خوش آمدید - امروز : شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب شهادت – شهید شدن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب شهادت – شهید شدن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب شهادت (شهید شدن) چیست؟ شهادت به معنای کشته شدن در راه خدا، از آموزه‌های دین اسلام است که با آموزه‌هایی دیگر همچون جهاد پیوند دارد. در روایات اسلامی، شهادت بالاترین خوبی‌ها معرفی شده است. و به همین علت شهید شدن در خواب بیانگر عمر طولانی ، خیر و برکت و رزق و نعمت می باشد. با ادامه مطالب همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب شهادت - شهید شدن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب شهادت – شهید شدن در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب شهادت

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر در خواب بیند که شهادت می آورد و بیننده مصلح بود، دلیل است با شهادت از دنیا برود. اگر مفسد بود، دلیل که ازگناه توبه کند. اگر مشرک بیند مسلمان شود.

مولف می گوید:

اگر بیند شهید شده و دوباره زنده شده دلیل بر توبه کردن وشکستن توبه می باشد.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب بهشت ،  دیدن بهشت در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب شهید شدن همسر

جابر مغربی می گوید:

اگر مردی خواب ببیند که همسر خود در جنگ و یا در عملیاتی در راه خدا شهید می شود و برای او میگرید به نشانه ی عمر با برکت و رزق و نعمت است به نشانه ی عنایت حق تعالی و یا سفرهای طولاتی و زیارتی میباشد.

و اگر زن و یا دختری خواب ببیند شوهر و یا نامزد خودش را از دست میدهد و شهید میشود به نشانه ی این باشد که صاحب اولادی پاک و صالح میگردند و بواسطه ی داشتن اولاد پاک و خلف زندگی آن ها پر برکت خواهد شد

امام صادق (ع) می فرمایند:

اگر زنی در خواب ببیند که شوهر (همسر) خود در نبردی با دشمنان شهید شده است تعبیر این است که کارهای دنیا بر او آسان وشد و از آتش دوزخ ایمن میشود

 

حکایت

شخصی به نزد حضرت امام صادق (ع) رسید و سوال کرد خواب دیدم که همسر عزیزم را در یکی از جنگ ها از دست میدهم و به شهادت می رسد و برای این واقعه بسیار گریستم و تعبیر خوابشان را جویا شدند حضرت بدو پاسخ دادند خودت و همسرت برای رفتن به یک سفر زیارتی آماده کنید خدواند باری تعالی به شما عنایت داشته است.

 

تعبیر خواب شهید شدن پدر 

خالد اصفهانی می گوید:

شهید شدن بابا (پدر) در رویاهای ما بر دوازده وجه است

اول: سخن های درست

دوم: گذراندن حاجت

سوم: ولایت

چهارم: مال مجموع

پنجم: دوست

ششم: فرزند

هفتم: رفیق

هشتم: روزی فراخ

نهم: ایمنی

دهم: کنیزک

یازدهم: یافتن جاه

دوازدهم: نزلت

 

تعبیر خواب شهادت - شهید شدن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب شهادت – شهید شدن در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب شهید شدن برادر

ابن سیرین می گوید:

اگر کسی ببیند برادر (تنی یا ناتنی) خود در جنگ جبهه و یا در راه خدا و یا در شغلی که فعالیت دارد شهید شده است به نشانه ی این باشد که پسری جوان از نزدیک ترین دوستان خواب بیننده به زودی درخت دامادی به تن میکند و بساط شادی و عروسی برپا خواهد شد

شنیدن خبرهای بسیار خوشحال کننده پیدا کردن روحیه هدف و امید بسیار بالا برای صاحب رویا معنی این خواب است در واقع به شهادت رسیدن برادر (داداش) در رویاهای ما نشانی از اتفاقات خوش آیند است رسیدن به بهترین آرزوهای دیرینه و یا عروسی عقد و نامزدی دوستان نزدیک است.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب خدا ، صحبت کردن با خدا در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب شهید شدن دوست و رفیق صمیمی

علامه مجلسی می گوید:

شهبد شدن دوست صمیمی بر چهار وجه است

اول: قدر و منزلت

دوم: فرمانروائی

سوم: مال و نعمت

چهارم: فرزند

معبران می گویند:

اگر دیدی دوستت شهید شده یا خبر شهادتش را به تو میدهند صاحب فرزندی صالح و خلف میشوی و اگر مجرد باشی به مال و یا نعمتی دست پیدا میکنی که دسترنج زحمات خودت است.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب آدم و حوا ، دیدن آدم و حوا در بهشت

 

تعبیر خواب شهید شدن دیگران

تعبیرگران می گویند:

اگر کسی ببیند که دیگران که او را می شناسد یا نمی شناسد شهید شده است به نشانه ی این باشد که صاحب رویا چیزی را بدست می آورد که تا کنون از ان صرف نظر کرده بود و یا اینکه شخص مجبور به انجام کارهای خدماتی خواهد شد

ابن سیرین می گوید:

شهید شدن دیگران در خواب دلالت بر این دارد که خواب بیننده بر مشکلاتش غلبه خواهد کرد

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

تعبیر خواب شهادت – شهید شدن در خواب چه معنایی دارد؟
2 رای، میانگین: (4.5) (90%)

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.