تعبیر خواب

تعبیر خواب پریدن – مشاهده پرش از ارتفاع در خواب چه معنایی دارد؟

3/5 - (4 امتیاز)
[ type=”blue”]تعبیر خواب پریدن (پرش) چیست؟ اگر پرش‌ ارتفاع‌ شما در خواب‌، موفقیت‌آمیز و خوشایند باشد، یعنی‌ از شخصیتی‌ قوی‌ برخوردارید وبرای‌ موفق‌ شدن‌ در زندگی‌ توانایی‌ها و قابلیت‌های‌ لازم‌ را دارید. اگر در خواب‌، از پرش‌ وحشت‌ داشته‌باشید، یا پرش‌تان‌ تجربه‌ای‌ ناخوشایند و هراس‌انگیز باشد، یعنی‌ احساس‌ می‌کنید که‌ توسط یکی‌ ازدوستان‌ صمیمی‌تان‌ یا فردی‌ که‌ علاقه‌ خاص‌ و عاطفی‌ نسبت‌ به‌ او داشته‌اید، مورد بی‌توجهی‌ قرارگرفته‌اید.

 

تعبیر خواب پریدن - مشاهده پرش از ارتفاع در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب پریدن – مشاهده پرش از ارتفاع در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب پرش

آنلی بیتون می گوید:

 • شما پرش می کنید : در رابطه با جنس مخالف بسیار ناپایدار هستید .
 • در یک پرش موفق نمی شوید : زندگی برای شما غیرقابل تحمل است .
 • اشخاص دیگر پرش می کنند : در یک مرافعه یا محکمه شکست می خورید .

 

تعبیر خواب پرش در هوا

آنلی بیتون می گوید:

 • یک پرش در هوا می کنید : موفقیت فعلی خود را از دست می دهید .
 • یک پرش بلند می کنید : 1- از خطری که شما را تهدید می کند خلاص می شوید 2- درعشق بی ثبات هستید.

 

تعبیر خواب پریدن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • پریدن و جستن در خواب تعبیر و تحول است در زندگی بیننده خواب. اگر در خواب ببینیم که جست و خیز می زنیم و می پریم یا از زمین روی دیوار می پریم و از دیوار روی بام به همان نسبت که بالا می رویم خواب ما از یک دگرگونی همراه با پیشرفت خبر می دهد و اگر عکس این بود تحولی پیش می آید که در نتیجه تنزل می یابیم. اگر بیننده خواب ببیند که می جهد و به راهی دور می رود نشان آن است که سفری در پیش داردبه طول جهش در خواب.
 • اگر از جائی روشن به تاریکی بپریم. چنانچه بیننده خواب ببیند از جائی تاریک به محلی روشن می جهد تحولی مطلوب پیش می آید و مشکل او گشوده می گردد.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید از روی چیزی می پرید ، علامت آن است که با کوشش به هر چه که می خواهید دست می یابید . اما اگر خواب ببینید در حین پریدن به زمین می افتید ، علامت آن است که اتفاقهای تلخ ، ادامه زندگی را ناممکن می سازد .

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی با عصا یا نیزه یا چوبی که در دست داری از جائی به جای دیگر می‌پری، یـعـنـی روی کمک مردی قوی و توانا اعتماد می‌کنی تا به خواسته خودت برسی، و یا اینکه از رنج و نگرانی نجات پیدا می‌کنی و کار تو رو به راه می‌شود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی به هر جائی که بخواهی می‌توانی بپری، تعبیرش توان و توانائی تو می‌باشد.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی به جای دوری پریده‌ای، یـعـنـی به مسافرت دوری می‌روی.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی از جای تمیز و پاکیزه‌ای پریده‌ای، یـعـنـی از فساد به خوبی و درستی می‌رسی، ولی اگر ببینی از جای کثیفی پریده‌ای، یـعـنـی از خوبی و درستی به فساد و تباهی دچار می‌شوی.

 

[ type=”red”]برای مطالعه تعبیر خواب سقوط کردن به لینک داده شده مراجعه کنید

 

تعبیر خواب پریدن به هوا

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر ببینی به هوا پریدی و پرنده‌ای را گرفته‌ای، یـعـنـی زن خود را رها می‌کنی و زن دیگری می‌گیری.
 • اگر ببینی به طور واژگون و وارونه پریده‌ای و در هوا چرخیده‌ای و ملق زده‌ای، یـعـنـی کار تو واژگون می‌شود و دچار تباهی در عیش و معیشت خواهی شد.
 • اگر ببینی به هوا پریدی و به سمت قبله شدی و بعد از آن خودت را در مکه یا مدینه دیده‌ای، یـعـنـی حج را به جا می‌آوری.

 

تعبیر خواب پریدن از پشت بام

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی از خانۀ خودت به خانه‌ای می‌پری که تا به حال آن را ندیده‌ای، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی و باید توبه کنی.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی از خانه‌ای که تا به حال آن را ندیده‌ای به خانۀ دیگری که آن را هم تا به حال ندیده‌ای پریده‌ای، یـعـنـی هلاک می‌شوی.

تعبیر گران می گویند:

 • اگر ببینی از بام خودت به بام دیگری میپری، یـعـنـی زن خود را طلاق داده و زن دیگری را می‌گیری و یا «کنیزکی» به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی روی پشت بام خانه‌ای پریدی و خانۀ زیر پای تو فرو ریخت، ولی زنده مانده‌ای، یـعـنـی زنت از تو جدا شده، ولی دوباره برمی‌گردد.

 

تعبیر خواب پریدن - مشاهده پرش از ارتفاع در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب پریدن – مشاهده پرش از ارتفاع در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب پریدن از روی دیوار

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر ببینی از روی دیواری پایین پریده و سوار حیوان چهارپائی شده‌ای، یـعـنـی هلاک می‌شوی
 • اگر خواب ببینید از روی دیواری به پایین می پرید ، علامت آن است که در امور عاطفی شکست خواهید خورد .

 

تعبیر خواب پریدن کانگورو

آنلی بیتون می گوید:

 • یک کانگورو در حال پرش : فعالیتهای اجتماعی بسیار دلپذیر در انتظار شماست .
 • یک کانگورو درحال پرش را می کشید : ثروت

 

[ type=”red”]برای مطالعه تعبیر خواب پرتگاه به لینک داده شده مراجعه کنید

 

تعبیر خواب پریدن به درون آب

آنلی بیتون می گوید:

به درون آب می پرید : مورد آزار اطرافیان قرار خواهید گرفت .

 

تعبیر خواب پریدن از گودال

آنلی بیتون می گوید:

 • از روی یک گودال می پرید : یک دشمن در پی شکست شماست .
 • از روی مانع می پرید : خبرهای بسیار خوش

 

[ type=”green”]برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید.

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۳ دیدگاه ها

 1. خواب دیدم رفتم رو یه ارتفاع بلند و خواستم بپرم داخل آب زلال آبی رنگ و افتادم لبه آب و رو دستام وایسادم و دو سه تا شنا رفتم و هیچیم نشد بعد تو خواب واسه دوستام تعریف کردم باورشون نمیشد

 2. خواب دیدم مامانم از بالای پتو هایی که چیده بودیم پرید منم بعدش میخواستم بپرم بعد مامانم که پرید کمرش قطع شداما اصلا خون نیومد و به سختی حرف میزد منم از پله ها امدم پایین و کلی گریه کردم

 3. رو پشت بوم خونه خودمون بودم داشتم با بقیه صحبت میکردم
  بعد میخواستم برم جایی از لبه پشت بوم پریدم پایین(در هم که اختراع نشده ⁦:) )
  یکمی احساس ترس داشتم
  بعد خیلی عادی افتادم رو زمین و از جام بلند شدم رفتم
  این خوابو زیاد میبینم
  هیچ سایتی تعبیرشو نذاشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا