تعبیر خواب

تعبیر خواب هواپیما – سقوط هواپیما در خواب چه تعبیری دارد؟

4/5 - (6 امتیاز)

تعبیر خواب هواپیما چیست؟ دیدن یک هواپیما در خواب بیانگر این است که شما بر موانع سر راهتان غلبه خواهید کرد و به سطح جدیدی از اهمیت، ارتقا میابید. شما ممکن است، آگاهی بیشتری را تجربه کنید، آزادی جدید را پیدا کنید و به آگاهی بیشتری دست یابید. شاید شما نیاز داشته باشید که چشم انداز بهتری را کسب کنید یا دید وسیع تری را در مورد چیزی به دست آورید. با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب هواپیما - سقوط هواپیما در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب هواپیما – سقوط هواپیما در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب هواپیما از دیدگاه روانشناسی یونگ

کارل گوستاو یونگ می گوید:

 • اگر هواپیما در حال بلند شدن باشد، بیانگر این است که یک ایده یا برنامه در مورد بلند شدن دارید و در پی اقدام برای آن هستید.
 • ممکن است بیانگر نیاز شما برای دوری و فرار از زندگی روزمره تان باشد. خواب دیدن اینکه هواپیما روی باند فرودگاه می‌نشیند و نیاز به بلند شدن ندارد، بیانگر پروژه و ایده‌ای در زندگی واقعی است که، در همان مرحله‌ی شروع، شکست می‌خورد. شما مشکلاتی برای شروع یک پروژه دارید.
 • خواب دیدن اینکه شما با هواپیما سفر می‌کنید بیانگر این است که شما، کنترل کامل و کافی روی مقصد زندگی تان دارید. شما معتمد به نفس هستید و به تصمیمات و دستاورد‌های خود، اعتماد دارید.
 • خواب دیدن اینکه با هواپیما سفر می‌کنید و جابه جا می‌شوید، بیانگر مرحله گذار در زندگی است که شما را از مسیر هدف دور خواهد کرد. این تغییرات، شما را به جهات جدیدی هدایت می‌کند و به شناخت‌ها و موقعیت‌های ارشد جدیدی می‌رساند.
 • خواب دیدن اینکه پرواز خود را از دست می‌دهید بیانگر این است که حس می‌کنید، بی یاور هستید و در یک موقعیت گیر کرده‌اید. شما حس می‌کنید که از نظر ذهنی و جسمی، عقب نگه داشته شده‌اید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما حس می‌کنید، از جنبه‌ای از زندگی، کار، رابطه یا زندگی خانگی جدا افتاده اید.
 • خواب دیدن اینکه هواپیما سقوط می‌کند بیانگر این است که شما اهداف غیر واقعی و دور از دسترسی را برای خودتان تعیین کرده‌اید. اهداف شما ممکن است خیلی بلند و دور از دسترس باشد و امکان درکش وجود نداشته باشد. شما در خطر این هستید که سقوط کرده و هدف را از دست دهید. تعبیر دیگر این است که، نبود اعتماد به نفس شما و شک خودتان در مورد اهدافی که برای خودتان وضع کرده اید. شما به توانایی خودتان برای کسب این اهداف باور ندارید. همچنین این خواب اشاره به نبود قدرت و عدم اطمینان در رسیدن به اهداف دارد..
 • خواب دیدن اینکه یک هواپیما ربوده شده است، بیانگر احساسات نگران کننده و احساسات گذشته در ضمیر ناخودآگاهتان است.

 

تعبیر خواب هواپیما در سرزمین رویاها آمده

در سر زمین رویاها آمده:

 • یک هواپیما از زمین بلند می شود : موفقیت در کارها
 • یک هواپیما به زمین می نشیند : مراقب بعضی از دوستان باشید .
 • شما دچار سانحه هوائی می شوید ولی نمی میرید : منفعتهای مالی در پیش دارید .
 • شما در یک حادثه هواپیما کشته می شوید : از نظر روحی قدرت و پیشرفت حاصل می کنید.
 • هواپیمای دیگران به زمین می نشیند : مراقب خیانت یک دوست باشید .
 • هواپیمای شخص بسیار مهمی به زمین می نشیند :نقشه های شما عملی می شود.

 

تعبیر خواب هواپیما - سقوط هواپیما در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب هواپیما – سقوط هواپیما در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب هواپیما سوار شدن

از دیدگاه روانشناسی بونگ

 • سوار هواپیما شدن همانا استعاره‌ای از عزم تغییری بزرگ و سریع در راه و روش زندگی است. گاهی با هواپیما به دنیایی ناشناخته و سرشار از فرصت‌های تازه سفر می‌کنیم، بنابراین هواپیما در رویا نماد تغییر است. نمادی از پرواز کردن به سوی ناشناخته‌ها، فرصت‌ها و امکانات دور از نظر.
 • مسافرت با هواپیما نشانه گام برداشتن به سوی استقلال، ترک کردن خانه یا دوستان، ترقی کردن، پیدا کردن راهی برای گریختن از دشواری‌ها و یا شرایط گذشته است. از این راه شخص از محدودیت‌های دست و پاگیر محیطی، نژادی، خانوادگی و غیره فراتر می‌رود. این قدرت ذهن ماست که به او اجازه می‌دهد ماورای همه این‌ها به پرواز درآید.

مولف می گوید:

دیدن سواربودن در هواپیما بخواب ناراحتی و غم مخصوصا هواپیما دچار مشکل فنی گردد اگر هواپیما به مقصد برسد از غم رهائی یابد

اگر در هواپیما نشسته بود و از جان و موقعیتش هراسی نداشت به عزت و بزرگی دست یابد

در سر زمین رویاها آمده:

 • با اعضاء خانواده در هواپیما هستید : نقشه های خیلی دقیق بکشید مطمئناً موفق می شوید.
 • شما با هواپیما مسافرت می کنید : از پستی و بلندیهای بسیاری باید عبور کنید.
 • با یک دوست در هواپیما هستید : یک تغییر در زندگی شما رخ خواهد داد.
 • با شخصی که دوست دارید در هواپیما هستید : از روی بیفکری کاری نکنید.

 

تعبیر خواب هواپیما در فرودگاه

خالد اصفهانی می گوید:

اگر شخصی در خواب خود را در فرودگاه و در کنار هواپیما ببینید این به نشانه ی سفر دور و دارزی است که به همراه خانواده خود دارد اگر ببیند مشغول تماشا کردن دیگران است به نشانه ی وصلت اگر ببیند قصد خروج از کشور شهر یا دیار خود را دارد به نشانه ی ملاقات با عزیزان است.

 

تعبیر خواب هواپیما - سقوط هواپیما در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب هواپیما – سقوط هواپیما در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب هواپیمای درهم شکسته یا سقوط کرده

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

 • این خواب نگرانی از شکست خوردن، اضطراب درباره جاه طلبی و ماجراجویی که در زندگی شخص راه یافته، از دست رفتن اعتماد به نفس و تعادل روانی، هشداری درباره پروژه کاری، آرزوهای و امیدهای درهم شکسته را نشان می‌دهد.
 • تماشای هواپیمایی که با امنیت کامل در حال فرود آمدن است بیان کننده بازگشت اعمال، گفتار و انرژی‌هایی است که از سوی فرد به دنیای بیرون فرستاده شده است.

 

تعبیر خواب سقوط پی در پی هواپیما

تعبیرگران می گویند:

این رویا نشانه احساس اضطراب و بد افتادن به دل شخص درباره نتیجه منفی کاری است که در جریان است، احساس شکست و یا گناه، هراس از نتیجه یک پروژه نیز همین معنی و مفهوم را داراست.

شیخ طوسی می گوید:

تعبیر خواب سقوط وسایل غول پیکری مانند بالن یا هواپیما در بیابان فرا رسیدن دوران نداری و فقیری ، پوچی و بی هدفی ، رسیدن زیان و غم برای مدت زمان مشخصی است.

 

تعبیر خواب طیاره بزرگ

ابن سیرین می گوید:

وجود طیاره های بزرگ و مختلف برای مردان را گرفتاری معنی می کند و برای زنان نشانه ی عوض شدن و یا تغییر و تحول مثبت.

 

تعبیر خواب هواپیما - سقوط هواپیما در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب هواپیما – سقوط هواپیما در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب هواپیما در حال پرواز

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید که با هواپیمایى در حال پرواز هستید، بیانگر آن است که در کارهاى خود موفق خواهید بود.

 

تعبیر خواب آتش گرفتن هواپیما

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید که هواپیمایى آتش گرفته و یا در حال سقوط است، نشانه‏ى آن است که دچار ضرر و زیان خواهید شد.

 

تعبیر خواب خلبان هواپیما

معبران می گویند:

خلبان در خواب، کسی است که برای رسیدن به اهداف بالا و موفقیت های چشمگیر، موقعیت های خطر پذیری را هدایت می کند.

 

تعبیر خواب پیاده شدن از هواپیما

علی مدنی میگوید:

پیاده شدن از هواپیما و فرقی ندارد در چه محلی باشد فرودگاه باشد و یا محلی مشخص دلالت بر این دارد که با فردی جدید روبه رو میشوید در واقع ملاقات با دوست و یا شخصی جدید.

 

تعبیر خواب هواپیما - سقوط هواپیما در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب هواپیما – سقوط هواپیما در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب مرده در هواپیما

شیخ طوسی می گوید:

اگر کسی با مرده سوار هواپیما شود درواقع خطر و شر است همراه شدن با مرده ها در هواپیما یا هلکوپتر به نشانه ی تغییر و تحول منفی و نحس در زندگی است.

 

اشکال در فرود آمدن هواپیما در خواب چه تعبیری دارد؟

از دیدگاه روانشناسی یونگ

این نوع خواب‌ها نمایانگر مواجهه با سختی در رسیدن به اهداف و یا دشواری در رسیدن به مقاصد با شیوه‌های واقع بینانه، اضطراب درباره اینکه موج رویدادهای زندگی شما را به کجا می‌برد، احساس اینکه زمام امور از دستتان خارج شده است می‌باشد. ترس از اینکه آلت دست شخص دیگری شده‌ باشید در رویا خود را به صورت اشکال در فرود نشان می‌دهد.

 

تعبیر خواب فرود آمدن هواپیما

مولف می گوید:

فرود آمدن نشان دهنده این است که به بن بست رسیده‌ و نمی‌توانید راه به جایی ببرید. نا امیدی، امیدها و نقشه‌های شما ناکام مانده‌اند.

 

تعبیر خواب هواپیمای خصوصی

مولف می گوید:

نشان دهنده تمامی فعالیت‌های خصوصی شخص و طرح‌هایی که به دیگران ربطی ندارد.

معبران می گویند:

هواپیماهای شخصی در خواب برای مردان رنج و اندوه است و برای زنان نیکو است.

 

تعبیر خواب هواپیما - سقوط هواپیما در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب هواپیما – سقوط هواپیما در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب هواپیما شکاری

مولف می گوید:

دیدن هواپیماى شکارى در خواب، نشانه‏ى مشکلات و گرفتارى است.

 

تعبیر خواب هواپیمای کاغذی

معبران می گویند:

دیدن یا تاکردن یک هواپیمای کاغذی در خواب بیانگر بی نتیجه بودن و بی حاصلی است شما وقتتان را با ایده هایی هدر می دهید که به هیچ کجا نمی رسند.

 

تعبیر خواب هواپیما جنگی

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن این نوع هواپیما در خواب در رابطه با احساس مورد هجوم قرار گرفتن به واسطه شک و تردید یا انتقاد از خود یا انتقاد از جانب دیگران است.

 

مطالب مرتبط:

تعبیر خواب سقوط کردن ، تعبیر خواب پرواز کردن ، تعبیر خواب آسمان

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۲ دیدگاه ها

 1. سلام خواب دیدم ک با خانواده در ساختمانی ک در آن ستون آهنی درست میکردن در حال خواب بودیم ک هواپیمای جنگی سقوط کرد و نور بسیار روشن و زردی همه جا را فراگرفت البته دور تا دور این مکان خانه مسکونی بود.
  لطفا جواب بدین خیلی مغزم درگیره

 2. سلام و وقت بخیر
  مادر شوهر من وند وقتیه مریضه و من دیشب خواب دیدم قراره به یه سفر زیارتی بره و یه هواپیما میخواد بیاد از خونه خودش ببره که ما میریم حیاط و میبینیم نمیتونه بشینه جا نداره میگیم حتما میخواد میدان نزدیک خونه بشینه و باهم میریم‌اونج دیگه بیدار شدم و بقیش ندیدم
  در ضمن هواپیما وقتی از بالای خونه رد میشد احساس کردم خونه لرزید و خواست بریزه که من ترسیدم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا