در این پست از تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب مرجان آشنا سازیم. دیدن مرجان در خواب تعبیر های متفاوتی دارد محمد ابن سیرین بصری می گوید: دیدن مرجان، زن یا فرزند می‌باشد،اگر ببینی مرجان داری، یـعـنـی با زنی که فرزند دارد ازدواج می‌کنی. اگر ببینی مرجان خود را از دست داده‌ای، یـعـنـی زن خود را طلاق می‌دهی. با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب مرجان - معنی دیدن مرجان در خواب چیست؟

تعبیر خواب مرجان – معنی دیدن مرجان در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب مرجان

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن مرجان به خواب چهار وجه است.

اول: فرزند.

دوم: زینت.

سوم: زیبائی وجمال.

چهارم: مال.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن مرجان، زن یا فرزند می‌باشد،اگر ببینی مرجان داری، یـعـنـی با زنی که فرزند دارد ازدواج می‌کنی. اگر ببینی مرجان خود را از دست داده‌ای، یـعـنـی زن خود را طلاق می‌دهی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیرش فرزند می‌باشد، ولی اگر همراه جواهرهای دیگر ببینی تعبیرش مال و اموال است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  • اگر در خواب ببینید انگشتر یا تسبیحی از مرجان دارید خوب است چرا که خواب شما می گوید صاحب پسر خواهید شد. و اگر پسران بزرگ دارید یکی از فرزندانتان موجب سرفرازی شما می شود. اگر دیدید مرجان را از بازار خریدید مالی بدست می آورید یا زنی خواهید گرفت.
  • اگر مردی ببیند که انگشتری از مرجان داشته که آن را گم کرده همسرش را طلاق می دهد اگر ببیند تسبیح مرجان او پاره شده و دانه هایش به زمین ریخته بین او و افراد خانواده اش نفاق می افتد و متفرق می شوند.

 

لطفا از سایر مطالب پیشنهادی ما دیدن فرمایید

تعیبر خواب ماهی ، تعبیر خواب دلفین ، تعبیر خواب نهنگ

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

تعبیر خواب مرجان – معنی دیدن مرجان در خواب چیست؟
2 رای، میانگین: (4) (80%)

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.

رفتن به نوار ابزار