تعبیر خواب

تعبیر خواب یخ | معنا و مفهوم آب شدن یخ در خواب چیست؟

4/5 - (3 امتیاز)

دیدن یخ غم و غصه است. اگر در خواب ببینی در فصل زمستان برف و یخ وجود دارد، تعبیرش بیانگر رزق و روزی می باشد، ولی اگر فصل تابستان باشد، بیانگر غم و غصه و انده است. شما عزیزان می توانید در قسمت زیر تعابیر بیشتری درباره تعبیر خواب یخ مطالعه کنید. پس در ادامه با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب یخ | معنا و مفهوم آب شدن یخ در خواب چیست؟
تعبیر خواب یخ | معنا و مفهوم آب شدن یخ در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب یخ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

یخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل دیده شود. مثلا در زمستان دیدن یخ خوب نیست

هانس کورت می گوید:

اگر در خواب یخ ببینید، بیانگر آن است که عده‏اى قصد دارند به شما آسیب وارد کنند.

ابن سیرین می‌گوید:

 • دیدن یخ غم و غصه است
 • اگر در خواب ببینی در شهر سردسیر برف و یخ وجود دارد، تعبیرش این است که نعمت‌های آن شهر بیشتر می‌شود، ولی اگر شهر گرمسیر باشد، آن شهر دچار کمبود و مضیقه خواهد شد.

جابر مغربی می‌گوید:

تعبیر خواب یخ گستردگی و فراوانی است.

لوک اویتنهاو می گوید:

 • یخ : ناراحتی
 • شکستن آن : ترس بیمورد
 • روی آن سر خوردن : تصادف

لیلا برایت می گوید:

اگر شخصى را در خواب ببینید که یخ بسته است، نشانه‏ى آن است که باید مراقب خود باشید.

آنلی بیتون می‌گوید:

 • دیدن یخ در خواب، نشانه آن است که افراد بی ارزش سعی می‌کنند تا بهترین ثمره فعالیت شما را نابود بسازند.
 • اگر خواب ببینید قطعه ای یخ روی رود خانه شناور است، نشانه آن است که دوستان به شادمانی زندگی شما حسادت می‌ورزند.
 • اگر خواب ببینید در آب و یخ حمام می‌کنید، نشانه آن است که در شادی‌های زندگی شما وقفه ای غیرقابل باور رخ می‌دهد.

 

تعبیر خواب خوردن یخ

لیلا برایت می گوید:

خوردن یخ در خواب، علامت آن است که سلامتى شما در خطر است.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید یخ می خورید ، نشانه آن است که بیمار خواهید شد.

 

تعبیر خواب یخ | معنا و مفهوم آب شدن یخ در خواب چیست؟
تعبیر خواب یخ | معنا و مفهوم آب شدن یخ در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب جمع کردن یخ در تابستان

جابر مراکشی می گوید:

یخ در خواب گشادگی کارهاست. اگر در تابستان یخ فراوان ببینید که جمع می کنید ، از غم و رنج رهایی خواهید یافت. ممکن است فصلی که در خواب می بینید زمستان باشد اما در خواب احساس گرما داشته باشید. احساسی که در خواب دارید ملاک تعبیر قرار می گیرد نه فصلی که خواب دیده اید. آب شدن یخ به معنی حل شدن مشکلات هم می تواند باشد.

 

تعبیر خواب قندیل

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن قندیل افروخته به خواب بر چهار وجه است.

اول: زن خواستن.

دوم: توفیق طاعت.

سوم: عز و دولت.

چهارم: گشایش کارها.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن قندیل افروخته، دلیل بر توفیق عبادت بود. اگر بیند که در خانه یا در دکان او قندیل آویخته یا افروخته بود، دلیل که زن صالحه بخواهد. اگر این خواب را زنی بیند، دلیل که طاعت بسیار کند.

 

تعبیر خواب قندیل یخ

هانس کورت می‌گوید:

دیدن قندیل‌های یخ در خواب، بیانگر بیماری است.

آنلی بیتون می‌گوید:

 • دیدن قندیل‌های یخ که از لبه پشت بام خانه‌ها آویخته است، علامت آن است که به بیماری دچار خواهید شد یا در اثر بدبختی به آسایش و آرامش نیازمند خواهید گردید.
 • اگر در خواب قندیل‌های یخ را از دیواری آویخته ببینید، نشانه آن است که درد جسمی و روحی خواهید کشید.
 • دیدن قندیل‌های آویخته از درختان در خواب، نشانهآن است که امیدها به یأس مبدل می‌شود.
 • اگر خواب ببینید قندیل‌های یخ از درختان سبز آویخته‌اند، علامت آن است که آینده ای درخشان بر تردیدهای شما سایه می‌افکند.

 

تعبیر خواب یخ | معنا و مفهوم آب شدن یخ در خواب چیست؟
تعبیر خواب یخ | معنا و مفهوم آب شدن یخ در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب یخ زدگی

لیلا برایت می‌گوید:

اگر شخصی را در خواب ببینید که یخ بسته است، نشانه‌ی آن است که باید مراقب خود باشید.

 

تعبیر خواب آب شدن یخ

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

آب شدن یخ به معنی حل شدن مشکلات است.

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید تکه ای یخ آب می شود ، نشانه آن است که امری باعث نگرانی شما می شود،اما به زودی سودی برایتان به ارمغان خواهد آورد.
 • اگر خواب ببینید پس از یخبندانی طولانی یخها آب می شود، نشانه آن است که در شرایطی مساعد زندگی خواهید کرد.

 

تعبیر خواب سر خوردن روی یخ

لوک اویتنهاو می‌گوید:

روی یخ سر خوردن: تصادف

 

تعبیر خواب یخ | معنا و مفهوم آب شدن یخ در خواب چیست؟
تعبیر خواب یخ | معنا و مفهوم آب شدن یخ در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب راه رفتن روی یخ

هانس کورت می‌گوید:

راه رفتن بر روی یخ در خواب، بیانگر دردسر و گرفتاری است.

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر در خواب روی یخ راه بروید، نشانه آن است که برای به دست آوردن آسودگی در زندگی، خود را به دردسر می‌اندازید.
 • اگر دختری خواب ببیند روی یخ راه می‌رود، علامت آن است که تنها یک راه برای گریز از شرمساری پیش پای اوست.

 

تعبیر خواب آب یخ خوردن

لیلا برایت می‌گوید:

خوردن یخ در خواب، علامت آن است که سلامتی شما در خطر است.

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید یخ می‌خورید، نشانه آن است که بیمار خواهید شد.
 • نوشیدن آب یخ در خواب، علامت آن است که در اثر عیاشی به ضعف جسمانی دچار خواهید شد.

 

هم اکنون مطالعه کنید

تعبیر خواب آب شدن ، تعبیر خواب برف ، تعبیر خواب سرما

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا