نامها و معانی

اسمهای دخترانه ترکمنی + ترکمن قیز آدلری

3.2/5 - (84 امتیاز)
[ type=”blue”]در این بخش از مجموعه نام های ایرانی فهرست کاملی از اسم های دخترانه ترکمنی را همراه با معنی برای شما عزیزان آماده کرده ایم.

اسمهای دخترانه ترکمنی + معنی نامهای اصیل ترکمنی
اسمهای دخترانه ترکمنی + معنی نامهای اصیل ترکمنی

امیدواریم شما عزیزان به خصوص مردم خون گرم ترکمن ایرانی و همه دوست داران نامهای ترکمنی از نامهای اماده شده زیر استفاده نمایید. آنچه در زیر می آید نام های اصیل مورد کاربرد در بین مردم ترکمن استانهای شمالی کشور است که بعضاً دارای سابقه تاریخی و در پیوند با تاریخ ایران باستان نیز می باشند.

 

فهرست موضوعی نامها و معانی

[rayfa_table type=”j3″]
اسم های پسرانه اسم های دخترانه
اسم های پسرانه فارسی اسم های دخترانه فارسی
اسم های پسرانه ترکی اسم های دخترانه ترکی
اسم های پسرانه کردی اسم های دخترانه کردی
اسم های پسرانه لری اسم های دخترانه لری
اسم های پسرانه عربی اسم های دخترانه عربی
اسم های پسرانه بلوچی اسم های دخترانه بلوچی
اسم های پسرانه ترکمنی اسم های دخترانه ترکمنی
اسم های پسرانه گیلکی اسم های دخترانه گیلکی
اسم های پسرانه مازنی اسم های دخترانه مازنی
اسم های پسرانه سیستانی اسم های دخترانه سیستانی
اسم های پسرانه یونانی اسم های دخترانه یونانی
اسم های پسرانه عبری اسم های دخترانه عبری
[/rayfa_table]

 

[rayfa_table type=”j5″]

اسم های دخترانه ترکمنی / ترکمن قیز آدلری

اجه گل
اجو
اراز بی بی
اراز سلطان
اراز گل
ارای
اریک گل
اسین
الکین  مسافر
الناز
انش
انم
انه
انه بای
انه بی بی
انه بیکه
انه تاج
انه تای
انه جان
انه قارری
انه قیز
انه کعبه
انه کعبه
انه کوتی
انه که  دایه پیرزن
انه گل
انه لی
اوادان
اوزوم  انگور
اوزوم جان
اوزوم گل  گل انگور
اوغل اراز
اوغل امان
اوغل آی
اوغل بابک
اوغل باخت  فرزند بخت
اوغل باهار
اوغل بایرام
اوغل بوسسان
اوغل بولدی
اوغل بی بی
اوغل بیکه
اوغل تاچ
اوغل تاششان
اوغل تقان
اوغل جان
اوغل جرن
اوغل جما
اوغل جمال
اوغل جنت
اوغل جهان
اوغل حاللی
اوغل حسل
اوغل دوردی
اوغل دورسن
اوغل دوندی
اوغل ساپار
اوغل سلطان
اوغل سونا
اوغل شکر
اوغل شیرین
اوغل صنم
اوغل طواق
اوغل قربان
اوغل کیشی
اوغل گرک
اوغل گزل
اوغل گل
اوغل مارال
اوغل منگلی
اوغل میوه
اوغل نابات
اوغل نار
اوغل ناز
اوغل نور
اوغل نیاز
اوغل هاجر
اولجای  ماه روی
اوین
ایشیلای  ماه درخشان
ایگ
ایل آی
ایل تکین
ایلکای  ماه نخست
ایلماز
ایلناز
ایمیش
آتالای
آتاناز
آرال  جزیره
آرتین
آرتیق گل  گل زیادی
آرزی  قهرمان
آرکانا  آزاد
آرماز
آرنا  نهر
آریتال
آغاگل
آغشام گلین
آق بابک  نوزاد سفید
آق بی بی
آق گل  گل سفید
آق گوزل
آق منگلی
آلتین  طلا
آلتین آی (آلتنای)  ماه طلایی
آلتین ناز
آلما  سیب
آلما گل  گل سیب
آلیش  انس
آماکه
آمان بخت
آمان بیکه
آمان تاج
آمان تقان
آمان گل
آماندا
آننا باخت  بخت و اقبال جمعه
آنیک  روشن
آی بولک  تکه ماه – نیمه ماه
آی بی بی
آی پارا  پاره ای از ماه
آی پری
آی تان
آی تای
آی تکین
آی تین  دارای جان و روانی چون ماه
آی جان
آی جمال  ماهرخ
آی جهان
آی جیجک  گلی چون ماه ، پرنده ای چون ماه
آی دن
آی سان
آی سانا
آی سل
آی سلطان
آی سو
آی سوان
آی سودا  ماه در آب
آی سونا  اردک وحشی چون ماه
آی شن
آی شین
آی گزل  ماه زیبا
آی گل  گلی چون ماه
آی گین
آی نور
آی نوش
آیا تای
آیچا  ماهگونه
آیدا  در ماه
آیدنای  ماه تر از ماه
آیدنگ
آیدیس
آیدینا
آیرا
آیسا  مانند ماه
آیسن  تو ماهی
آیسین  در هیبت ماه
آیلا
آیلار  ماهان – ماه ها
آیلما
آیلی  به زیبایی ماه
آیلین
آیلینا
آیما
آینا
آیناز  ماه ناز
آینام
آی بابک  نوزادی چون ماه
باختی  شادی
باختی گل
بارچین  حریر
باغده گل
باگل
بال تکین
بال صایاد  صیاد عسل
بالسان  همچون عسل
بایراک / بایراق  جایزه
باینا  قوی
بایرام گل  گل شادی
بستان
بگن شاد
بهار
بهار گل
بورلا  از قهرمانان
بی بی تاج
بیرسن
بی بی سارا
بی بی ناز
بیکه
بئوسلن
پاتمه (فاطمه)
پاتمه بی بی
پاتمه گزل
پاتمه گل
پارلا / پارلاک  درخشنده
پوداق  شاخه – غنچه
پونا  پونه
پینار  چشمه
تازه گل
تاشان بی بی
تانای
تای لان
تایسز  بی همتا
تأج  خال قرمز
تک گول  گل بی همتا
تکسین  یکدانه
تللی
تنای  دارای تنی چون ماه
توتی  طوطی
توتی گل  گل طوطی
توواق  پرده نازک
توواق بی بی
توواق سلطان
توواق گل
توی گل
جرن
جهان
جهان سلطان
جیران / جرن  آهو
چپر  زرنگ – ماهر
چیچک  پرنده – گل
حاجی باقت
حاجی بی بی
حاجی بیکه
حاجی تاچ
حاجی گل
حاجی ماما
حوری لقا  لقای بهشتی
حینا
حیوا
دنیا
دنیا گزل
دنیز/ دنگیز  دریا
دوران آی
دورسین
دورسین آی
دورسین بای
دورنا  درنا
دویان  حساس
دویدوق  سیز شدیم، دختر بس
دیل آی  ماه زبان
زبیدا
زهره  ستاره
سارا
سارای  قصر
ساناز  نادر
سایرا  نغمه گر
سحر گل  گل سحری
سلطان گل
سنناز
سوای  ماه عشق
سودا  عشق
سورای
سولار
سولگون
سولگین  قرقاول
سولماز  پژمرده نمی شود، همیشه شاداب
سونا  اردک وحشی
سونا جمال
سونا گل  گلی چون اردک وحشی
سونار  سبزه زار
سونای  آخرین ماه
سونیار  آخرین یار
سویلن
سویلی  دوست داشتنی
شانار  هنرمند
شانای
شانلی
شایلان
شمشاد
صایاد  دارای نام
صحرا
صفر بی بی
صفر بیکه
صفر تاج
صفر گل  گل ماه صفر
صنم
عایشه
عایشه بی بی
عایشه گل
عوض بیکه
عوض جمال
عوض گل
غونچا  غنچه
قار بی بی  خاتون برف
قار جان
قارا ساچ  مو سیاه
قبلام
قربان بخت
قربان بی بی  بانوی روز عید قربان
قربان تاج
قربان تاج
قزل گل  گل سرخ
قوبا  قوی ماده
قیز آدلری
کعبام
کعبه
کعبه گزل
کعبه گل
کعبیش
کومیش  نقره
کویاش  آفتاب
کییک  آهو
گزل  زیبا
گل اندام
گل اییم
گل بایرام
گل بهار
گل بیکه
گل پری
گل تاچ
گل تکین
گل جان
گل جرن
گل جمال  گل رخ
گل سانای  گل مهنام
گل سایار  احترام به گل
گل صنم  دلبری از گل
گلالک
گلدن = از گل
گلسن  تو گلی
گلسین  خندان – بگذاز بخندد
گلشاد
گلنار  گل انار
گولالک  گل لاله
گولای  گل و ماه
گولپارا  پاره ای از گل
گولپای  سهمی از گل
گولتای  همتای گل
گولر  خندان
گونای  خورشید و ماه
گونش  افتاب
گوهر
مارال  جیران – آهو
ماری گل
مامیش
ماهیم  ماه من
مایا  شتر زیبا
مایا گزل  شتر سفید
مایا گل
مایدا  ظریف
مایسا  نوچمن، نورس
مرجان
مرد بی بی
مرد تاج
منگلی  خال دار
مهری
نار بی بی
نار تاچ
نار گل
ناز جمال
نازلی
نور جمال  جمالی چون نور
نور جهان  نور عالم
نور سلطان
نور گزل
نورای  ماه نور
نیلای  ماه رود نیل
هامراک  مهربان
هسل  عسل
یاز تکین
یاز گل  گل بهار
یاشیل  سبز
یاشیل  سبز
یاشین  آذرخش
یاغیش  باران
یالدیز  آب طلا داده
یالکان  نجات دهنده
یالکی  یگانه
یالکیم  نور
یانیک
یوریتا
ییلدیز  ستاره
[/rayfa_table] [ type=”green”]در صورتی که نام دخترانه ترکمنی مد نظر شما هست که در لیست آورده نشده است لطفا در بخش نظرات آن را بنویسید تا در اسرع وقت نام مورد نظر همراه با معنا و توضیحات آن به لیست اسم های دخترانه ترکمنی اضافه گردد و به تکمیل کاملترین فهرست نامهای اقوام ایرانی کمک نمایید

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا