خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب گل خطمی – معنی دیدن گل خطمی در خواب چیست؟

تعبیر خواب گل خطمی – معنی دیدن گل خطمی در خواب چیست؟

گل ختمی دارای خواص فراوانی بوده و از آن در تهیه داروهای گیاهی استفاده می شود. قسمت انتهایی این گل سفید رنگ و نسبتا شیرین می باشد. به علت استفاده از گل ختمی در تهیه اولین شیرینی مارشمالو، امروزه این گل به مارشمالو معروف است. در این مطلب مطلب قصد داریم شما را با تعبیر خواب گل ختمی آشنا کنیم. برای مطالعه تعابیر مختلف آن با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب گل خطمی - معنی دیدن گل خطمی در خواب چیست؟

تعبیر خواب گل خطمی – معنی دیدن گل خطمی در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب گل خطمی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن خطمی در خواب به دو نوع اتفاق می افتد. یا نهال خطمی را با گل و برگ و ساقه می بینید و یا گل خطمی را که مانند _ گل سرشوی _ از آن استفاده می شود و در پزشکی سنتی نیز کاربرد فراوان دارد و به این صورت که بیماران را با جوشانده گل خطمی تنقیه می کنند و یا به عنوان ملین و مسهل خورانده می شود.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

خطمی درخواب دروقت خود، دلیل بر منفعت اندک کند و بی وقت، دلیل بر غم و اندوه کند و خوردن آن، دلیل بر مضرت و نقصان کند و سر شستن با آن، دلیل است بر توبه کردن و پاکدینی.

 

لطفا از سایر تعابیر مرتبط با موضوع اصلی دیدن فرمایید: تعبیر خواب گل سوسن ، تعبیر خواب گل نرگس ، تعبیر خواب گل لاله

 

تعبیر خواب گل خطمی سفید و صورتی

معبران می گویند:

دیدن نهال خطمی با برگ و گل و ساقه بشاشت است و گشودگی، گل خطمی سفید بهتر از گل خطمی کبود یاسرخ و صورتی است.

 

تعبیر خواب گل خطمی - معنی دیدن گل خطمی در خواب چیست؟

تعبیر خواب گل خطمی – معنی دیدن گل خطمی در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب چیدن گل خطمی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چیدن گل خطمی بهره یابی است به قدر گلی که می چینید.

 

تعبیر خواب خوردن گل خطمی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  • اگر خطمی به شما خوراندند شما را مجبور به انجام کاری مکروه می کنند و اگر شما به کسی خطمی تعارف کردید که بخورد این شما هستید که او را به کاری مکروه دعوت می نمایید. خطمی به هر صورت هر چه از نیکی و بدی در خواب دارد شدید نیست. نه بدی و کراهت آن زیاد است و نه شادی و امید و فراغتی که می بخشد زیاد می ماند و این هر دو به قدر عمر گل نهال خطمی دوام دارند.
  • اگر خطمی را به عنوان دارو دیدید و مجبور بودید از آن بخورید یا استفاده کنید اندوهی به شما می رسد که کراهت آن بیشتر از غم و غصه آن است.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید.

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

 

لطفا نظر خود در مورد این مطلب را با ستاره ها از یک تا ۵ مشخص کنید!!

8 + سه =

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.