آی ﮔﻞ ﻣﻬﻨﺎﻡ
گؤل سایار / گؤل سایان ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﮔﻞ
گؤل سیل ﺳﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﮔﻞ
گؤل نار ﮔﻞ ﺍﻧﺎﺭ
گؤن آی ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻭ ﻣﺎﻩ
گؤنش ﺁﻓﺘﺎﺏ
لاچِن ﺷﺎهین
لاچین  شاهین
لاله
مِرال ﻏﺰﺍﻝ
مِرجِن ﻣﺮﺟﺎﻥ
ماهِم ﻣﺎﻩ ﻣﻦ
مایا ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ
مایدا ﻇﺮﯾﻒ
مایسا ﻧﻮﺭﺱ
محمد
محمد دوردی
محمد مراد
محمد مراد
مختومقلی
مراد بردی
مراد دوردی
مراد گلدی
مرد بردی
مرد دوردی
مرد گلدی
مرد مراد
مردان
مرگن  تیرانداز ماهر
معمی
موسی قلی
مولام
مولام بردی
ناز گول گلناز
نازلی نازنین- نازنده
نرگیز نرگس
نور آی ﻣﺎﻩ ﻧﻮﺭ
نور بردی
نور جان
نور دوردی
نور سان ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻧﻮﺭ
نور گلدی
نور محمد
نور مراد
نور یاقدی
نیل آی ﻣﺎﻩ ﺭﻭﺩ ﻧﯿﻞ
هامراق ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ
همراء
وزیر مراد
یاپارلی  مسلط
یادامان  خستگی ناپذیر
یاراش  صلح
یاز بردی
یاز جان
یاز دوردی
یاز گلدی
یاز مراد
یاسا  قانون
یاشا  زندگی کن
یاشار  زندگی کننده
یاشان  صاحب زندگی
یاغشی  نیکو
یاغشی مراد
یاغمور  باران
یاغمور بردی
یاغمور دردی
یاغمور گلدی
یایلان  گسترده
یگن بردی
یگن دوردی
یگن گلدی
یلغین  درخت گز
ییگیت  جوان
ییلدیرم  صاعقه
یِقِش ﺑﺎﺭﺍﻥ
یِلدِرا ﺑﺪﺭﺧﺶ
یِلدِز ﺳﺘﺎﺭﻩ
یاشین ﺁﺫﺭﺧﺶ
یالدِز ﺁﺏ
یالدیراک ﺳﺘﺎﺭﻩ ﯼ ﺳﻬﯿﻞ
یالقِم ﻧﻮﺭﻭ ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽ
یالقان ﻧﺠﺎﺕ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﮔﺬﺭﻧﺪﻩ
یالکین/یالکی ﯾﮕﺎﻧﻬﻮ ﺗﮏ
یوپار ﻣﺸﮏ ﺧﻮﺷﺒﻮ
یوپارلی ﻣﻌﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﮏ
یولاک ﭼﺸﻤﻬ ﯽ ﭘﺮ ﺁﺏ
[/rayfa_table]

[ type=”green”]در صورتی که نام پسرانه ترکمنی مد نظر شما هست که در لیست آورده نشده است لطفا در بخش نظرات آن را بنویسید تا در اسرع وقت نام مورد نظر همراه با معنا و توضیحات آن به لیست اسم های پسرانه ترکمنی اضافه گردد و به تکمیل کاملترین فهرست نامهای اقوام ایرانی کمک نمایید

‫۷ دیدگاه ها

  1. دایان
   از اسامی مشترک پسرانه
   ترکی بمعنای امین تکیه گاه
   اوستایی بمعنای سردار بزرگ از نظر درجه و مقام و قدرت بدنی
   اروپایی بمعنای زیرک و باهوش بزرگ از نظر هوشی

 1. متاسفانه همه اسم ها عربی شده و دیگه از اسم های ترکمنی خبری نیست پدر و مادر برای اسم گذاشتن بچه شون میرن پیش آخوند ما الان تو خانواده مون چهار تا محمد داریم واقعا که

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا