خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب هدیه + تعبیر خواب هدیه گرفتن و هدیه دادن

تعبیر خواب هدیه + تعبیر خواب هدیه گرفتن و هدیه دادن

تعبیر خواب هدیه دادن و هدیه گرفتن چیست؟ دیدن هدیه و هدیه دادن در خواب بیانگر بخشندگی شما نسبت به دیگران است. خواب اینکه شما هدیه دریافت می کنید بیانگر این است که به خاطر سخاوت و دست بده تان پاداش میگرید و شناسایی می شوید. شما از نظر اطرافیانتان، عزت و احترام گذاشته شده اید. برای مطالعه مطالب بیشتر در رابطه با تعبیر خواب هدیه همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب هدیه + تعبیر خواب هدیه گرفتن و هدیه دادن

تعبیر خواب هدیه + تعبیر خواب هدیه گرفتن و هدیه دادن

 

تعبیر خواب هدیه

ابراهیم کرمانی می گوید:

هدیه در خواب  فرزند بود.

جابرمغربی می گوید:

هدیه در خواب اندیشه و فکر بود.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

هدیه: از شما چیزی دزدیده خواهد شد

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن هدیه در خواب، به شادی، محبت و آشتی بین دو نفر که از هم جدا شدهاند، تعبیر میشود.

 

تعبیر خواب هدیه گرفتن

تام چت ویندو می‌گوید:

هدیه دریافت داشتن در خواب نشان فرزند است.

آنلی بیتون می‌گوید:

دریافت هدایای مربوط به جشن تولد در خواب، نشانه استعدادهای هنری است.

هانس کورت می‌گوید:

اگر در خواب مشاهده کنید که هدیه‌ی تولد دریافت می‌کنید، بیانگر آن است که روزهای خوشی در انتظار شما است.

در سر زمین رویاها آمده:

یک هدیه از طرف شخصی که دوست دارید : موفقیت و شانس

لوک اویتنهاو می گوید:

هدیه گرفتن: بهبودی در روابطتتان

در سر زمین رویاها آمده:

  • هدایای متعددی دریافت می کنید : از شخصی که آنها را به شما میدهید دوری کنید .
  • ازشخصیت مهمی هدیه دریافت می کنید : خوشبختی و احترام
  • افراد فامیل به شما هدیه می دهند : موفقیت شما به تاخیر می افتد .
  • دوستان به شما هدیه می دهند : خیانت
  • نزدیکان به شما هدیه می دهند : طرفداران بسیاری خواهید داشت .
  • پسرتان به شما چیزی اهدا می کند : سختی های بسیاری در انتظار شماست.
  • یک هدیه از طرف یک دختر : یک خصومت
  • یک هدیه از طرف یک مرد : تغییر درسرنوشت شما رخ خواهد داد.
  • به شما یک انگشتر هدیه می کنند : با شخصی ثروتمندی ازدواج خواهید کرد.

 

تعبیر خواب هدیه + تعبیر خواب هدیه گرفتن و هدیه دادن

تعبیر خواب هدیه + تعبیر خواب هدیه گرفتن و هدیه دادن

 

تعبیر خواب هدیه دادن

آنلی بیتون می گوید:

دادن هدیه تولد در خواب به دیگران، نشانه برخورداری از احترامات ناچیز است.

لیلا برایت می‌گوید:

هدیه دادن در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها می‌باشد.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر در خواب برای کسی کادو بفرستید، نشانه آن است که کوشش‌ها و تلاش شما با موفقیت همراه نمی‌شود.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسى دید که چیزى به کسى هدیه داد یا فرستاد بر قدر آن خیر و منفعت و نعمت یابد.

در سر زمین رویاها آمده:

به یکنفر هدیه میدهید : بدشانسی

 

مطالب مرتبط با موضوع اصلی

تعبیر خواب لباس ، تعبیر خواب جوراب ، تعبیر خواب پیراهن ، تعبیر خواب روسری

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.