تعبیر خوابسرگرمی

تعبیر خواب آب ریختن و معنی دیدن ریختن آب در خواب

4.4/5 - (5 امتیاز)

تعبیر دیدن آب ریختن و معنی آب ریختن در خواب 

تعبیر خواب آب ریختن - معنی دیدن ریختن آب در خواب
تعبیر خواب آب ریختن – معنی دیدن ریختن آب در خواب

در این پست از بخش تعبیر خواب نماگرد، قصد داریم شما عزیزان را با انواع تعبیر خواب آب ریختن آشنا سازیم. تعبیر و تفسیری را که تعبیرگران برای خواب آب پاشیدن جمع آوری کرده اند در شرایط مختلف و با توجه به نوع آب می‌تواند متفاوت باشد. بطور مثال اگر دیگری آب گرم روی شما بپاشد تعبیر چندان مناسبی در پی نخواهد داشت ولی اگر این آب سرد باشد تعبیر آن متفاوت است. در ادامه با ما باشید تا با انواع تعابیر مختلف برای ریختن آب در خواب از نظر علمای علم تعبیر خواب آشنا شویم.

 

تعبیر خواب آب ریختن از نگاه علما و مفسران

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که در خانه که اندر آن آب ریخته بود داخل شد، دلیل کند که غمگین و متفکر گردد.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر آب پاک بر وی ریخت، دلیل کند که از آن کس خیر و منفعت بدو رسد. واگر آب تیره بود به عکی این است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر بر زمین آب ریخته شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می شوید.اگر در حالت خواب اکراه داشتید و نمی خواستید از آن محل آب گرفته بگذرید کاری پیش می آید که مطلوب شما نیست و دست و پاگیر استولی اگر با اشتیاق خواستید از آنجا بگذرید کاری سرگرم کننده سر راهتان قرار می گیرد که در پایان بی ضرر یا کم ضرر است.

لوک اویتنهاو می گوید :

آب را بر روی زمین ریختن : اشتباه

در مورد تعبیر خواب آب تعابیر مرتبط دیگری وجود دارد که می توانید آنها را در این قسمت ببینید

تعبیر خواب آب خروشان ، تعبیر خواب حمل آب ، تعبیر دیدن آب جوش در خواب 

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا