نامها و معانی

اسم های دخترانه ایرانی که با حرف ه شروع می شوند

4.7/5 - (3 امتیاز)
[ type=”blue”]کاملترین فهرست از اسم های دخترانه فارسی – ایرانی اصیل و زیبا که با حرف ه شروع می شود همراه معانی آنها را در این مطلب برای شما مهربانان گردآوری کرده ایم.

اسم های دخترانه ایرانی که با حرف هشروع می شوند
اسم های دخترانه ایرانی که با حرف هشروع می شوند

نام فرزندان و فرهنگ یک ملت

انتخاب نام یک موضوع شخصی است که هر کس حق انتخاب نامی از بین هزاران نام برای فرزند خود را دارد. با وجود این حق، دایره نامهایی که میتوان از بین آنها نامی برای نوزاد خود برگزید با وجود وسیع بودن دارای مرزهای مشخصی است. درست است که اسم یک مسئله شخصی است ولی نام هر فرد فقط بیانگر هویت و شخصیت او در نزد دیگران نیست بلکه نشان دهنده‌ی فرهنگ یک خانواده و به تبع آن فرهنگ یک ملت است. وقتی یک ملتی از مجموعه ای از نامها برای نامیدن نسلهای کنونی و بعد خود استفاده می کند، در حقیقت بر مفاهیمی تکیه کرده است که به واسطه‌ی آنها موضع خود را در برابر عدالت، زیبایی، آزادی و صدها مولفه‌ی اخلاقی، اعتقادی و اجتماعی دیگر نشان می‌دهد. بنابراین با وجود تاثیر اندک نام یک نفر بر جامعه، وقتی این مسئله در بعد جمعی و اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد فرهنگ یک ملت را به نمایش می گذارد. پس علاوه بر یک حق و وظیفه والدینی برای انتخاب نام مناسب برای فرزند، هنگام انتخاب نام باید مسئولیت اجتماعی و فرهنگی خود را نیز در برابر تصمیمی که میگیریم به یاد داشته باشیم و درجهت حفظ ارزشهای زیبای فرهنگی تلاش کنیم.

طی سالهای اخیر استفاده از نامهای اصیل دخترانه فارسی و ایرانی بسیار رواج پیدا کرده است. خوشبختانه این تغییر در نگرش مردم تنوع زیادی در انتخاب نام برای نسل های آینده را بوجود آورده است و بسیاری از مردم که تمایل به استفاده از نامهای اصیل ایرانی دارند، پیش از انتخاب نام نیاز به دیدن لیست کاملی از نامهای اصیل ایرانی دارند که معنای آنها نیز آورده شده است دارند. در این مطلب می توانید لیست کاملی از نامهای دخترانه ایرانی که با حرفه شروع می شوند را ببینید.

 

نامهای پیشنهادی نماگرد با حرف ه

هستی – هما – هورشاد – هورمهر – هیلا – هانا – هینا – هلن – هلنا – هلیا – هدی – هدیه – هلما – هیما – هیلدا

فهرست موضوعی نامها و معانی

[rayfa_table type=”j3″]
اسم های پسرانه اسم های دخترانه
اسم های پسرانه فارسی اسم های دخترانه فارسی
اسم های پسرانه ترکی اسم های دخترانه ترکی
اسم های پسرانه کردی اسم های دخترانه کردی
اسم های پسرانه لری اسم های دخترانه لری
اسم های پسرانه عربی اسم های دخترانه عربی
اسم های پسرانه بلوچی اسم های دخترانه بلوچی
اسم های پسرانه ترکمنی اسم های دخترانه ترکمنی
اسم های پسرانه گیلکی اسم های دخترانه گیلکی
اسم های پسرانه مازنی اسم های دخترانه مازنی
اسم های پسرانه سیستانی اسم های دخترانه سیستانی
اسم های پسرانه یونانی اسم های دخترانه یونانی
اسم های پسرانه عبری اسم های دخترانه عبری
[/rayfa_table] [rayfa_table type=”j2″]

نام های دخترانه فارسی که با حرف ه شروع می شوند

هُووی نام زن اشوزرتشت, دختر فرشوشتر
هاجر معرب از عبری؛ به معنی مهاجرت کننده، فرارکننده. هم چنین اسم مادر اسماعیل و همسر حضرت ابراهیم (ع)
هارا کوهستان
هاله معرب از یونانی به معنای: حلقه نورانی سفید یا رنگی که گاه دور ماه یا خورشید دیده می شود.
هانا پناه، نفس، امید، فریاد
هانه چشمه
هانیا مؤنث هانی، مادر مهربان و دلسوز
هانیه هانیا
هایده توبه کننده، به حق بازگردنده
هدا هدی، هدایت کردن، هدایت، راهنمایی، راه درست و مسیر درست
هدسه همسر یهودی خشایار شاه که بعداً استر نام گرفت، محل دفن او و داییش (مردخای) جزء آثار باستانی همدان است.
هدی هدایت کردن، راهنمایی، هدایت، راه درست، مسیر درست
هدیه ارمغان، تحفه پیشکشی
هرانوش دختر آتش، دختری با روی برافروخته، کنایه از دختر زیبا روی
هرمیس شیر یا کرگدن
هرمینا سفر حرکت
هستنوه قیام توده مردم (نگارش کردی: هه ستنه وه)
هستی وجود، زندگی، زندگانی
هفدن وزن شعر (نگارش کردی : هه ڨده ن)
هفیان آرام گرفتن (نگارش کردی : هه ڨیان)
هگبه ره آورد، هدیه سفر، خورجین (نگارش کردی : هه گبه)
هلاله گلی زرد رنگ خوشبو، آلاله، جارزدن، با خبر ساختن (نگارش کردی : هه ڵاڵه)
هلپرین رقصیدن (نگارش کردی: هه ڵپه ڒین)
هلما معنی اسم هلما، (با اسم حلما اشتباه نشود)؛ برای اسم هلما معنی “دختر تند و تیز” و هم چنین “ستاره درخشان” آمده است که البته منبع موثقی برای این معانی یافت نشده است. دوستان اگر در واژه نامه معتبر معنی نام هلما را دیده اند در قسمت نظرات درج نمایند.
هلن فرانسه از یونانی روشنایی، نور، در اساطیر یونان همسر منلاس پادشاه اسپارت که جنگ تروا به خاطر او روی داد.
هلنا هلن
هلنسا هل (فارسی) + نسا (عربی) زنان معطر
هلیا خورشید
هلیله نام درختی است
هلینا هلن، فرانسه از یونانی روشنایی، نور، در اساطیر یونان همسر منلاس پادشاه اسپارت که جنگ تروا به خاطر او روی داد.
هلیون هلیوس، خورشید
هما پرنده ای با جثه بزرگ که قدما می پنداشتند سایه اش بر سر هر کسی بیفتد به سعادت و خوشبختی می رسد،از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر گشتاسپ پادشاه کیانی، و همچنین نام دختر بهمن اسفندیار ملقب به چهرزاد
هماچهر از نام های برگزیده
همافر از نام های برگزیده
همایون فرخ، شادان
همایون بخت خوشبخت، کامیاب، خجسته بخت
همایون چهر خوشروی، خوش سیما و زیبا
همتا نظیر، مانند
همدم از نام های برگزیده
همراز از نام های برگزیده
همساز از نام های برگزیده
همگام همراه، همسفر
هموند اعضاء (نگارش کردی : هه مه وه ند)
همیشه بهار گیاهی زینتی یا خودرو با گلهای زرد یا نارنجی که در تمام مدت سال دیده می شود.
همیلا نام ندیمه شیرین همسر خسروپرویز پادشاه ساسانی,زن زیبا
هنار انار (نگارش کردی : هه نار)
هناو زهره، شجاعت (نگارش کردی : هه ناو)
هنگامه شگفت انگیز، عالی، فوق العاده، فتنه، آشوب
هنیا به فتح ه، گوارا باد، نوش باد
هوآفرید خوش ستوده، خوش آمرزیده
هوبخت خوشبخت
هوپاد خوب نگهداری شده
هوتس به ضم ت ، آتوسا،نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی ،همسر داریوش و مادر خشایارشا
هوتسا آتوسا، نام همسر گشتاسب
هوتوس آتوسا، نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی، همسر داریوش و مادر خشایارشا
هوداد از نام های برگزیده
هوده راست، درست
هور خور، خورشید، از شخصیتهای شاهنامه، نام دانایی پرهیزکار در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
هورام مرتفع، نام پادشاهی در کتاب مقدس نام زیبای دختر
هوران آفتاب (نگارش کردی : هۆران)
هورآفرین آفریننده خورشید
هوربانو از نام های برگزیده
هورتاش (فارسی,ترکی) هور (فارسی) + تاش (ترکی) آنکه چون خورشید نورانی است.
هورتن آن که تن و بدنی پاک و درخشان چون خورشید دارد.
هورچهر آن که چهره و سیمایی درخشان و نورانی چون خورشید دارد.
هورخش آفتاب عالمتاب
هورداد داده خورشید
هوردخت دختری زیبا چون خورشید
هوردیس زیبا و روشن چون خورشید
هوررخ هورچهر
هورزاد زاده خورشید
هورسان مانند خورشید
هورشاد مرکب از هور (خورشید) + شاد
هورشید خورشید، آفتاب
هورفَر از نام های برگزیده
هورمهر خورشید اسامی زیبای پارسی
هورناز خورشید زیبا
هوروَش از نام های برگزیده
هوروش درخشان و زیبا چون خورشید
هوری نور خورشید (نگارش کردی: هۆری)
هوزاد خوب زاده، اصیل
هوزان نرگس نوشکفته و نیک دان
هوژین آموختن (نگارش کردی: هۆژین)
هوشبام سپیده دم
هوفر نام خواهر یوئشتا
هوگون خوب گون, خوش رنگ, ممتاز
هوما مرغ سعادت، فرخنده (نگارش کردی: هۆما)
هومان خودمان (نگارش کردی : هۆمان)
هومهر دوست، یار
هونراوه کنایه از کلام منظوم (نگارش کردی: هۆنراوه)
هونیا شعر (نگارش کردی : هۆنیا)
هووَرشت نیکوکار
هویار یار خوب و خوش
هیدیکا آرام، به آهستگی، یواش
هیران قرار(نگارش کردی : هێران)
هیزان نیرومند، توانا (نگارش کردی: هێزان) اسامی زیبای فارسی
هیژان ارزیدن، جنبیدن (نگارش کردی : هێژان)
هیلا پرنده ای شکاری کوچکتر از باز
هیلان آشیانه، مکان آرامش (نگارش کردی: هێلان)
هیلدا نیرومند، قوی
هیما بانوی عاشق، مرکب از هیم (عربی به معنای عاشق و شیفته ) + الف تانیث فارسی
هیمو پاک دامن (نگارش کردی : هێمۆ)
هینا ماهر نام کردی دختر
هینان آوردن (نگارش کردی : هێنان)
هیوان ایوان. تراس (نگارش کردی : هێوان)
[/rayfa_table]

 

[ type=”green”]توجه داشته باشید که با کلیک بر روی هر یک از نامها میتوانید معنای آن نام را به طور کامل مشاهده کنید. ضمنا با توجه به اینکه فهرست نامهای ایرانی همواره در دست ویرایش و بهبود است لطفا با راهنمایی های خود و نیز پیشنهاد اسامی جدید که در فهرست نیامده، از بخش نظرات ما را در جهت بهبود هر چه بیشتر لیست راهنمایی کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا