اخبار

اسم های دخترانه ایرانی که با حرف خ شروع می شوند

4.7/5 - (4 امتیاز)
[ type=”blue”]مجموعه ای کامل از نامهای دخترانه فارسی – ایرانی اصیل که با حرف خ شروع می شود به ترتیب حروف الفبا همراه معانی آنها برای شما عزیزان گردآوری کرده ایم.

اسم های دخترانه ایرانی که با حرف خ شروع می شوند
اسم های دخترانه ایرانی که با حرف خ شروع می شوند

تاثیرپذری فرد از نامش

آیا می دانید معنای یک نام چقدر در شخصیت یک فرد موثر است؟ انتخاب نامی که دارای معنای زیبا که نمایانگر صفات زیبا و انسانی است می تواند موجب شود که فرد دارای آن نام با توجه به اینکه همواره با آن نام (صفت) صدا زده می شود به آن صفت گرایش داشته باشد و به نحوی آن صفت را الگوی خود قرار دهد و احتمال بروز آن صفت در فرد تقویت شود. همانگونه که اعراب بخاطر جنگ و خونریزی نامهای حیوانات را روی فرزندان خود می گذاشتند تا خوی جنگجویی آنها تقویت شده و موجب ترس دشمنان شود، انتخاب نامهای زیبا نیز در رفتار آن فرد و دیگران با آن فرد بسیار موثر است. طی سالهای اخیر استفاده از اسمهای اصیل دخترانه فارسی و ایرانی بسیار رواج پیدا کرده است. خوشبختانه این تغییر در نگرش مردم تنوع زیادی در انتخاب نام برای نسل های آینده را بوجود آورده است و بسیاری از مردم که تمایل به استفاده از نامهای اصیل ایرانی دارند، پیش از انتخاب نام نیاز به دیدن لیست کاملی از نامهای اصیل ایرانی دارند که معنای آنها نیز آورده شده است دارند. در این مطلب می توانید لیست کاملی از نامهای دخترانه ایرانی که با حرف خ شروع می شوند را ببینید.

 

نامهای پیشنهادی نماگرد با حرف خ

خرم بهار – خاطرآسا – خاطره – خوشین – خورشید – خوب چهر – خزر

فهرست موضوعی نامها و معانی

[rayfa_table type=”j3″]
اسم های پسرانه اسم های دخترانه
اسم های پسرانه فارسی اسم های دخترانه فارسی
اسم های پسرانه ترکی اسم های دخترانه ترکی
اسم های پسرانه کردی اسم های دخترانه کردی
اسم های پسرانه لری اسم های دخترانه لری
اسم های پسرانه عربی اسم های دخترانه عربی
اسم های پسرانه بلوچی اسم های دخترانه بلوچی
اسم های پسرانه ترکمنی اسم های دخترانه ترکمنی
اسم های پسرانه گیلکی اسم های دخترانه گیلکی
اسم های پسرانه مازنی اسم های دخترانه مازنی
اسم های پسرانه سیستانی اسم های دخترانه سیستانی
اسم های پسرانه یونانی اسم های دخترانه یونانی
اسم های پسرانه عبری اسم های دخترانه عبری
[/rayfa_table]
[rayfa_table type=”j2″]

نام های دخترانه فارسی که با حرف خ شروع می شوند

خُجسته مبارک، فرخنده، سعادتمند، خوشبخت
خُوروَش همانند خورشید
خاتون لقب زنان اشرافی، لقب همسر خاقان چین که انوشیروان دختر او را به همسری برگزید ، به صورت پسوند همراه بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند نرگس خاتون
خاتونک خاتون (بانو) + ک، بانوی کوچک، نام روستایی در نزدیکی شیراز
خارا نوعی سنگ آذرین، اسم یکی از گوشه های موسیقی ایرانی
خارک نوعی خرمای زرد و خشک
خاره خارا
خاشعه مؤنث خاشع
خاطرافروز خاطر (عربی) + افروز (فارسی) شادی بخش
خاطرآسا خاطر (عربی) + آسا (فارسی) آسایش دهنده خاطر
خاطرنواز خاطر (عربی) + نواز (فارسی) مطبوع و دلکش
خاطره آنچه در گذشته اتفاق افتاده است و در ذهن باقی مانده، یاد، یادبود
خالده مؤنث خالد، جاوید، پاینده
خالواش نوعی سبزی معطر
خانم کلمه خطاب به زنان و دختران، زن بزرگ زاده و شریف، خاتون، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نام ها می آید و نام جدید می سازد، مانند: ماه خانم، انم گل
خانم گل خانم (ترکی) + گل (فارسی) زنی که از لطیف و زیبا چون گل است.
خانوم خانم، کلمه خطاب به زنان و دختران، خاتون، زن بزرگ زاده و شریف، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند ماه خانم، خانم گل
خاور
خاور، مشرق جای خورشید یا سرزدن خورشید
ختا نام سرزمین چین شمالی که محل زندگی قبایل ترک بوده است.
ختمی گیاهی علفی، پایا، و زینتی از خانواده پنیرک که گلهای درشت دارد.
ختن نام شهری در ترکستان شرقی و گاهی هم به تمام ترکستان چین اطلاق شده است.
خجسته مبارک، فرخنده، سعادتمند، خوشبخت
خجسته لقا خجسته (فارسی) + لقا (عربی) خوش سیما، خوشرو نام دختر با خ
خجیر زیبا روی و پسندیده
خدا نظر کسی که نظرکرده خداست.
خدیجه نام همسر پیامبر (ص)
خرام رفتاری همراه با ناز و زیبایی، وفای به وعده، خبرخوش، مژده
خرامان آن که با ناز و تکبر راه می رود. با ناز و وقار راه رفتن
خرشا خورشید، آفتاب، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر خراد از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی
خرم بانو بانوی شاد و خوشحال
خرم بهار آن که چون بهار خرم و با طراوت است ، نام دختر فتحعلی شاه قاجار
خرم چهر از نام های برگزیده
خرم گل آن که چون گل خرم و با طراوت است.
خرمچهر آن که چهره ای شاداب و با طراوت دارد.
خرمدخت دختر شاد و با طراوت
خرمدل خوشدل، خوشحال، شادمان
خرمن توده غله درو شده، توده و مقدار انبوه از هر چیز
خرمناز زیبا و با طراوت اسم دختر فارسی
خرمه نام همسر مزدک
خزان نام سومین فصل سال، پس از تابستان و پیش از زمستان، پاییز
خزر فتان، دختری که عشوه هایی زیرکانه می ریزد.
خضرا سبز، سبزه وار، چمن زار
خندان خندیدن، با لبخند
خندان چهر آن که چهره ای خندان و متبسم دارد
خندان گل آن که چون گل شاداب و باطراوت است.
خوب چهر از نام های برگزیده
خوبرخ از نام های برگزیده
خوبروی از نام های برگزیده
خوبیار یارخوب
خوتکا پرنده ای از نوع مرغابی
خوردخت از نام های برگزیده
خوردیس مانند خورشید، درخشان
خورزاد از نام های برگزیده
خورشاد از نام های برگزیده
خورشید کره ی سوزان، درخشان که زمین و سایر سیاره های منظومه شمسی حول آن می گردند و نور، گرما و انرژی منظومه شمسی از آن است، آفتاب، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر خراد از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی
خورشید چهر از نام های برگزیده
خورشیدبانو مرکب از خورشید + بانو( ملکه)
خورشیددخت مرکب از خورشید + دخت( دختر)
خورشیدرخ آن که چهره اش چون خورشید می درخشد
خورشیدفر آن که شکوه و جلالی چون خورشید دارد.
خورشیدمهر آن که مهر و محبتی چون خورشید دارد.نام اصیل فارسی
خوروش تابان و درخشان چون خورشید
خوش لقا خوش (فارسی) + لقا (عربی) خوش صورت، زیبا
خوشاب آبدار و ترو تازه ، جواهر تابان و درخشان
خوشبوی از نام های برگزیده
خوشچهر نیکو روی
خوشخو نیک رفتار، با صفا
خوشدل شاد، شادمان، خوشنود، خوشحال
خوشروی خوشرو، خوش صورت، خوشگل
خوشگو خوش سخن
خوشنوا خوش آواز، خوش آهنگ
خوشه تعدادی دانه میوه یا گل که به محوری متصل باشند، دسته ای از ستارگان که به نظر می رسد خواص مشترکی دارند، نام ششمین صورت فلکی که به شکل دوشیزه ای که خوشه گندم به دست است.
خوشین خوش و زیبا
خیرالنسا بهترین زنان، لقب فاطمه (ع)
خیزران گیاهی پایا از خانواده گندمیان، ویژه مناطق گرم و مرطوب، با ساقه های بلند و محکم و برگ های دراز، نام مادر امام محمد تقی (ع)
[/rayfa_table]

 

[ type=”green”]توجه داشته باشید که با کلیک بر روی هر یک از نامها میتوانید معنای آن نام را به طور کامل مشاهده کنید. ضمنا با توجه به اینکه فهرست نامهای ایرانی همواره در دست ویرایش و بهبود است لطفا با راهنمایی های خود و نیز پیشنهاد اسامی جدید که در فهرست نیامده، از بخش نظرات ما را در جهت بهبود هر چه بیشتر لیست راهنمایی کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا