تعبیر خواب

تعبیر خواب روده – دیدن روده در خواب چه تعبیری دارد؟

4.1/5 - (9 امتیاز)

تعبیر خواب روده چیست؟

تعبیر خواب روده - دیدن روده در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب روده – دیدن روده در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب روده چیست؟ دیدن رود در خواب بیانگر دلسوزی است تصویر، مشابه پیچ و خم زندگی است. خواب ممکن است استعاره ای از شجاعت و جزبزه ی شما باشد. برای مطالعه تعابیر بیشتر با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب روده

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن روده در خواب بر شش وجه است.

اول: مال حرام.

دوم: شفقت.

سوم: سخنهای ناخوش.

چهارم: فرزند.

پنجم: زندگانی.

ششم: کارکرد خوش.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • روده وبال است و گرفتاری و غمی است طولانی که به سهولت دست از سر بیننده خواب بر نمی دارد. به خصوص اگر روده گشوده و دراز باشد.
 • اگر ببینید که مسیر روده در دست شماست و یک سر آن در دست شماست و یک سر آن در دست دیگری مثل طناب این غمی است مشترک و اندوهی است که شما هم در آن اشتراک دارید.

آنلی بیتون می گوید:

 • دیدن روده در خواب ، علامت آن است که در اثر اتفاقی دوست خود را از دست می دهید .
 • دیدن روده خود در خواب ، علامت آن است که موقعیتی تأسف انگیز به زندگی شما راه می یابد .

در سر زمین رویاها آمده:

 • شما روده درد دارید : ناکامی در عشق
 • بچه های شما روده درد دارند : شادی و تسلی خاطر
 • نزدیکان شما روده درد دارند : ناراحتی و غم
 • نامزد یا دوست شما روده درد دارد : کمی هم در فکر دیگران باشید .
 • دیگران روده درد دارند : یکنفر فوراً به ملاقات شما می آید.
 • دشمنان روده درد دارند : نتایج ناخوشایند در کارها
 • یک قسمت از رودهشما را برمیدارند : مشاجره و خصومت در فامیل
 • یک قسمت از روده بچه ها را بر می دارند : ناراحتی و ناکامی

 

مطالب مرتبط: تعیبر خواب ابرو ، ابرو برداشتن، تراشیدن ابرو در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب بیرون آمدن دل و روده

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

آشکار شدن روده در خواب، مال نهان کرده بود که آشکار گردد، یا ولایتی یابد که به وی رسد. اگر خود در ولایتی باشد، بر قدر آن مال یابد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب شکم کسی را خالی از روده ببینید گرفتار تنگی معاش می شوید به اضافه این که از احباب خود دور می مانید و رنج می کشید.

 

تعبیر خواب روده گوسفند

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید که روده گوسفند در دست دارید نشان آن است که نعمت خود را تباه می کنید ولی اگر روده گوسفند به کسی بدهید او را به نعمت و راحت می رسانید. معبران نوشته اند روده گاو مال و خواسته است.

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب چهره ، دیدن صورت زخمی و خون آلود در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب خوردن روده حیوانات

در سر زمین رویاها آمده:

روده حیوانات را می خورید : پول هنگفتی نصیب شما خواهد شد .

 

تعبیر خواب خاک کردن روده

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید روده ای را خاک می کنید ، علامت آن است که مصیبتی غیره منتظره گریبان شما را خواهد گرفت و بخاطر اشتباهی که مرتکب می شوید ، از طرف دوستان مورد سرزنش قرار می گیرید .

 

مطالب مرتبط: تعبیر دیدن آماس (ورم کردن بدن) در خواب نشانه چیست؟

 

تعبیر خواب بیرون آمدن روده از دهان

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند روده های وی از دهانش بیرون آمد، دلیل بر مرگ فرزندان او بود. اگر بیند که روده کسی از دهنش بیرون آمد، دلیل که بر قدر آن مال که نهان کرده بود بخورد.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا