تعبیر خواب

تعبیر خواب حرف زدن + تعبیر خواب صحبت کردن (پرگویی)

3.5/5 - (30 امتیاز)
[ type=”blue”]در این قسمت از مجموعه تعبیر خواب نماگرد می خواهیم شما را با انواع تعابیر مختلف تعبیر خواب حرف زدن (صحبت کردن) آشنا کنیم. اگر برای مطالعه تعبیر خواب صحبت کردن تمایل دارید با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب حرف زدن + تعبیر خواب صحبت کردن (پرگویی)
تعبیر خواب حرف زدن + تعبیر خواب صحبت کردن (پرگویی)

 

تعبیر خواب حرف زدن

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که با پادشاه صحبت داشت، دلیل است که منفعت از پادشاه یابد. اگر بیند که را عالم صحبت داشت، دلیل است که علم و دانش آموزد. اگر درخواب بیند که باکافری صحبت داشت، توبه باید کرد. اگر بیند که با زنی پیر صحبت داشت، دلیل است که دل به دنیا بسته باشد.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب صحبت خصوصی : یک دوست دورو در نزدیکی شما کمین کرده

با یک شخصیت مهم خصوصی صحبت می کنید : شانس

با کسی که دوستش دارید خصوصی صحبت میکنید: تغییرات متعددی دراطرافیان شما رخ خواهد داد .

معبران می گویند:

اگر درخواب دید که صحبت با مردی پارسا داشت، دلیل است که زندگانی او به صلاح بود. اگر با مفسد صحبت داشت، دلیل بر فسادِ کار او است.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب ببینید که حرف می زنید : موانع سخت بر سر راهتان پدیدار می شود .

شما زیاد حرف می زنید : قربانی نقشه های مزدورانه خواهید شد .

دور و برتان خیلی صحبت می شود : مراقب کارهای همسایگان خود باشید .

یک زن و شوهر با یکدیگر با صدای بلند حرف میزنند: مشکلات در فامیل

بستگان شما با شما حرف می زنند : مشکل و دردسر

با یک شریک کار حرف می زنید : یک دشمن در پی شکست شماست.

با یک دوست حرف می زنید : از خطری که شما را تهدید می کند خواهید جهید .

با یک دشمن حرف می زنید : علامت پریشانی .

با پدر یا مادرتان حرف می زنید : چیزی را که میخواهید به شما داده خواهد شد .

با دوست یا نامزدتان حرف می زنید : مراقب دوستان حسود باشید .

با یک زن حرف می زنید : موفقیت در حرفه ای که بدان اشتغال دارید .

با شخصی که مقامش بالاتراز شماست حرف میزنید: مورد تحقیر قرار خواهید گرفت .

با یک سگ حرف می زنید : ناراحتی شما را از پای در می آورد .

با سایر حیوانات حرف می زنید : منفعت مالی

با یک طوطی حرف می زنید : حرفهای طوطی بر آورده خواهد شد .

 

تعبیر خواب حرف زدن با معشوق

معبران می گویند:

 • اگر فردی که به عنوان معشوق در خواب مشاهده می‌کنید و حرف‌های او را می‌شنوید، را در دنیای واقعی نشناسید، باید بدانید که این فرد، اشاره به ابعاد ناشناخته‌ی افکار و شخصیت خودتان دارد. مثل استعداد‌هایی که در شما وجود دارند، اما هنوز برای شکوفایی و تقویت مهارت‌های مرتبط با این استعداد‌ها تلاش نکرده اید
 • حرفی که بین شما و معشوق رد و بدل می‌شود، اشاره به چالش‌ها و مسیر‌هایی دارد که هم اکنون و در زندگی بیداری با آن‌ها رو به رو هستید. به طور مثال اگر در خواب درباره‌ی یک احساس بد یا دلتنگی با معشوق خود صحب کنید یا در حین دیدن این خواب، احساس کنید که شما یا معشوق در حال گریه کردن هستید، این خواب از شما می‌خواهد تا با صراحت بیشتری درباره‌ی ناراحتی‌های درونی خود با دیگران صحبت کنید. اجازه ندهید که سرکوب ناراحتی‌ها و احساسات، بیش از این شما را در تنگنا قرار دهد.
 • ممکن است در خواب، خود را در حال حرف زدن با معشوقی مشاهده کنید که در زندگی بیداری از عشق شما نسبت به خود مطلع نیست. این خواب از شما می‌خواهد تا به تقویت مهارت‌های ارتباطی خود پرداخته و از این طریق به گسترش منافع خود در زمینه‌های مختلف زندگی کمک کنید.

 

 • اگر در خواب احساس کنید که معشوق شما حرفی را به زبان می‌آورد، اما سخن او گنگ و نا مفهوم است، یا پس از بیدار شدن، دیگر حرف او را به یاد نمی‌آورید، این خواب پیامی از جانب ناخودآگاه شماست مبنی بر این که بیش از گذشته به اهداف و انگیزه‌های قلبی و شخصی خود توجه داشته باشید. این اهداف صرفا عاطفی و رمانتیک نیستند و می‌توانند زمینه‌های مختلفی از زندگی شما را شامل شوند مثل برنامه‌هایی که برای گسترش کسب و کار خود داشته اید یا هنری که مدت هاست علاقه‌مند به یادگیری آن هستید.
  این خواب از شما می‌خواهد تا به ندای قلب خود گوش داده و از آن برای انتخاب هدف و انگیزه‌ی جدید خود در زندگی استفاده کنید. اگر در حین حرف زدن با معشوق، احساس کنید که از شما ناراحت و دلگیر است، در حالی که در زندگی بیداری، معشوق شما چنین حرفی را بر زبان نیاورده، باید بدانید، فردی که به عنوان معشوق در خواب مشاهده می‌کنید سمبل بخشی از شخصیت خودتان است. این خواب نشان دهنده‌ی ناراحتی معشوق در دنیای واقعی از دست شما نیست، بلکه پیامی از جانب ناخودآگاه شماست مبنی بر این که اجازه ندهید عدم توجه به ذوق و علایق شخصی، در شما احساس دلسردی و ناامیدی و بی انگیزگی ایجاد کند.
 • اگر در خواب و در حین حرف زدن با معشوق احساس کنید که فرد مقابل از شما خواسته‌ای دارد، به طور مثال به شما بگوید که گرسنه یا نیازمند به یک خوراکی خاص است، این خواب به نیاز درونی شما برای کسب یک دانش و آگاهی جدید اشاره دارد. مثل مطالعه درباره‌ی فلسفه‌ی مرگ و زندگی یا مطالعه درباره‌ی هدفی که در پیش دارید. این مطالعه به شما کمک می‌کند تا از نظر فکری غنی شده و قدرت بیشتری برای پیگیری خواسته‌های قلبی خود به دست آورید.

 

تعبیر خواب حرف زدن + تعبیر خواب صحبت کردن (پرگویی)
تعبیر خواب حرف زدن + تعبیر خواب صحبت کردن (پرگویی)

 

تعبیر خواب حرف زدن به زبان‌های مختلف

● عربی:

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی به زبان عربی چیزی گفته‌ای یا شنیده‌ای، یـعـنـی بین تو و اشخاص بزرگ و رئیس و سرور ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود و از آن‌ها به عزت و جاه می‌رسی و اخبار و روایات مربوط به پیامبر (ص) را خواهی شنید.

● فارسی:

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی به زبان فارسی چیزی گفته‌ای یا شنیده‌ای، یـعـنـی بین تو و اشخاص بزرگ و رئیس و سرور ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود و از آن‌ها به تو خوبی و نیکی می‌رسد.

● عبری:

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی به زبان عبری چیزی گفته یا شنیده‌ای، یـعـنـی به تو ارث و میراث می‌رسد.

● هندی:

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی به زبان هندی چیزی گفته‌ای یا شنیده‌ای، یـعـنـی با مردم بی‌اصل و نسب و پست و کوته‌فکر سر وکار پیدا می‌کنی.

● ترکی:

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی به زبان ترکی چیزی گفته‌ای یا شنیده‌ای، یـعـنـی حرف ناخوشایندی می‌شنوی یا اینکه گرفتار شخص بدکرداری می‌شوی

● قبطی:

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی به زبان قبطی چیزی گفته‌ای یا شنیده‌ای، یـعـنـی اخبار و احوال اشخاص زمیندار و صاحب ملک و املاک را می‌شنوی و بین تو و آن‌ها ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود.

● خوارزمی:

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی به زبان خوارزمی چیزی گفته‌ای یا شنیده‌ای، یـعـنـی خبر ناگواری می‌شنوی یا گرفتار کاری می‌شوی.

● صیقلانی:

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی به زبان صیقلانی چیزی گفته‌ای یا شنیده‌ای، یـعـنـی با مردم بی انصاف سر و کار پیدا می‌کنی.

● یونانی:

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی به زبان یونانی چیزی گفته‌ای یا شنیده‌ای، یـعـنـی مشغول دانش و حکمت و علم کلام می‌شوی.

● گرجی:

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی به زبان گرجی چیزی گفته‌ای یا شنیده‌ای، یـعـنـی به خاطر ارتباط و مصاحبت با شخصی بداخلاق و نادان دچار غم و اندوه می‌شوی.

زبانِ ناآشنا:

اگر ببینی به زبان ناشناسی چیزی گفته‌ای یا شنیده‌ای، بطوری که آن زبان را تا به حال نشنیده‌ای و نمی‌دانی که چه چیزی گفته‌ای یا شنیده‌ای، یـعـنـی در انجام کاری دچار حیرت و سرگردانی می‌شوی و نمی‌دانی که چطور از آن خلاص شوی.

تمامی زبان‌ها:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی به همۀ زبان‌ها چیزی گفته‌ای یا شنیده‌ای، یـعـنـی به انجام همه کارها اقدام می‌کنی و از آن‌ها به تو سود و منفعت می‌رسد.

 

تعبیر خواب صحبت با اعضا بدن

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی دست با تو حرف می‌زند، یـعـنـی معاش و معیشت تو خوب و نیک می‌شود.

اگر ببینی عضوی از بدنت با تو صحبت می‌کند، یـعـنـی در بین مردم رسوا می‌شوی ، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَیْنَا قَالُوا اَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِی اَنطَقَ کُلَّ شَیْءٍ… _ به پوست بدن خود می‌گویند چرا علیه ما شهادت دادید می‌گویند خدایی که هر چیز را به زبان می‌آورد ما را به زبان آورد… (فصلت-21).

اگر ببینی تو به اندامی از اندام بدنت چیزی گفته‌ای، یـعـنـی خودخواه می‌باشی، همانطور که در قرآن کریم آمده: یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَیْدِیهِمْ وَاَرْجُلُهُم بِمَا کَانُوا یَعْمَلُونَ _ بترسید از روزی که زبان و دست و پای ایشان بر اعمال آن‌ها گواهی دهد (نور-24).

 

تعبیر خواب حرف زدن + تعبیر خواب صحبت کردن (پرگویی)
تعبیر خواب حرف زدن + تعبیر خواب صحبت کردن (پرگویی)

 

تعبیر خواب حرف زدن تو دماغی

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی از بینی‌ و “تودماغی” حرف می‌زنی، یـعـنـی کامیابی و بهره‌مندی تو از بین می‌رود

 

تعبیر خواب حرف زدن با شهید

علامه طباطبایی می گوید:

اگر کسی خواب ببیند با شهید شناخته شده ای حرف می زند به این تعبیر است که به یکی از حاجت های مهم خویش می رسد و عمری با عزت و با برکت پیدا میکند ، به مردم خدمت میکند و روزگاری فرا میرسد که احترام این شخص در میان مردم و مخصوصا نزد خانواده و پدر و مادر بالا می رود.

اگر ببیند با شهیدی صحبت میکند که تا به حال او را ندیده و یا نمیشناسد به این معناست که با فردی جدید در زندگی خود اشنا می شود که از طرف ایشان حمایت های زیادی میبیند و بسیار از گره ها و مشکلات او برطرف می شود .

اگر کسی ببیند با شهیدی صحبت میکند و برای او دردل میکند به این معناست که غم و غصه های زندگی اش بتدریج از بین میرود و شادمانی و روزهای خوش به این فرد نزدیک می شود چنان چه در حال اشک ریختن و یا ناله کردن بود خداوند رحیم او را از بلاها و بیمارهای سخت نجات دهد.

 

[ type=”red”]بیشتر بخوانید: تعبیر خواب تلفن زدن، تعبیر خواب صحبت کردن با مرده، تعبیر خواب حرف زدن با شهید، تعبیر خواب صحبت کردن با خدا

 

تعبیر خواب حرف زدن با دختر

معبران می گویند:

اگر کسی در خواب ببینید در حال حرف زدن با دختر جوانی میباشد خواه این دختر با او رابطه داشته باشد و خواه غریبه باشد چه تعبیری دارد؟در این زمینه نیز چند معبر توانا نظرات خود را گفته اند

ادوارد می گوید:

اگر پسری خواب ببینید در حال صحبت کردن با دختری جوان و زیبا میباشد دلیل بر اینکه خواسته و آرزوی بزرگی در دل و سر دارد چنان چه به یاد داشته باشید در مطالب قبلی نیز تعبیر خواب حرف زدن دلیل بر آرزو و داشتن خواسته مطرح شد.

اگر کسی تلفنی (از طریق گوشی پیامک و یا برنامه های جدید امروزی) در حال صحبت کردن با دوست دخترش باشد دلیل بر اینکه طلب و خواهش بزرگی دارد.

ابن سیرین می گوید:

دختر و زن در خواب طلب و آرزوست اگر فردی در حال صحبت با زن و دختر جوانی باشد و این مکالمه به دعوا و قهر ختم شود دلیل بر نیرنگ و فریب از طرف زن است.

اگر مکالمه ای که با دختر صورت میگیرد به آرامی و خنده رویی باشد دلیل بر آرزو و خواسته است.

 

تعبیر خواب حرف زدن + تعبیر خواب صحبت کردن (پرگویی)
تعبیر خواب حرف زدن + تعبیر خواب صحبت کردن (پرگویی)

 

تعبیر خواب صحبت با مرده (حرف زدن با مرده)

محمد بن سیرین می گوید:

اگر بیند که مردگان وی را بشارت دادند و با او سخن گفتند، دلیل که حال او نزد حق تعالی نیکو بود. اگر با وی سخنان ناخوش گفتند به خلاف این بود.

اگر کسی مرده را دید و از او پرسید که تو مرده بود او گوید که من زنده‌ام، دلیل که احوال مرده در آن جهان مرده در آن نیکو بود و حق از وی خشنود بود.

اگر دید مرده از خانواده او با وی مناظره کرد یا روی از وی بگردانید، دلیل است وصیتی که کرده بود به جای نیاورده باشد.

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر مرده شما را دعوت کند و شما همراه او بروید خوب نیست.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن صحبت با مردگان نیکو باشد

دیدن سلام کردن به مرده شادی بود

تعبیر خواب مرده تصویر رفتگانی است که می‌شناختید. اکثر رویاهایی که در آن‌ها مردگان ظاهر می‌شوند حاصل تلاش ما برای کنار آمدن با خاطرات، احساس گناه، خشم و سایر احساساتی است که در ارتباط با آن‌‌ها داشته‌ایم.

 

تعبیر خواب صحبت کردن با روح

آنلی بیتون می گوید:

اگر با روحی در خواب صحبت کنید، نشانه ‌آن است که اگر از منطق و عقل سلیم خود پیروی کنید و از مصیبت و شری که در زندگی شماست، جان سالم به در خواهید برد.

اگر خواب ببینید روحی با شما صحبت می‌کند، علامت آن است که به دست دشمنان می افتید.

 

تعبیر خواب پرگویی

آنلی بیتون می گوید:

شما مورد پرگوئی دیگران هستید : یک غافلگیری بسیار خوشایند در انتظار شماست .

شما مورد پرگوئی دیگران هستید :خواسته های شما برآورده می شوند .

اعضاء فامیل درباره شما پرگوئی می کنند : مشاجره در قلب فامیل .

دوستان درباره شما پرگوئی می کنند : به شما خیانت می شود.

دشمنان درباره شما پرگوئی می کنند : اعمال دیوانه وار شما باعث رنج و ناراحتی شما خواهند شد.

 

[ type=”green”]برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۳ دیدگاه ها

 1. سلام .
  امید که خوب باشید .
  کسی خواب دیده که جمعی در مورد من( خانم ) صحبت می کنند .در چه مورد نمی دانیم.و من( خانم ) از شاخی بر شاخی دیگری پرواز می کنم .
  خواهشن می شود این خواب ام را تعبیر کنید.

 2. سلام مادر من خواب دیده که زنی در کنار من نشسته و در هیچ شرایطی و در هر لحظه هر حالت من رو ول نمی کنه و هی از من تعریف میکنه مثلا میگه وایی این بچه توعه ولی با یه حالت تعجب و ناراحت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا