احکام دینی

احکام مربوط به پوشیدن لباس مردان و زنان

اولین نفری باشید که امتیاز میدهد.

احکام مربوط به لباس خانمها و آقایون  از نظر مراجع تقلید

 

احکام مربوط به لباس پوشیدن مردان و زنان
احکام مربوط به لباس پوشیدن مردان و زنان

در فرهنگ اسلامی پوشش مردان و زنان متفاوت بوده است اما باگذر زمان این پوشش  دستخوش تغییراتی اساسی شده است .و  اکنون در نوع پوشش شباهتهای بسیاری وجود دارد .که می توان به صراحت بیان کرد که لباس مردان و زنان بالعکس شده است به این منظور که مردان لباس زنان را می پوشند و زنان تمایل بیشتری به لباس مردان دارند .و این اتفاق ممکن است در روحیه آنان تاثیر بسزایی داشته باشد. شما همراهان عزیز می توانید دیگر احکام دینی را در سایت ما دیدن کنید

 

نوشته های مشابه

احکام مربوط به لباس پوشیدن 

لباس ابریشم

• حکم پوشیدن لباس ابریشم برای زن و مرد چیست ؟

اگرابریشم خالص باشد، پوشیدن آن برای مرد حرام است؛ ولی برای زن اشکال ندارد.

کراوات

• حکم خریدن و پوشیدن کراوات برای داماد چیست ؟

آیات عظام امام(رحمهالله)، خامنه ای، مکارم شیرازی و نوری همدانی: اگر باعث ترویج فرهنگ غرب شود جایز نیست.

آیات عظام تبریزی ، سیستانی و فاضل لنکرانی: برای مسلمان بهتر است، از لباسی که باعث تشبه به غیر مسلمانان شود اجتناب کند.

آیات عظام بهجت و صافی گلپایگانی: بنابراحتیاط استفاده نکنند.

آیه الله وحید خراسانی: آنچه که باعث تشبه به غیر مسلمان شود جایز نیست.

تبصره: اگردرموردی بر پوشیدن کراوات مفسدهای مترتب شود، پوشیدن آن حرام می شود.

شما می توانید حکم بستن کروات و پاپیون  را در احکام دینی ما دیدن کنید

 

 لباس آستین کوتاه

• پوشیدن پیراهن آستین کوتاه توسط مردان در مقابل زن نامحرم، چه حکمی دارد ؟

همه مراجع (به جزبهجت، صافی گلپایگانی و نوری همدانی): اگرباعث مفسده نشود اشکال ندارد.

آیات عظام بهجت و صافی گلپایگانی: بنابر احتیاط واجب، باید لباس آستین دار برتن کند.

آیه الله نوری همدانی: اگر مخالف عفت عمومی نباشد و درنظرافراد متشرع منکر محسوب نشود، اشکال ندارد.

 

احکام مربوط به لباس پوشیدن مردان و زنان
احکام مربوط به لباس پوشیدن مردان و زنان

پوشیدن لباس زنانه برای مردان و بالعکس  

• پوشیدن لباس زنانه برای مردان و بالعکس چه حکمی دارد؟

آیات عظام امام(رحمهالله) و بهجت: بنابر احتیاط واجب، پوشیدن لباس مختص به جنس مخالف جایز نیست.

آیات عظام تبریزی، خامنه ای، صافی گلپایگانی، فاضل لنکرانی و وحیدخراسانی: بنابراحتیاط واجب، پوشیدن لباس مختص به جنس مخالف در صورتی که آن را پوشش خود قرار دهد جایز نیست.

آیه الله سیستانی: بنابراحتیاط واجب، پوشیدن لباس مختص به جنس مخالف اگر او را به صورت جنس مخالف در بیاورد، جایز نیست. آیه الله مکارم: پوشیدن لباس جنس مخالف، اگر مفسده خاصی بر آن مترتب نشود، اشکال ندارد.

آیه الله نوری همدانی: بنابراحتیاط واجب، پوشیدن لباس مختص به جنس مخالف جایز نیست؛ مگر آنکه انگیز عقلایی و مصلحت مهم تری در بین باشد.

حال با توجه به این نکات در مورد فلسفۀ حرمت این نوع پوشش می توان گفت شاید حکمت آن این باشد که روح بشر فوق العاده تحریک پذیر است. نوع پوشش زن و تفاوت آن با لباس مرد، رابطه‏ای مستقیم با تفاوت‏های جسمی و روحی زن و مرد دارد. لباس افراد جامعه و مخصوصاً لباس زنان نمی‏تواند به هر شکل و اندازه‏ای باشد و باید حد و ضابطه‏ای داشته باشد. [xv] اصلاً این کار می تواند، حرکات و اخلاقیات زنان و مردان را نسبت به یکدیگر برعکس کند؛ یعنی مرد اخلاق زنانه پیدا کند و زن اخلاق مردانه؛ و این با فطرت و حکمت خلقت سازگار نیست.

 

لباس مشترک  بین زن و مرد

• لباس مشترک بین زن و مرد چگونه مشخص می شود ؟
همه مراجع : تشخیص آن به نظر عرف است؛ مانند شلوارها و برخی اقسام بلوز و کفش های مشترک .

 

احکام مربوط به پوشیدن لباس مردان و زنان
احکام مربوط به پوشیدن لباس مردان و زنان

 

پوشیدن لباس انگشت نما 

تعریف لباس شهرت
• منظور از لباس شهرت چه نوع لباسی است؟
همه مراجع (به جز سیستانی و مکارم شیرازی): لباس شهرت، لباسی است که پوشیدن آن برای شخص، به جهت جنس پارچه یا رنگ یا کیفیت دوخت یا مندرس بودنش و مانند آن، معمول نبوده و خلاف شأن او به حساب آید؛ به طوری که اگر آن را در برابر مردم بپوشد، توجه آنان را به خود جلب کرده و انگشت نما می شود.

آیه الله سیستانی: لباسی است که مؤمن را بصورتی زشت و نامناسب درآورد .

آیه الله مکارم: لباس شهرت، لباسی است که جنبه ریا کاری دارد و شخص می خواهد به وسیله آن مثلا به زهد و ترک دنیا مشهور شود، خواه از جهت پارچه یا رنگ آن باشد ویادوخت آن؛ اما اگر واقعا قصدش ساده پوشیدن است و جنبه ریا کاری ندارد، نه تنها جایزاست؛ بلکه عملی است شایسته .

• حکم پوشیدن لباس شهرت را بیان کنید؟

آِیات عظام امام(رحمه الله) ، خامنه ای، فاضل لنکرانی و نوری همدانی: پوشیدن لباسی که موجب شهرت وانگشت نما شود، بنابر احتیاط واجب حرام است.

آیات عظام بهجت، صافی گلپایگانی و وحیدخراسانی:

پوشیدن لباسی که موجب شهرت و انگشت نما شود، حرام است. آیات عظام تبریزی و سیستانی: پوشیدن آن حرام نیست؛ مگر آنکه موجب هتک حرمت و خواری شود.

آیه الله مکارم شیرازی: پوشیدن لباسی که جنبه ریا کاری دارد و شخص می خواهد به وسیله آن مثلا به زهد و ترک دنیا مشهور شود، بنابر احتیاط واجب حرام است خواه از جهت پارچه یا رنگ آن باشد و دوخت آن اما اگر واقعا قصدش ساده پوشیدن است و جنبه ریا کاری ندارد، نه تنها جایز نیست بلکه عملی است شایسته .

تبصره: پوشیدن هرلباسی که موجب هتک حرمت و خواری شخصی شود. به فتوای همه مراجع حرام است.

 

احکام مربوط به لباس پوشیدن مردان و زنان
احکام مربوط به لباس پوشیدن مردان و زنان

لباس موقت 

• گاهی به مدت کوتاهی و به طور موقت لباس شوهر را در منزل می پوشم آیا این کار جایز است؟
همه مراجع(به جز امام رحمه الله و بهجت): خیر، اشکالی ندارد.
آیات عظام امام(رحمهالله) و بهجت: بنابراحتیاط واجب، جایز نیست.

شغل فروش لباس زنانه

• فروش لباس زیر زنانه به وسیله مردان چه حکمی دارد؟

همه مراجع: اگر ترس افتادن به گناه و یا مفسده اجتماعی به دنبال داشته باشد، جایز نیست.

 

پوشیدن لباس روشن و نازک

• آیا پوشیدن چادر و لباس هایی با رنگ روشن در میهمانی ها و در برابر نامحرم – نه به قصد جذب نگاه مرد نامحرم – حرام است ؟

همه مراجع: اگر باعث جلب توجه نا محرم و مفسده نشود اشکال ندارد.

تبصره: اگر لباس به گونه ای بدن نما باشد و یا زینت محسوب شود، پوشاندن آن واجب است.

 

احکام مربوط به لباس پوشیدن مردان و زنان
احکام مربوط به لباس پوشیدن مردان و زنان

پوشیدن جوراب نازک

• پوشیدن جوراب نازک چه حکمی دارد؟
همه مراجع: اگر ظاهر پا در آن پیدا باشد، پوشیدن آن جایز نیست .
تبصره: به فتوای آیه الله مکارم شیرازی، پوشاندن روی پا واجب نیست.

 

 پوشیدن لباس های تنگ چه حکمی دارد ؟

• پوشیدن مانتو هایی که برجستگی های بدن (مانند سینه و باسن) را نمایان می کند، چگونه است ؟
همه مراجع: اگر باعث تهییج شهوت باشد، جایز نیست.

 

احکام مربوط به لباس پوشیدن مردان و زنان
احکام مربوط به لباس پوشیدن مردان و زنان

چرا پوشیده چادر مشکی مکروه نیست ؟

• چرا پوشش بانوان مشکی است؛ با اینکه پوشیدن لباس مشکی در اسلام مکروه است ؟
آیات عظام امام(رحمه الله)، بهجت، تبریزی، صافی گلپایگانی، فاضل لنکرانی، نوری همدانی ووحیدخراسانی: پوشیدن لباس سیاه، هرچند مکروه است؛ ولی عبا از آن استثنا شده و چادر مشکی نیز داخل عنوان عبا است و مکروه نیست.

آیات عظام سیستانی و مکارم: به طور کلی پوشیدن لباس سیاه مکروه نیست؛ افزون بر آنکه چادر مشکی داخل عنوان عبا است و عبا استثنا شده است .

 

برتری چادر

• چادر بهتر است یا مانتو ؟
همه مراجع : برای زن کافی است که حجاب کامل( شرعی) را با هر لباس مناسبی، در برابر مرد نامحرم رعایت کند. ولی بی شک چادر به عنوان حجاب برتر( به ویژه در اماکن مذهبی ) از ارزش والایی برخوردار است .

 

پوشش نزد محارم

• آیا دختران می توانند با لباس آستین حلقه ای، در برابر پدر و یا برادرشان ظاهر شوند؟
همه مراجع : اگر باعث مفسده نشود، اشکال ندارد.
1. از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود: «جایز نیست زنان شبیه مردان شوند، زیرا رسول خدا زنانى را که شبیه به مردان مى‌شوند ومردانى را که شبیه به زنان مى‌شوند نفرین کرده است».
2. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: «خداوند متعال به پیامبرى از پیامبرانش فرمود: به مؤمنین بگو: لباس‌هاى مخصوص دشمنان مرا را نپوشید واز غذاى آنان نخورید وخود را شبیه آنان نکنید، وگرنه شما هم دشمن من خواهید بود».

 

احکام مربوط به لباس پوشیدن مردان و زنان
احکام مربوط به لباس پوشیدن مردان و زنان

پوشیدن لباس تئاتر

. پوشیدن لباس زنانه به وسیله مردان و بر عکس، براى بازى در تئاتر و سینما چه حکمى دارد؟

آیات عظام امام، بهجت و فاضل: بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

آیات عظام خامنه اى، صافى، مکارم و وحید: پوشیدن لباس جنس مخالف، هنگام بازیگرى و بیان خصوصیات یک شخص حقیقى [اگر باعث فساد نشود ]اشکال ندارد

آیت الله سیستانی: پوشیدن لباس مردانه توسط خانمها در تئاتر در مجلس زنانه، اشکال دارد.

آیه اللّه نورى: پوشیدن لباس جنس مخالف، تنها در موقع ضرورت؛ یعنى، زمانى که مصلحت اهم و انگیزه عقلایى در کار باشد، جایز مى شود و اگر پوشیدن لباس جنس مخالف در بازى تئاتر و سینما، تا این حد از ضرورت و مصلحت رسیده، ارتکاب به آن اشکال ندارد.

تبصره. طبق فتواى آیات عظام: خامنه اى، سیستانى، تبریزى، وحید و صافى، پوشیدن لباس مختص به جنس مخالف، در صورتى حرام است که آن را زىّ خود جهت زندگى روزمره پوشش خود قرار دهند و تردیدى نیست که زنان و مردان بازیگر، لباس جنس مخالف را به عنوان زىّ خود قرار نمى دهند؛ بلکه به طور موقت و براى بازیگرى آن را به تن مى کنند.

گاهى از اوقات در نمایش‌ها و تئاترهاى مخصوص بانوان، که تمام بازیگرها زن هستند، زنانى که نقش مردها را بازى مى‌کنند ناچارند لباس مردانه بپوشند، آیا در این صورت هم پوشیدن لباس مخصوص مردان اشکال دارد؟ یا این اشکال مخصوص جایى است که با چنین لباسى در جامعه ظاهر شود؟

آرى آن هم اشکال دارد.

 

شرایط پوشیدن لباس به هنگام نماز

مسأله ـ احتیاط آن است که مرد لباس مخصوص زنان، و زن لباس مخصوص مردان را نپوشد، ولى نماز با آن اشکال ندارد.

پوشیدن شلوار، یا پیراهن مردانه، و سر کردن چفیه توسّط بانوان چه حکمى دارد؟

احتیاط این است که چنین کارى نکنند.

منظور از این که فرموده‌اید: «پوشیدن لباس مخصوص مرد براى زن و بالعکس اشکال دارد»، چه نوع لباسى است؟ لطفآ توضیح دهید.

منظور لباسى است که در عرف عام مى‌گویند لباس زنانه است (ولى هرگاه فسادى بر آن مترتّب نشود حرام نیست).

بسیار اتّفاق مى‌افتد که زن در داخل منزل دمپائى شوهر یا شوهر دمپائى خانمش را مى‌پوشد، آیا این کار اشکال دارد؟

اشکالى ندارد، بلکه لباسهاى مخصوص هر کدام را نیز اگر دیگرى بپوشد و مفاسدى بر آن مترتّب نشود اشکالى ندارد، امّا آنجا که فسادانگیز است حرام مى‌باشد.

 

آیا منظور از لباس مخصوص زنان یا مردان، لباسهایى مانند روسرى و مقنعه و چادر و دامن است که کاملا مختصّ به زنان است، یا حتّى کت و شلوار و بلوز و مانند آن، که مرد و زن هر دو مى‌پوشند، را نیز شامل مى‌شود، هر چند شکل آنها متفاوت است؟

در صورتى که شکل آنها متفاوت باشد جزء لباسهاى اختصاصى محسوب مى‌شود.

 

احکام مربوط به لباس پوشیدن مردان و زنان
احکام مربوط به لباس پوشیدن مردان و زنان

دوختن لباس زنانه توسط آقایان

پرسش :دوختن لباس زنانه توسط خیاط مرد، چه حکمى دارد؟
پاسخ :در صورتى که مستلزم تماس بدنى و محرّمات دیگرى نشود اشکالى ندارد.

مطابق نظر آیت الله سیستانی
پرسش: پوشیدن لباس‌های زنانه توسط مرد چه حمکی دارد؟
پاسخ: اگر طوری نباشد که به هیئت زنانه درآید اشکال ندارد.
پرسش: حکم پوشیدن لباس مردانه توسط خانمها در تئاتر در مجلس زنانه چیست؟

پاسخ: اشکال دارد. استفتائات آیت الله سیستانی.
مسئله 208 ـ بنابر احتیاط واجب ، مرد نمی تواند از مدهای بانوان و کلاه گیس استفاده نماید .

 

گرداوری :گروه مذهبی نماگرد 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا