تعبیر خواب

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب کلمات با حرف ز | کلماتی که با حرف ز شروع می شوند

تعبیر خواب کلمات با حرف ز | کلماتی که با حرف ز شروع می شوند

تعیبر خواب کلماتی که حرف آغازین آنها ز است. برای آشنایی با تعبیر خواب کلماتی که با حرف ز مانند (زیارت، زناکار، زندان و…) شروع می شود، تا انتهای این مطلب با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه باشید. تعبیر خواب کلمات با حرف ز تعبیر خواب حرف ز پادشاهی خواب دید که همه دندان های او افتاده است. خوابگذار را فراخواند و تعبیر خواب را جویا شد. خوابگذار گفت: « پادشاه به سلامت باد، همه نزدیکان شما پیش از شما می میرند به گونه ای بعد از شما کسی نمی ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب کلمات با حرف ر | کلماتی که با حرف ر شروع می شوند

تعبیر خواب کلمات با حرف ر | کلماتی که با حرف ر شروع می شوند

مجموعه کامل تعبیر خواب کلماتی که با حرف ر شروع می شوند. برای آشنایی با تعبیر خواب کلماتی که حروف اول آن‌ها با حرف ر مانند (روبوسی با مرده، ریختن موی سر و …) آغاز می‌گردند تا انتهای این مطلب با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه باشید. تعبیر خواب کلمات با حرف ر تعبیر خواب حرف ر کسی نزد ابن سیرین آمد و گفت: در خواب دیدم که خون بسیار از بینی من رفت. گفت: مال بسیار از دست تو برود. دیگری بعد از او آمد و گفت: در خواب دیدم که خون بسیار از بی...

ادامه مطلب

تعبیر خواب کلمات با حرف ذ | کلماتی که با حرف ذ شروع می شوند

تعبیر خواب کلمات با حرف ذ | کلماتی که با حرف ذ شروع می شوند

مجموعه کامل تعبیر خواب کلماتی که با حرف ذ شروع می شوند. برای آشنایی با تعبیر خواب کلماتی که حروف اول آن‌ها با حرف ذ مانند (ذکر گفتن، ذبح کردن، ذرت بو داده و …) آغاز می‌گردند تا انتهای این مطلب با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه باشید. تعبیر خواب کلمات با حرف ذ تعبیر خواب حرف ذ شبی زبیده همسر هارون الرشید خواب بدی دید طوری که بیسار ناراحت شد صبح روز بعد به کنیزی پولی داد و گفت برو به خدمت ابن سیرین و بنگر اسمی از من نبری بگو من...

ادامه مطلب

تعبیر خواب کلمات با حرف د | کلماتی که با حرف د شروع می شوند

تعبیر خواب کلمات با حرف د | کلماتی که با حرف د شروع می شوند

مجموعه کامل تعبیر خواب کلماتی که با حرف د شروع می شوند. برای آشنایی با تعبیر خواب کلماتی که حروف اول آن‌ها با حرف د مانند (دندان، دوقلو، دوقلو، دزد، دریا و …) آغاز می‌گردند تا انتهای این مطلب با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه باشید. تعبیر خواب کلمات با حرف د تعبیر خواب حرف د انسان در تمامی خوابیدن هایش، خواب میبیند با اینحال تنها تعداد کمی از خوابهایش را به خاطر می آورد. از همین تعداد کم از خوابهایی که در حافظه می مانند هم هم...

ادامه مطلب

تعبیر خواب کلمات با حرف خ | کلماتی که با حرف خ شروع می شوند

تعبیر خواب کلمات با حرف خ | کلماتی که با حرف خ شروع می شوند

مجموعه کامل تعبیر خواب کلماتی که با حرف خ شروع می شوند. برای آشنایی با تعبیر خواب کلماتی که حروف اول آن‌ها با حرف خ مانند (ژاله، ژله، ژاکت و …) آغاز می‌گردند تا انتهای این مطلب با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه باشید. تعبیر خواب کلمات با حرف خ تعبیر خواب حرف خ همه انسانها و حیوانات به خواب نیاز دارند. این نیاز در هر فرد میتواند نسبت به فرد دیگر و حتی نسبت به دیگر اعضای خانواده آن فرد متفاوت باشد. بطور مثال نیاز به خواب در یک بچه ی...

ادامه مطلب

تعبیر خواب کلمات با حرف ح | کلماتی که با حرف ح شروع می شوند

تعبیر خواب کلمات با حرف ح | کلماتی که با حرف ح شروع می شوند

مجموعه کامل تعبیر خواب کلماتی که با حرف ح شروع می شوند. برای آشنایی با تعبیر خواب کلماتی که حروف اول آن‌ها با حرف ح مانند (حامله شدن، حیض، حمام، حسادت و …) آغاز می‌گردند تا انتهای این مطلب با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه باشید. تعبیر خواب کلمات با حرف ح تعبیر خواب حرف ح از نظر علمی تعریف خواب یعنی عدم توانایی ارادی درکنترل محیط فیزیکی و کاهش یا فقدان سطح هوشیاری، تعلیق نسبی ادراکات حسی و غیرفعال شدن تقریباً تمام عضلات ارادی در...

ادامه مطلب

تعبیر خواب کلمات با حرف پ | کلماتی که با پ شروع می شوند

تعبیر خواب کلمات با حرف پ | کلماتی که با پ شروع می شوند

مجموعه کامل تعبیر خواب کلماتی که با حرف پ شروع می شوند. برای آشنایی با تعبیر خواب کلماتی که حروف اول آن‌ها با حرف پ مانند (پریود شدن، پادشاه، پولدار شدن، پرواز کردن و …) آغاز می‌گردند تا انتهای این مطلب با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه باشید. تعبیر خواب کلمات با حرف پ تعبیر خواب حرف پ اگر چندین بار کلمه تعبیر خواب را جست و جو کرده باشید حتما با این منابع آشنا شده اید. تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیر خواب پیامبران، تعبیر خواب امام صادق و … که ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب کلمات با حرف ب | کلماتی که با ب شروع می شوند

تعبیر خواب کلمات با حرف ب | کلماتی که با ب شروع می شوند

مجموعه کامل تعبیر خواب کلماتی که با حرف ب شروع می شوند. برای آشنایی با تعبیر خواب کلماتی که حروف اول آن‌ها با حرف ب مانند (باد، باکره، باطلاق و …) آغاز می‌گردند تا انتهای این مطلب با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه باشید. تعبیر خواب کلمات با حرف ب تعبیر خواب حرف ب تعبیر خواب علمی است که تعداد خیلی کمی در دنیا نسبت به آن آگاهی دارند و اکثر نشانه ها و سمبلهایی که برای تعبیر از آنها استفاده میشود از منابع قدیمی مورد تایید بدست آمده ...

ادامه مطلب